Synarela®

H01CA02
 
 
Syntetisk analog til "gonadotropin-releasing hormone" (GnRH). Polypeptid.

Anvendelsesområder

 • Endometriose
 • Forbehandling til in vitro-fertilisering for at hæmme endogen LH sekretion
 • Forbehandling af uterine fibromer i tilfælde, hvor en midlertidig reduktion af disse er ønskelig.

Dispenseringsform

Næsespray, opløsning. 1 dosis (pust) indeholder 200 mikrogram nafarelinacetat. 

Doseringsforslag

Endometriose 

 • 200 mikrogram (1 pust) i det ene næsebor om morgenen og 200 mikrogram (1 pust) i det andet næsebor om aftenen.
  Behandlingen bør indledes på 21. cyklusdag.
  Behandlingen må højst gives i 6 måneder på grund af risiko for demineralisering af knoglerne, se dog bivirkninger.

 

Supplerende behandling ved in vitro-fertilisering 

 • Initialt 2-3 pust pr. dag.
  Behandlingen bør indledes på 21. cyklusdag.
  Behandlingen fortsættes sædvanligvis i 2-3 uger. Derefter påbegyndes stimulation med gonadotropin, samtidig med at nafarelindoseringen fortsættes.
  Behandlingen må højst gives i 6 måneder på grund af risiko for demineralisering af knoglerne, se dog bivirkninger.

 

Præoperativ behandling af fibromer 

 • 200 mikrogram (1 pust) 2 gange dgl., i det ene næsebor om morgenen og i det andet næsebor om aftenen.
  Behandlingstid 3 måneder.

 

Bemærk: 

 • Pumpen bør afgive en fint forstøvet væske.
 • Hvis der nyses under eller lige efter administration af næsesprayen, bør ny dosis gives.
 • Ikke-hormonelle antikonceptionsmetoder anbefales under behandlingen.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Kontraindikationer

Gynækologisk blødning af ukendt årsag. 

Forsigtighedsregler

Ved anvendelse i mere end 6 måneder kan der forekomme væsentlig demineralisering af knoglerne (osteoporose). Det kan modvirkes ved samtidig indgift af estradiol 2-4 mg dgl. eller af et lavdosis kombinationspræparat med østrogen og gestagen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Undersøgelser Vægtøgning
Knogler, led, muskler og bindevæv Osteoporose Myalgi
Nervesystemet Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Mammahypotrofi, Vaginal tørhed
Luftveje, thorax og mediastinum Rhinitis
Hud og subkutane væv Acne, Seborré
Vaskulære sygdomme Ødemer Hedeture
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Østrogenmangel
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Undersøgelser Vægttab
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Depression Søvnløshed
Det reproduktive system og mammae Amenoré, Endometriose  (forbigående forværring), Metroragi Øget libido
Hud og subkutane væv Hirsutisme
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Ovariecyster
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Mammahypertrofi
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Alopeci Hudkløe, Hududslæt
Ikke kendt hyppighed
Det endokrine system Ovarie-hyperstimulationssyndrom

  

 • Ved anvendelse i mere end 6 måneder kan der forekomme væsentlig demineralisering af knoglerne (osteoporose).
 • Tilbagetrækningsblødning kan forekomme i løbet af de første få uger af behandlingen.
 • Gennembrudsblødning kan forekomme senere i behandlingen.
 • Kronisk behandling kan inducere en menopausal tilstand.
 • Der er en forøget risiko for depression ved behandling med GnRH-agonister, som nafarelin.

Interaktioner

Anvendelse af lokale detumescerende midler nedsætter absorptionen af nafarelin og disse midler bør derfor undgås under behandlingen med nafarelin. 

Graviditet

Må ikke anvendes.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4144

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af  nafarelin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

GnRH-agonist, som nedbrydes langsommere end naturligt GnRH. 

Farmakokinetik

 • Absorberes efter nasal applikation.
 • Biotilgængelighed 1-6 %.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 20 minutter.
 • Fordelingsvolumen 0,2-0,5 l/kg.
 • Plasmahalveringstid ca. 4 timer.
 • Ca. 50 % udskilles gennem nyrerne.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) næsespray, opløsning 200 mikrogram/dosis 166165
60 doser
673,45 11,22 22,45

Foto og identifikation

Foto

Næsespray, opløsning  200 mikrogram/dosis

Mål i mm: 30 x 98
Synarela®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4144. Lahat E, Raziel A, Friedler S. Long-term follow-up of children born after inadvertent administration of a gonadotrophin-releasing hormone agonist in early pregnancy. Hum Reprod. 1999; 14:2556-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10528003 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

24.02.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...