Propal® Retard

C07AA05
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel uden egenstimulerende ("intrinsic") sympatomimetisk effekt og med nogen membranstabiliserende virkning. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Depotkapsler, hårde. 1 depotkapsel indeholder 80 mg propranololhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Hypertension 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl., dosis kan øges til 160-320 mg 1 gang dgl.

 

Forebyggelse af angina pectoris 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl. evt. stigende til 160 mg 1 gang dgl.

 

Profylakse efter akut myokardieinfarkt 

 • Voksne. 40 mg 3-4 gange dgl. i 2-3 dage (tabl.), derefter 160 mg 1 gang dgl.

 

Migræneprofylakse 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl. Evt. stigende til 160 mg 1 gang dgl. Højst 240 mg 1 gang dgl.

 

Benign essentiel tremor 

 • Voksne. Initialt 40 mg 2-3 gange dgl. (tabl.) oftest stigende med 1 uges interval til sædvanligvis 160 mg 1 gang dgl. Højst 240 mg 1 gang dgl.

 

Tyrotoksikose 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl., stigende til 160 mg 1 gang dgl.

 

Portal hypertension og øsofagusvaricer 

 • Voksne. 80 mg 1 gang dgl., stigende til 160 mg 1 gang dgl. Højst 320 mg 1 gang dgl.

 

Børn  

 • Depotkapsler bør ikke anvendes til børn. Se propranolol tabletter vedr. dosering til børn.

 

Bemærk: 

 • Depotkapslerne skal synkes hele med et glas vand.
 • Depotkapslerne må ikke tygges eller knuses.
 • Depotkapslerne kan evt. åbnes og kapselindholdet kan opslæmmes i vand.
 • Kapselindholdet må ikke tygges eller knuses.
 • Depotkapslerne kan tages med eller uden mad.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-20 ml/min.

  Start med lav initialdosis og titrer efter effekt.  

  Ved alvorligt nedsat nyrefunktion er der i sjældne tilfælde set yderligere forværring af nyrefunktionen. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Referencer: 5273

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion.  


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Astma og kronisk obstruktiv lungelidelse
 • Ubehandlet hjerteinsufficiens
 • Cor pulmonale
 • Kardiogent shock
 • Syg sinus-syndrom
 • AV-blok af 2. eller 3. grad
 • Tilstande med udtalt bradykardi eller/og lavt blodtryk
 • Prinzmetals angina
 • Metabolisk acidose
 • Svære perifere kredsløbsforstyrrelser
 • Ubehandlet fæokromocytom.

Forsigtighedsregler

 • Claudicatio intermittens
 • Raynauds syndrom
 • Psoriasis
 • Svært regulerbar diabetes
 • Propranolol kan maskere symptomerne på tyrotoksikose
 • Anvendelse af inhalationsanæstetika.
 • Ved seponering efter længere tids behandling bør doseringen om muligt aftrappes over 1-2 uger, idet pludselig seponering af β-blokkere kan medføre bl.a. hjertebanken og forværring af en evt. angina pectoris.
 • Ved evt. seponering før et kirurgisk indgreb bør seponeringen være afsluttet mindst 24 timer før indgrebet.
 • Ved behandling af fæokromocytom skal α-blokker gives før eller samtidig med β-blokker.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi
Mave-tarm-kanalen Diarré, Dyspepsi, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelsvaghed
Psykiske forstyrrelser Mareridt, Søvnforstyrrelser
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Vaskulære sygdomme Raynauds syndrom Kolde hænder og fødder
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Det endokrine system Hypertyroidisme
Mave-tarm-kanalen Obstipation
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Uro
Immunsystemet Forværring af psoriasis, Psoriasis Urticaria
Metabolisme og ernæring Hypoglykæmi
Nervesystemet Ataksi
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Konfusion, Psykose Rastløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis Hudhypertrofi, Hudkløe, Hududslæt, Negleforandringer, Rødme, Øget svedtendens
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte AV-blok, Forværring af hjerteinsufficiens, Kardiogent shock
Øjne Synsforstyrrelser Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Mundtørhed
Undersøgelser Ekg-forandringer
Nervesystemet Hukommelsesbesvær, Paræstesier, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Depression, Kognitiv dysfunktion
Det reproduktive system og mammae Impotens
Vaskulære sygdomme Hypotension, Synkope
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Trombocytopeni
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Stevens-Johnsons syndrom
Undersøgelser Vægtøgning  (ved langvarig behandling)
Knogler, led, muskler og bindevæv Forværret myasthenia gravis
Hud og subkutane væv Alopeci, Erythema multiforme, Purpura, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)

Interaktioner

Anden medicin sammen med Propal® Retard
 • Verapamil, lidocain og andre antiarytmika, som har negativ inotrop effekt samtidig med, at de påvirker overledningstiden, kan i kombination med β-blokkere øge tendensen til hjerteinsufficiens og overledningsforstyrrelser.
 • Fluoxetin og paroxetin reducerer omsætningen af propranolol på grund af hæmning af CYP2D6.
 • Øget væskeretention og dermed ophævelse af den antihypertensive effekt kan ses ved samtidig indgift af NSAID.
 • Kombinationen med antidiabetika kan sløre hypoglykæmiens symptomer og forlænge den hypoglykæmiske restitutionsfase.
 • Centralt virkende antihypertensiva, fx methyldopa og moxonidin, kan i kombination med β-blokkere forværre hjerteinsufficiens ved et fald i den centrale sympatiske tonus.
 • Ergotamin kan sammen med β-blokkere give anledning til kraftig perifer arteriolekontraktion og dermed svær iskæmi.
 • Ved samtidig indgift af theophyllin nedsættes den metaboliske omsætning af theophyllin, hvorved dettes plasmakoncentration og effekt øges, specielt ved langvarig dosering.
 • Behandling med β-blokkere kan medføre nedsat respons af adrenalin i forbindelse med allergiske reaktioner.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 1.600 1. trimester-eksponerede uden øget tegn på overhyppighed af misdannelser. Derudover tyder data på øget risiko for tidlig fødsel, men i hvilket omfang denne observation skyldes lægemiddel eller underliggende sygdom, er uklart. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3878

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps). Ved indikationen eksamensnervøsitet eller migræne (7 døgns karantæne).

Doping

Restriktioner

Anvendelse af beta-blokkere medfører diskvalifikation af den sportsudøvende ved en lang række idrætsgrene, fx skydning og golf. 

Forgiftning

Farmakodynamik

Blokerer hjertets β-receptorer og reducerer både hjertefrekvens og kontraktilitet, hvilket medfører et fald i hjertets minutvolumen på 20-30 %.  

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 25 % pga. udtalt first pass-metabolisme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 1-2 timer.
 • Passerer blod-hjernebarrieren.
 • Fordelingsvolumen 6 l/kg
 • Metaboliseres i leveren via CYP1A2 og CYP2D6 til delvis aktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 3-6 timer (propranolol) og 5-8 timer (aktiv metabolit).
 • < 1 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Depotkapsler (polydepot) frigiver det aktive stof over et længere tidsrum. Plasmahalveringstiden er forlænget til 10-20 timer.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde depotkapsler 80 mg, Sandoz  
hårde depotkapsler 160 mg, Sandoz  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Kan tages med eller uden mad.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Kan åbnes.

Administration

Indholdet kan opslæmmes i vand.

Må ikke tygges.

Indholdet må ikke tygges eller knuses.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde depotkapsler 80 mg (kan dosisdisp.) 542738
100 stk.
484,10 4,84 9,68
(B) hårde depotkapsler 160 mg (kan dosisdisp.) 542514
100 stk.
617,60 6,18 6,18

Substitution

hårde depotkapsler 80 mg
Propranolol Retard Nordic Prim (Parallelimport), Propranolol, hårde depotkapsler 80 mg
 

Foto og identifikation

Foto

Hårde depotkapsler  80 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Gennemsigtig, Hvid
Mål i mm: 5,6 x 15,7
hårde depotkapsler 80 mg
 
 
 

Hårde depotkapsler  160 mg

Præg:
Intet præg
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 5,8 x 16
hårde depotkapsler 160 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3878. Briggs GG, Freeman RK, Towers CV et al. Briggs: Drugs in Pregnancy and Lactation. Wolters Kluwer. 2021; 12th Edition, https://www.wolterskluwer.com/en/solutions/ovid/briggs-drugs-in-pregnancy-and-lactation-a-reference-guide-to-fetal-and-neonatal-risk-730 (Lokaliseret 24. februar 2022)


5273. The Renal Drug Handbook. 2019; 5th. Edition, https://www.medicinainterna.net.pe/sites/default/files/The_Renal_Drug_Handbook_The_Ultimate.pdf (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

10.10.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...