Betoptic S

S01ED02
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 2,5 mg betaxolol (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

1 dråbe 2 gange dgl. Behandlingen kan kombineres med andre glaukommidler. 

 

Bemærk: 

 • Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med betaxolol som eneste middel.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger: 

 • atrio-ventrikulært blok
 • ubehandlet hjerteinsufficiens
 • reaktiv luftvejssygdom, herunder svær bronkial astma samt svær bronkial astma i anamnesen
 • allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved kontaktlinsebrug på grund af en evt. nedsat corneasensibilitet.
 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger
 • Forsigtighed ved:
  • svært regulerbar diabetes mellitus
  • hypertyroidisme
  • snævervinklet glaukom
 • Indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Øjenirritation
Almindelige (1-10 %)
Øjne Sløret syn Tåreflåd
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi* Takykardi*
Øjne Conjunctivitis, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Okulær hyperæmi, Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn), Øjensmerter Astenopi, Blefaritis, Fotofobi, Konjunktivalt ødem, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Dyspepsi, Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Nervesystemet Blefarospasme
Luftveje, thorax og mediastinum Astma*, Dyspnø*
Hud og subkutane væv Hudkløe
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier*, AV-blok, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop* Palpitationer*
Øjne Katarakt
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*
Psykiske forstyrrelser Angst*
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter*, Nedsat libido*
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme*, Respirationsdepression* Hoste*, Nasal irritation, Rhinitis
Hud og subkutane væv Dermatitis Hududslæt
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Synkope*, Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Øjne Choroidealøsning**, Corneaerosion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Allergiske reaktioner*, Hypersensitivitet, Periorbitalt ødem Urticaria
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi
Nervesystemet Paræstesier*, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Alopeci*

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Betaxolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere. 

** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Betoptic S

β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi. 

Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af: 

 • calciumantagonister
 • β-blokkere
 • antiarytmika
 • digoxin
 • parasympatomimetika
 • CYP2D6-hæmmere.

 

β-blokkere kan mindske responset på adrenalin. 

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • β1-selektiv adrenoceptorantagonist, der formodes at reducere produktionen af kammervand.
 • Efter lokal applikation indtræder virkningen normalt efter ca. 30 minutter.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Efter åbning af flerdosisbeholder: Kan opbevares højst 4 uger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, suspension 2,5 mg/ml 423434
5 ml
100,95 20,19 4,04
(B) øjendråber, suspension 2,5 mg/ml 381020
3 x 5 ml
263,45 17,56 3,51

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

08.06.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...