Synarela®

H01CA02
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

 • Endometriose
 • Forbehandling til in vitro-fertilisering for at hæmme endogen LH sekretion
 • Forbehandling af uterine fibromer i tilfælde, hvor en midlertidig reduktion af disse er ønskelig.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 200 mikrogram nafarelinacetat. 

Doseringsforslag

Endometriose 

 • 200 mikrogram (1 pust) i det ene næsebor om morgenen og 200 mikrogram (1 pust) i det andet næsebor om aftenen.
  Behandlingen bør indledes på 21. cyklusdag.
  Behandlingen må højst gives i 6 måneder på grund af risiko for demineralisering af knoglerne, se dog bivirkninger.

 

Supplerende behandling ved in vitro-fertilisering 

 • Initialt 2-3 pust pr. dag.
  Behandlingen bør indledes på 21. cyklusdag.
  Behandlingen fortsættes sædvanligvis i 2-3 uger. Derefter påbegyndes stimulation med gonadotropin, samtidig med at nafarelindoseringen fortsættes.
  Behandlingen må højst gives i 6 måneder på grund af risiko for demineralisering af knoglerne, se dog bivirkninger.

 

Præoperativ behandling af fibromer 

 • 200 mikrogram (1 pust) 2 gange dgl., i det ene næsebor om morgenen og i det andet næsebor om aftenen.
  Behandlingstid 3 måneder.

 

Bemærk: 

 • Pumpen bør afgive en fint forstøvet væske.
 • Hvis der nyses under eller lige efter administration af næsesprayen, bør dosis gentages.
 • Ikke-hormonelle antikonceptionsmetoder anbefales under behandlingen.

Instruktioner

<< - MEDIA + Sådan bruger du næsespray - - (104535)>> 

 

Kontraindikationer

Gynækologisk blødning af ukendt årsag. 

Forsigtighedsregler

Ved anvendelse i mere end 6 måneder kan der forekomme væsentlig demineralisering af knoglerne (osteoporose). Det kan modvirkes ved samtidig indgift af estradiol 2-4 mg dgl. eller af et lavdosis kombinationspræparat med østrogen og gestagen.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Vægtøgning.
Myalgi, Osteoporose.
Hovedpine.
Mammahypotrofi, Vaginal tørhed.
Rhinitis.
Acne, Seborré.
Hedeture, Ødemer.
Almindelige (1-10 %) Østrogenmangel.
Allergiske reaktioner.
Vægttab.
Paræstesier.
Depression, Søvnløshed.
Amenoré, Endometriose  (forbigående forværring), Metroragi, Øget libido.
Hirsutisme.
Hypertension, Hypotension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Artralgi.
Ovariecyster.
Dyspnø.
Alopeci.
Ikke kendt hyppighed Ovarie-hyperstimulationssyndrom.

  

 • Ved anvendelse i mere end 6 måneder kan der forekomme væsentlig demineralisering af knoglerne (osteoporose).
 • Tilbagetrækningsblødning kan forekomme i løbet af de første få uger af behandlingen.
 • Gennembrudsblødning kan forekomme senere i behandlingen.
 • Kronisk behandling kan inducere en menopausal tilstand.
 • Der er en forøget risiko for depression ved behandling med GnRH-agonister, som nafarelin.

Interaktioner

Anvendelse af lokale detumescerende midler nedsætter absorptionen af nafarelin og disse midler bør derfor undgås under behandlingen med nafarelin. 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Referencer: 3711, 4144

Se også Klassifikation - graviditet

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af  nafarelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end naturligt GnRH. 

Farmakokinetik

 • Absorberes efter nasal applikation.
 • Biotilgængelighed 1-6%.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 20 minutter.
 • Fordelingsvolumen 0,2-0,5 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 50% udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Konservering:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) næsespray, opløsning 200 mikrogram/dosis 166165
60 doser
675,90 11,27 22,53

Foto og identifikation

Næsespray, opløsning  200 mikrogram/dosis

Mål i mm: 30 x 98
Synarela®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4144. Lahat E, Raziel A, Friedler S. Long-term follow-up of children born after inadvertent administration of a gonadotrophin-releasing hormone agonist in early pregnancy. Hum Reprod. 1999; 14:2556-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10528003 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

31.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...