Dipentum®

A07EC03
 
 

Middel med specifik antiinflammatorisk virkning på bindevæv i tarmvæggen. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 500 mg (delekærv) olsalazinnatrium.
Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 250 mg olsalazinnatrium. 

Doseringsforslag

Voksne. Individuelt. 

Initialt 

 • Sædvanligvis 500 mg 2-4 gange dgl. umiddelbart efter et måltid.
 • For at undgå dyspepsi indledes ofte med 250 mg 2 gange dgl., og derefter øges med 250 mg dgl. indtil 1-3 g jævnt fordelt over døgnet.
 • Enkeltdosis bør ikke overstige 1 g
 • Maksimal døgndosis bør ikke overstige 3 g.

 

Vedligeholdelsesdosis efter symptomfrihed 

 • 500 mg 2 gange dgl.

 

 

Bemærk: 

 • Kapsler
  • Kapslerne kan åbnes. Kapselindholdet kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
  • Kapslerne tages med et glas vand umiddelbart efter et måltid.
 • Tabletter
  • Tabletterne kan knuses. Knuste tabletter kan opslæmmes i vand eller kan kommes på kold, blød mad.
  • Tabletterne tages med et glas vand umiddelbart efter et måltid.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Risiko for olsalazininduceret nyreskade.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Der er rapporteret udvikling af reversibel interstitiel nefritis under behandling, hvorfor nyrefunktionen bør monitoreres.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på NSAID inkl. acetylsalicylsyre, selvom risikoen for krydsallergi anses for lav.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni
Hjerte Pericarditis
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Nervesystemet Svimmelhed
Hud og subkutane væv Alopeci, Fotosensibilitet
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Myocarditis Takykardi
Immunsystemet Angioødem
Nervesystemet Perifer neuropati
Psykiske forstyrrelser Depression
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Luftveje, thorax og mediastinum Interstitiel lungesygdom

Interaktioner

 • Samtidig behandling med azathioprin kan øge risikoen for knoglemarvsdepression.
 • Indgift af antibiotika med virkning på tarmfloraen nedsætter spaltningen af olsalazin, hvorved virkningen eventuelt nedsættes.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for < 200 1. trimester børn specifikt eksponeret for olsalazin, som spaltes til to mesalazinmolekyler i colon. For oral og rektal administration af mesalazin er der i alt data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Flere datasæt peger på en højere frekvens af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Disse observationer kan dog meget vel fortolkes som confounding by indication. Der er beskrevet ét tilfælde af medfødt nyrepåvirkning hos et barn eksponeret for 2-4 gram mesalazin under 3.-5. måned af graviditeten; men kausaliteten er tvivlsom.  

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4159

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis af mesalazin er ca. 9 %, hvilket er højt. Sandsynlige bivirkninger (diarré) hos barnet er beskrevet i mindst tre tilfælde. Såfremt behandling fortsættes under amning, bør man være opmærksom på bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Olsalazin består af 2 kovalent bundne mesalazin-molekyler. Tarmbakterier i colon spalter molekylet næsten fuldstændigt til mesalazin.
 • Mesalazins virkningsmekanisme er ikke endeligt fastlagt.
 • Inflammatorisk virkning opnås sandsynligvis ved, at mesalazin hæmmer leukocytchemotaxi og nedsætter cytokin- og leukotrienproduktionen samt øger dannelsen af frie radikaler.

Farmakokinetik

 • Olsalazin er en prodrug, der i colon næsten fuldstændigt spaltes til to molekyler mesalazin.
 • 30-50 % mesalazin absorberes.
 • < 8 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

hårde kapsler 250 mg, Pharmanovia  

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages umiddelbart efter et måltid.

Indholdet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Indholdet kan opslæmmes i vand.

 
tabletter 500 mg, Pharmanovia  Delekærv

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages umiddelbart efter et måltid.

Knust tablet kan kommes på kold, blød mad.

Knusning/åbning

Kan knuses.

Administration

Knust tablet kan opslæmmes i vand.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) tabletter 500 mg (kan dosisdisp.) 485067
100 stk.
1.001,70 10,02 20,03
(B) hårde kapsler 250 mg (kan dosisdisp.) 598843
100 stk.
524,60 5,25 20,98
(B) hårde kapsler 250 mg (kan dosisdisp.) 504836
300 stk.
1.464,30 4,88 19,52

Foto og identifikation

Foto

Tabletter  500 mg

Præg:
D500
Kærv: Delekærv
Farve: Gul
Mål i mm: 7 x 16
tabletter 500 mg
 
 
 

Hårde kapsler  250 mg

Præg:
DIPENTUM®, 250 mg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 6,7 x 19
hårde kapsler 250 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4159. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A. Pregnancy outcome in women with inflammatory bowel disease following exposure to 5-aminosalicylic acid drugs: a meta-analysis. Reprod Toxicol. 2008; 25:271-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242053 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...