Fotil®

Fotil Forte
S01EB51
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel (timolol) i kombination med miotikum (pilocarpin). Timolol og pilocarpin nedsætter det intraokulære tryk ved henholdsvis at reducere kammervandsproduktionen (timolol) og øge afløbet (pilocarpin). 

Anvendelsesområder

 • Øjendråber. Åbenvinklet glaukom, hvor samtidig behandling med timolol og pilocarpin er indiceret.
 • Forte øjendråber. Åbenvinklet glaukom, hvor samtidig behandling med timolol og pilocarpin er indiceret, og hvor kombinationen af timolol 5 mg/ml og pilocarpin 20 mg/ml ikke har haft effekt.

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 20 mg pilocarpinhydrochlorid og 5 mg timolol (som maleat). 

Fotil® Forte, øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 40 mg pilocarpinhydrochlorid og 5 mg timolol (som maleat). 

Fotil® Forte, øjendråber, enkeltdosisbeholdere. 1 ml indeholder 40 mg pilocarpinhydrochlorid og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

1 dråbe 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Behandlingen kan kombineres med adrenalin eller dipivefrin lokalt og/eller carboanhydrasehæmmere lokalt eller systemisk.
 • Adrenalin og dipivefrin virker bedst ved applikation et par min. efter drypning med Fotil® eller Fotil® Forte (antagonisme mellem adrenerg β-blokker og adrenalin).
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Akut iritis, idet risikoen for udvikling af synekier er større ved en lille pupil.

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol

 • astma
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
 • sinoatrialt blok
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • kardiogent shock
 • corneadystrofi
 • alvorlig allergisk rhinitis
 • allergi over for β-blokkere.

Forsigtighedsregler

 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser
 • Kan forværre myasthenia gravis
 • Øjendråber, opløsning, i flerdosisbeholder: Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer, Keratitis, Konjunktival blødning, Synsforstyrrelser  (nedsat syn, sløret syn), Øjensmerter Astenopi, Fotofobi, Tåreflåd, Ændring af øjenvipper, Øget irispigmentering, Øjenlågsirritation, Øjentørhed
Immunsystemet Urticaria
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet
Hud og subkutane væv Periokulær hyperpigmentering
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Blefaritis
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, AV-blok*, Hjerteinsufficiens*, Hjertestop* Palpitationer
Øjne Choroidealøsning**, Dobbeltsyn
Knogler, led, muskler og bindevæv Systemisk lupus erythematosus  (SLE)*
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme*, Respirationsdepression*
Hud og subkutane væv Alopeci
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi*, Cerebrovaskulære tilfælde*, Raynauds syndrom*, Ødemer
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Bradykardi*
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter* Diarré*, Kvalme*, Mundtørhed*
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed*
Metabolisme og ernæring Tørst*
Nervesystemet Hukommelsesbesvær*, Paræstesier*, Svimmelhed*
Psykiske forstyrrelser Depression*, Hallucinationer*, Nervøsitet* Mareridt*, Søvnløshed*
Det reproduktive system og mammae Nedsat libido*
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø* Bronkial hyperreaktivitet*
Hud og subkutane væv Hududslæt*
Vaskulære sygdomme Synkope*

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere. 

**Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.

 

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Absorberes systemisk i nogen grad. Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966, 4206

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Pilocarpin 

 • Parasympatomimetikum med acetylkolinlignende virkning.
 • Medfører pupilkontraktion, akkommodationsspasme og en kortvarig stigning i det intraokulære tryk efterfulgt af et mere vedvarende trykfald. Faldet menes at være forårsaget af en sammentrækning af iris sphincter og ciliarmusklen, som resulterer i øget pres på sclerasporen, hvilket åbner kammervinklen, således at kammervandsgennemstrømningen øges.
 • Virkningen indtræder efter 10-15 minutter og varer 6-8 timer.

Timolol 

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 1-2 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i 12 timer.

Farmakokinetik

Absorberes systemisk i nogen grad.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8° C) beskyttet mod lys.
 • Efter åbning:
  • Flerdosisbeholder kan opbevares i højst 28 dage ved højst 25º C beskyttet mod lys.
  • Anbrudt enkeltdosisbeholder skal anvendes straks.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 20+5 mg/ml 559401
5 ml
141,80 28,36
(B) øjendråber, opløsning 40+5 mg/ml  (forte)  561159
5 ml
149,50 29,90
(B) øjendråber, endosis 40+5 mg/ml  (forte)  563593
60 stk.
351,85 5,86

Referencer

4206. Pellegrino M, D'Oria L, De Luca C et al. Glaucoma Drug Therapy in Pregnancy: Literature Review and Teratology Information Service (TIS) Case Series. Curr Drug Saf. 2018; 13:3-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086700 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

26.04.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...