Scandonest®-Adrenalin

N01BB53
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i odontologien.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mikrogram adrenalin og 20 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 4 år (ca. 20 kg). Sædvanligvis 1 ampul (1,7 ml) ved almindelige odontologiske indgreb.
 • Maksimalt anbefalede dosis for en voksen på 70 kg er 150 mikrogram adrenalin og 300 mg mepivacainhydrochlorid (svarende til 9 ampuller på 1,7 ml). For børn er højst anbefalede dosis 3 mg mepivacainhydrochlorid pr. kg.

Bemærk: 

 • Aspiration anbefales inden injektionen for at undgå i.v. injektion.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn under 4 år (ca. 20 kg)
 • Alvorlig iskæmisk hjertesygdom og alvorlige kardielle ledningsforstyrrelser
 • Dårligt reguleret epilepsi
 • Fæokromocytom
 • Tyrotoksikose
 • Ukontrolleret svær hypertension
 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amid-typen.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed desuden ved:
  • Anvendelse til ældre
  • Dårlig almentilstand
  • Arytmier
  • Hypotension
  • Hjertesvigt
  • Cerebrovaskulære lidelser
  • Perifere vaskulære lidelser
  • Epilepsi
  • Dårligt kontrolleret diabetes
  • Akut glaukom.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, AV-blok, Bradykardi, Takyarytmier Palpitationer, Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus Lydfølsomhed
Øjne Dobbeltsyn, Nystagmus, Sløret syn, Synsforstyrrelser Miosis, Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kulde- eller varmefølelse
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Muskelkramper
Nervesystemet Bevidsthedstab, CNS-depression, Dysæstesi, Horners syndrom, Hypæstesi, Neuralgi, Neuropati, Oral paræstesi, Svimmelhed, Tremor Hovedpine, Logorré
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Dysartri, Eufori, Konfusion, Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dyspnø
Hud og subkutane væv Erytem Hudkløe, Hududslæt
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension, Synkope, Vasokonstriktion Bleghed, Hyperæmi, Vasodilatation
Meget sjældne (< 0,01 %)
Nervesystemet Neurolæsioner
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjerteinsufficiens, Hjertestop
Øre og labyrint Øregener
Øjne Akkommodationsbesvær, Blindhed
Mave-tarm-kanalen Hævelse af tunge, læber og tandkød, Stomatitis Diarré, Orale ulcera, Synkebesvær, Øget spytsekretion
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Balanceforstyrrelser, Hyperkapni, Hypoxi Kraftesløshed, Kulderystelser, Utilpashed
Immunsystemet Hævelse af ansigtet
Nervesystemet Koma, Trismus
Luftveje, thorax og mediastinum Apnø, Dysfoni, Respirationsdepression Gaben, Takypnø
Hud og subkutane væv Øget svedtendens

 

 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Scandonest®-Adrenalin, komb.
 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker cirkulationsresponset på adrenalin kraftigt.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af adrenalin og giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arrytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16 % ved anæstesibehandling med propofol.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med antiarytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

Forgiftning skyldes i reglen indholdet af katekolamin, hvis virkning ved overdosering initialt overskygger virkningen af lokalanalgetika. 

Farmakodynamik

Mepivacain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Virkning indtræder efter 2-4 minutter.

Adrenalin 

 • Direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Mepivacain 

 • Absorptionshastigheden afhænger af dosis, administrationsvej og vævets vaskularisering.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 15-20 minutter.
 • Mepivacain metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 3,5.  

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Beskyttes mod lys.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 20mg/ml+10 mikrog/ml 094433
50 tubuler a 1,7 ml
357,15 4,20

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

04.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...