Emla®

N01BB20
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen til overfladeanalgesi.

Anvendelsesområder

Overfladeanalgesi.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 25 mg lidocain og 25 mg prilocain.  

Plastre. 1 plaster indeholder 25 mg lidocain og 25 mg prilocain. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

Creme 

 • Mindre indgreb: 2 g eller ca. 1,5 g/10 cm2 i 1-5 timer.
 • Større arealer med nybarberet hud: Højst 60 g på højst 600 cm2 i 1-5 timer.
 • Kirurgiske procedurer på større arealer: 1,5-2 g/10 cm2 i 2-5 timer.
 • Inden injektion af lokalanæstetika på:
  • Kvindelige kønsorganer: 1-2 g/10 cm2 i 60 min.
  • Mandlige kønsorganer: 1 g/10 cm2 i 15 min.
 • Genitalslimhinder:
  • Kirurgisk behandling af afgrænsede læsioner: 5-10 g i 5-10 min.
  • Inden cervikal curettage: 10 g i laterale fornix vaginae i 10 min.
 • Bensår (kun voksne): 1-2 g/10 cm2 (højst 10 g) i 30-60 min.

Plastre 

 • Mindre indgreb: 1 eller flere plastre i 1-5 timer.

Børn under 12 år 

Creme 

Mindre indgreb, ca. 1 g/ 10 cm2

 • 0-2 måneder: op til 1 g og 10 cm2 i 1 time.
 • 3-11 måneder: op til 2 g og 20 cm2 i 1 time.
 • 1-5 år: op til 10 g og 100 cm2 i 1-5 timer.
 • 6-11 år: op til 20 g og 200 cm2 i 1-5 timer.
 • Inden fjernelse af molluskler ved atopisk dermatit: applikationstid 30 min.

Plastre 

Mindre indgreb:  

 • 0-2 måneder: op til 1 plaster i 1 time.
 • 3-11 måneder: op til 2 plastre i 1 time.
 • 1-5 år: op til 10 plastre i 1-5 timer.
 • 6-11 år: op til 20 plastre i 1-5 timer.
 • Inden fjernelse af molluskler ved atopisk dermatit: applikationstid 30 min.

Bemærk: 

 • Plaster anbringes på huden mindst 1 time før behandlingen.
 • Creme appliceres i et tykt lag på huden mindst 1 time før indgrebet og dækkes med okklusiv forbinding (dog ikke ved anvendelse på genitalslimhinder).
 • Efter længere applikationstid nedsættes effekten.
 • Børn under 3 måneder bør kun behandles med 1 dosis i døgnet og børn over 3 måneder højst med 2 doser i døgnet.
 • Bør ikke anvendes til præmature før 37. graviditetsuge på grund af risiko for methæmoglobinæmi.
 • Dosis til brug på genitalslimhinder reduceres ved kropsvægt under 20 kg.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed ved øget risiko for systemisk optagelse. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer og lokalanalgetika af amidtypen.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) mangel eller arvelig eller idiopatisk methæmoglobinæmi pga. øget følsomhed for methæmoglobinæmi induceret af indholdsstofferne.
 • Bør ikke anvendes på åbne sår (bortset fra bensår).
 • Forsigtighed ved anvendelse i øjenregionen (risiko for øjenirritation og tab af beskyttende reflekser).
 • Øget risiko for lokale bivirkninger ved applikation i over 30 min. hos patienter med atopisk dermatit.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på applikationsstedet  (fx ødemer, hudkløe, erytem)
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Methæmoglobinæmi  (hos børn)
Øjne Korneal irritation
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Hud og subkutane væv Purpura*

* Særligt efter længere tids applikation hos børn med atopisk dermatit eller mollusker. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Emla®, komb.

Bør ikke anvendes til børn under 12 måneder ved samtidig brug af midler, der kan inducere methæmoglobinæmi (fx sulfonamider, nitrofurantoin, phenytoin og phenobarbital). 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

Prilocain: Metabolitter kan give hemiglobinæmi, se Hemiglobindannere

Farmakodynamik

 • Lidocain og prilocain er lokalanalgetika af amidtypen. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Efter fjernelse af plaster eller okklusion og creme er der analgesi i området i 0,5-2 timer.
 • På grund af den forårsagede karkonstriktion er det tilrådeligt at fjerne plaster eller creme 10-15 minutter før venepunktur.
 • Maksimal virkning efter 10-30 minutter ved applikation på slimhinder.

 

Farmakokinetik

 • Lidocain og prilocain absorberes fra hud og slimhinder.
 • Metaboliseres i leveren.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Plastre: 

 • Plastrene er kvadratiske (6,3 x 6,3 cm) med et cirkulært absorptionsareal på ca. 10 cm2.
 • Plastrets yderside består af et vandtæt beskyttelseslag.
 • Bemærk: Det brugte plaster indeholder stadig aktivt lægemiddel og skal derfor kasseres på samme måde som anden medicin.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
creme 25+25 mg/g
Lidocain (25 mg/g)
Prilocain (25 mg/g)
Andre
plastre 25+25 mg
Lidocain (25 mg)
Prilocain (25 mg)
Andre
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) plastre 25+25 mg 388272
2 stk.
ikke fast pris
(HF) plastre 25+25 mg 558386
20 stk.
ikke fast pris
(HF) creme 25+25 mg/g 388249
5 g + 2 plastre
ikke fast pris
(HF) creme 25+25 mg/g 388256
5 x 5 g + 12 plastre
ikke fast pris
(HF) creme 25+25 mg/g 388264
30 g
ikke fast pris

Substitution

plastre 25+25 mg
Tapin Orifarm Generics, Lidocain, Prilocain, plastre 25+25 mg
 
creme 25+25 mg/g
Lipricain TEVA, Lidocain, Prilocain, creme 25+25 mg/g
Tapin Orifarm Generics, Lidocain, Prilocain, creme 2,5 %+2,5 %
 

Foto og identifikation

Foto

Plastre  25+25 mg

Præg:
EMLA
Farve: Beige
Mål i mm: 63 x 67
Emla® 25 + 25 mg
 
 
 
 
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

20.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...