Scandonest®-Adrenalin

N01BB53
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i odontologien.  

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 10 mikrogram adrenalin og 20 mg mepivacainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn over 4 år (ca. 20 kg). Sædvanligvis 1 ampul (1,7 ml) ved almindelige odontologiske indgreb.
 • Maksimalt anbefalede dosis for en voksen på 70 kg er 150 mikrogram adrenalin og 300 mg mepivacainhydrochlorid (svarende til 9 ampuller på 1,7 ml). For børn er højst anbefalede dosis 3 mg mepivacainhydrochlorid pr. kg.

Bemærk: 

 • Aspiration anbefales inden injektionen for at undgå i.v. injektion.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn under 4 år (ca. 20 kg)
 • Alvorlig iskæmisk hjertesygdom og alvorlige kardielle ledningsforstyrrelser
 • Dårligt reguleret epilepsi
 • Fæokromocytom
 • Tyrotoksikose
 • Ukontrolleret svær hypertension
 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amid-typen.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed desuden ved:
  • Anvendelse til ældre
  • Dårlig almentilstand
  • Arytmier
  • Hypotension
  • Hjertesvigt
  • Cerebrovaskulære lidelser
  • Perifere vaskulære lidelser
  • Epilepsi
  • Dårligt kontrolleret diabetes
  • Akut glaukom.

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1 %) Angina pectoris, Arytmier, AV-blok, Bradykardi, Takyarytmier.
Tinnitus.
Dobbeltsyn, Nystagmus, Sløret syn, Synsforstyrrelser.
Smerter, Svimmelhed.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Kramper, Muskelkramper.
Bevidsthedstab, CNS-depression, Dysæstesi, Horners syndrom, Hypæstesi, Neuralgi, Neuropati, Oral paræstesi, Tremor.
Agitation, Angst, Dysartri, Eufori, Konfusion, Somnolens.
Bronkospasme, Dyspnø.
Erytem.
Hypertension, Hypotension, Synkope, Vasokonstriktion.
Meget sjældne (< 0,01 %) Neurolæsioner.
Ikke kendt Hjerteinsufficiens, Hjertestop.
Akkommodationsbesvær, Blindhed.
Hævelse af tunge, læber og tandkød, Stomatitis.
Balanceforstyrrelser, Hyperkapni, Hypoxi.
Hævelse af ansigtet.
Koma, Trismus.
Apnø, Dysfoni, Respirationsdepression.

 

 • Bivirkningernes type og hyppighed afhænger af stedet for indgift og arten af nerveblokade.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker cirkulationsresponset på adrenalin kraftigt.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af adrenalin og giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arrytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika.
 • Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Adrenalin kan øge blodtrykket med ca. 16 % ved anæstesibehandling med propofol.
 • Kombination med sekalealkaloider kan medføre vedvarende hypertension samt cerebrovaskulære og kardielle skader.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med antiarytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

Forgiftning skyldes i reglen indholdet af katekolamin, hvis virkning ved overdosering initialt overskygger virkningen af lokalanalgetika. 

Farmakodynamik

Mepivacain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Virkning indtræder efter 2-4 minutter.

Adrenalin 

 • Direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Mepivacain 

 • Absorptionshastigheden afhænger af dosis, administrationsvej og vævets vaskularisering.
 • Maksimal plasmakoncentration efter 15-20 minutter.
 • Mepivacain metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH ca. 3,5.  

 

Holdbarhed 

 • Må ikke fryses.
 • Beskyttes mod lys.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Kaliummetabisulfit

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 20mg/ml+10 mikrog/ml 094433
50 tubuler a 1,7 ml
284,50
(B) injektionsvæske, opl. 20mg/ml+10 mikrog/ml 062760
4 x 50 tubuler a 1,7 ml
Udgået 23-08-2021
(B) injektionsvæske, opl. 20mg/ml+10 mikrog/ml 161398
8 x 50 tubuler a 1,7 ml
Udgået 09-08-2021

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

04.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...