Bactroban®

Bactroban Nasal
D06AX09
 
 

Hudmiddel indeholdende smalspektret antibiotikum til lokal anvendelse

Anvendelsesområder

 • Creme og salve
  Tørre og væskende hudinfektioner forårsaget af stafylokokker og/eller streptokokker, inkl. multiresistente stafylokokker. Der henvises desuden til præparatvalg.
 • Næsesalve
  Udryddelse af Staphylococcus aureus fra næsen hos bærere.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme 2%. 1 g indeholder 20 mg mupirocin (som calciumsalt). 

Salve 2%. 1 g indeholder 20 mg mupirocin.
Bactroban® Nasal, næsesalve 2%. 1 g indeholder 20 mg mupirocin (som calciumsalt). 

Doseringsforslag

Voksne og børn > 1 år 

 • Creme og salve
  Appliceres 2-3 gange dgl. i højst 10 dage.
 • Næsesalve
  Appliceres med vatpind 2 gange dgl. i hvert næsebor i mindst 5 dage. Behandlingsvarigheden bør ikke overstige 10 dage.

 

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn under 1 år. 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer.
 • Må ikke anvendes i øjenomgivelserne.

Forsigtighedsregler

 • På grund af risiko for resistensudvikling, bør behandling begrænses til kortvarig brug og kun i forbindelse med eradikation af meticillinresistente stafylokokker (MRSA) i næsen.
 • Pseudomembranøs colitis er rapporteret ved anvendelse af antibiotika og kan variere fra mild til livstruende. Det er vigtigt at overveje denne diagnose hos patienter, der udvikler diarré - også selvom risikoen er meget lille ved topikale midler.
 • Creme 2% indeholder benzylalkohol, der kan give allergiske reaktioner.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Urticaria.
Kontaktdermatitis.
Brændende og stikkende fornemmelse i huden.
Erytem, Hudkløe, Hududslæt.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner  (inkl. anafylaktisk reaktion).

For næsesalven gælder, at der kan opstå overfølsomhedsreaktioner i næseslimhinden (fx rhinitis, faryngitis eller epistaxis). 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

 • Hæmmer funktionen af transport-RNA, hvorved proteinsyntesen standses.
 • Virker bakteriostatisk i lave koncentrationer og bactericidt i højere koncentrationer.
 • Virkningsspektrum
  • Virker på såvel Staphylococcus aureus som Staphylococcus epidermidis, -saprophyticus og andre koagulasenegative stafylokokker samt på streptokokker med undtagelse af Enterococcus faecalis, som er resistent.
  • Har ingen effekt på andre bakterier, der tilhører hudens normale flora, fx corynebakterier og propionibakterier.
  • De fleste gramnegative stave og anaerobe bakterier er resistente.
 • Resistensforhold
  • Ingen krydsresistens med andre kendte antimikrobielle stoffer.
  • Resistensudvikling over for mupirocin finder sted på i hvert tilfælde to forskellige måder, dels ved trinvis selektion af resistente mutanter, dels ved plasmidbåren overførbar resistens. Begge former for resistens er set udviklet under klinisk anvendelse af mupirocin - om end relativt sjældent.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Creme 

 • Må ikke fryses.

Indholdsstoffer

Mupirocinnæsesalve  2%næsesalve  20 mg/g  (Paranova Danmark) creme  2%salve  2%

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzylalkohol : creme 2%
Phenoxyethanol : creme 2%
Andre:
Cetylalkohol : creme 2%
Macrogoler : creme 2%, salve 2%
Paraffin : næsesalve 2%
Paraffinolie : creme 2%
Renset vand : creme 2%
Softisan 649 : næsesalve 2%
Stearylalkohol : creme 2%
Xanthangummi : creme 2%

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) næsesalve 2% 568709
1 tube a 3 g
91,00
(B) næsesalve 20 mg/g  (Paranova Danmark) 159894
3 g
91,70
(B) creme 2% 000701
1 x 15 g
75,50
(B) salve 2% 545681
15 g
75,50

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

10.12.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...