Kaliumklorid "PS"

A12BA01
 
 

Middel til oral behandling af kaliummangel

 

Bemærk: Der er sket alvorlige fejl ved håndtering af dette lægemiddel. Vær bl.a. opmærksom på, at oral opløsning ikke må indgives i.v. Læs mere 

 

 

Anvendelsesområder

Se endvidere:

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 75 mg kaliumchlorid (svarende til 1 mmol kalium). 

Doseringsforslag

Profylaktisk 

 • Voksne. 0,75-1,5 g 2-3 gange dgl.


Kurativt 

 • Voksne. Individuelt afpasset efter S-kalium.
 • Børn. Individuelt afpasset efter S-kalium. Doser på 3-5 mmol/kg/dag kan være nødvendigt. Nøje monitorering af kaliumværdierne.


Bemærk: 

 • Bør indtages ved måltider.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, monitorering

 • GFR 30-60 ml/min.

  Hyppig kontrol af P-kalium. 

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed pga. risiko for hyperkaliæmi. Hyppig kontrol af P-kalium. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Kontraindikationer

 • Hyperkaliæmi
 • Binyrebarkinsufficiens/ubehandlet Addisons sygdom
 • Ulcus
 • Gastro-intestinal obstruktion.

 

Tilskud af kalium ved tilstande med risiko for hyperkaliæmi kræver særlig forsigtighed. 

Forsigtighedsregler

 • Forsigtighed ved:
  • Hjertesygdomme eller tilstande, hvor der er øget risiko for hyperkaliæmi.
  • Nedsat passage gennem mave-tarm-kanalen.
 • Hyppig kontrol af serum-kalium ved hjerteinsufficiens.
 • Alkoholindhold
  Oral opløsning indeholder 1,1 % v/v alkohol. 1 dosis indeholder op til ca. 0,18 g alkohol, der svarer til ca. 1,5 % af én genstand.

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Manglende monitorering og/eller aktion på p-kaliumkoncentrationsværdier. Hyperkaliæmi. Kommende operation aflyses. Død.
Oral opløsning indgivet i.v. Overdosering, som medfører livstruende svær hyperkaliæmi.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Metabolisme og ernæring Hyperkaliæmi
Sjældne (0,01-0,1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Gastro-duodenale ulcera, Tarmobstruktion, Ulcerationer i øsofagus Diarré, Flatulens, Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Urticaria
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni  (samt agranulocytose og neutropeni), Trombocytopeni
Ikke kendt hyppighed
Metabolisme og ernæring Hypokaliæmi*Indhold af lakrids kan give pseudoaldosteronisme, der kan føre til refraktær hypokaliæmi og hypertension.

*Hypertension ved præparater med indhold af lakrids pga. indholdet af deraf (glyzyrrhizin). 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Kaliumklorid "PS"
 • Samtidig indgift af kaliumbesparende diuretika til patienter med nedsat nyrefunktion øger risikoen for hyperkaliæmi.
 • Risikoen er især øget ved samtidig indgift af ACE-hæmmere på grund af ACE-hæmmernes aldosteron-sekretionshæmmende virkning.
 • Behandlingsbetinget hyperkaliæmi og/eller hypocalcæmi kan nedsætte myokardiets følsomhed for hjerteglykosider.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Fysiologisk mineral. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed bør vurderes af læge, hvis præparatet indtages som andet end kosttilskud.

Forgiftning

Farmakodynamik

 • Supplement til elektrolytbalancen.
 • Indgår I adskillige fysiologiske processer, fx nerveimpulstransmission, opretholdelse af normal nyrefunktion og intracellulær tonicitet, skeletkontraktion, hjerte and glatte muskulatur.

Farmakokinetik

 • Absorberes let fra mave-tarm-kanalen.
 • Udskilles primært gennem nyrerne.
 • Depottabletter (monodepot) frigiver det aktive stof over 6-8 timer.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved hypokaliæmi og forebyggelse ved behandling med diuretika. 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HA) oral opløsning 75 mg/ml  (Pharma-Skan) 044339
500 ml
273,65 0,57 22,69
 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...