Synarela®

H01CA02
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

 • Endometriose
 • Forbehandling til in vitro-fertilisering for at hæmme endogen LH sekretion
 • Forbehandling af uterine fibromer i tilfælde, hvor en midlertidig reduktion af disse er ønskelig.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 200 mikrogram nafarelinacetat. 

Doseringsforslag

Endometriose 

 • 200 mikrogram (1 pust) i det ene næsebor om morgenen og 200 mikrogram (1 pust) i det andet næsebor om aftenen.
  Behandlingen bør indledes på 21. cyklusdag.
  Behandlingen må højst gives i 6 måneder på grund af risiko for demineralisering af knoglerne, se dog bivirkninger.

 

Supplerende behandling ved in vitro-fertilisering 

 • Initialt 2-3 pust pr. dag.
  Behandlingen bør indledes på 21. cyklusdag.
  Behandlingen fortsættes sædvanligvis i 2-3 uger. Derefter påbegyndes stimulation med gonadotropin, samtidig med at nafarelindoseringen fortsættes.
  Behandlingen må højst gives i 6 måneder på grund af risiko for demineralisering af knoglerne, se dog bivirkninger.

 

Præoperativ behandling af fibromer 

 • 200 mikrogram (1 pust) 2 gange dgl., i det ene næsebor om morgenen og i det andet næsebor om aftenen.
  Behandlingstid 3 måneder.

 

Bemærk: 

 • Pumpen bør afgive en fint forstøvet væske.
 • Hvis der nyses under eller lige efter administration af næsesprayen, bør dosis gentages.
 • Ikke-hormonelle antikonceptionsmetoder anbefales under behandlingen.

Instruktioner

<< - MEDIA + Sådan bruger du næsespray - - (104535)>> 

 

Kontraindikationer

Gynækologisk blødning af ukendt årsag. 

Forsigtighedsregler

Ved anvendelse i mere end 6 måneder kan der forekomme væsentlig demineralisering af knoglerne (osteoporose). Det kan modvirkes ved samtidig indgift af estradiol 2-4 mg dgl. eller af et lavdosis kombinationspræparat med østrogen og gestagen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Vægtøgning.
Myalgi, Osteoporose.
Hovedpine.
Mammahypotrofi, Vaginal tørhed.
Rhinitis.
Acne, Seborré.
Hedeture, Ødemer.
Almindelige (1-10%) Østrogenmangel.
Allergiske reaktioner.
Vægttab.
Paræstesier.
Depression, Søvnløshed.
Amenoré, Endometriose  (forbigående forværring), Metroragi, Øget libido.
Hirsutisme.
Hypertension, Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1%) Artralgi.
Ovariecyster.
Dyspnø.
Alopeci.
Ikke kendt Ovarie-hyperstimulationssyndrom.

  

 • Ved anvendelse i mere end 6 måneder kan der forekomme væsentlig demineralisering af knoglerne (osteoporose).
 • Tilbagetrækningsblødning kan forekomme i løbet af de første få uger af behandlingen.
 • Gennembrudsblødning kan forekomme senere i behandlingen.
 • Kronisk behandling kan inducere en menopausal tilstand.
 • Der er en forøget risiko for depression ved behandling med GnRH-agonister, som nafarelin.

Interaktioner

Anvendelse af lokale detumescerende midler nedsætter absorptionen af nafarelin og disse midler bør derfor undgås under behandlingen med nafarelin. 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Referencer: 3711, 4144

Se også Klassifikation - graviditet

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af  nafarelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end naturligt GnRH. 

Farmakokinetik

 • Absorberes efter nasal applikation.
 • Biotilgængelighed 1-6%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 20 minutter.
 • Fordelingsvolumen 0,2-0,5 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 50% udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsespray, opløsning 200 mikrogram/dosis 166165
60 doser
675,90 22,53

Foto og identifikation

Næsespray, opløsning  200 mikrogram/dosis

Mål i mm: 30 x 98
Synarela®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4144. Lahat E, Raziel A, Friedler S. Long-term follow-up of children born after inadvertent administration of a gonadotrophin-releasing hormone agonist in early pregnancy. Hum Reprod. 1999; 14:2556-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10528003 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

31.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...