Betoptic®

Betoptic S
S01ED02
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen. Adrenergt β1-selektivt β-receptorblokerende middel

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 5 mg betaxolol (som hydrochlorid).
Betoptic® S, øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 2,5 mg betaxolol (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

1 dråbe 2 gange dgl. Behandlingen kan kombineres med andre glaukommidler. 

 

Bemærk: 

 • Glaukom med snæver kammervinkel bør ikke behandles med betaxolol som eneste middel.
 • Ved kombinationsbehandling skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. Øjensalve skal administreres sidst.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger: 

 • atrio-ventrikulært blok
 • ubehandlet hjerteinsufficiens
 • reaktiv luftvejssygdom, herunder svær bronkial astma samt svær bronkial astma i anamnesen 
 • kronisk obstruktiv lungesygdom
 • allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved kontaktlinsebrug på grund af en evt. nedsat corneasensibilitet.
 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger
 • Forsigtighed ved:
  • svært regulerbar diabetes mellitus
  • hypertyroidisme
  • snævervinklet glaukom
 • Indeholder benzalkoniumchlorid, der kan medføre øjenirritation og misfarvning af bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Øjenirritation.
Almindelige (1-10 %) Sløret syn, Tåreflåd.
Hovedpine.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi.
Conjunctivitis, Keratitis, Nedsat corneasensibilitet, Okulær hyperæmi, Synsforstyrrelser  (bl.a. nedsat syn), Øjensmerter.
Svimmelhed.
Depression.
Dyspnø*.
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier*, AV-blok, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop*.
Katarakt.
Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*.
Angst.
Bronkospasme*, Respirationsdepression*.
Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Hypotension*, Raynauds syndrom*, Synkope, Ødemer.
Ikke kendt Arytmier.
Choroidealøsning**, Corneaerosion.
Allergiske reaktioner*, Hypersensitivitet, Periorbitalt ødem.
Hypoglykæmi.
Seksuelle forstyrrelser.
Alopeci*.

* De nævnte bivirkninger er observeret ved brug af oftalmologiske β-receptorblokkere og kan potentielt også forekomme med dette præparat. 

**Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske. 

Interaktioner

β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi. 

Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af: 

 • calciumantagonister
 • β-blokkere
 • antiarytmika
 • digoxin
 • parasympatomimetika
 • CYP2D6-hæmmere.

 

β-blokkere kan mindske responset på adrenalin. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • β1-selektiv adrenoceptorantagonist, der formodes at reducere produktionen af kammervand.
 • Efter lokal applikation indtræder virkningen normalt efter ca. 30 minutter.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af flerdosisbeholder: Kan opbevares højst 1 måned. 

Indholdsstoffer

Betaxololøjendråber, opløsning  5 mg/mløjendråber, suspension  2,5 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml, øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Borsyre  (E284) : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Andre:
Amberlite : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Carbomer 974P : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Dinatriumedetat : øjendråber, opløsning 5 mg/ml, øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Lauroylsarcosinat : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Mannitol : øjendråber, suspension 2,5 mg/ml
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 5 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 5 mg/ml, øjendråber, suspension 2,5 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) øjendråber, opløsning 5 mg/ml 098582
5 ml
92,50 3,70
(B) øjendråber, suspension 2,5 mg/ml 423434
5 ml
101,55 4,06
(B) øjendråber, suspension 2,5 mg/ml 381020
3 x 5 ml
265,30 3,54

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

03.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...