Lokalanalgetika - injektion (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 10.01.2023

Præparatvalg

Valg af bedøvelsesmiddel afhænger af, hvilken procedure der skal udføres, lokale og generelle patientfaktorer. 

Lægemidler til injektion for lokalanalgesi i mundhulen er alle amidanalgetika, og der er forskel på anslagstid, virkningsvarighed og halveringstid, hvilket har betydning for præparatvalg i forskellige behandlingssituationer. Overordnet tales der om kortidsvirkende og langtidsvirkende præparater - se endvidere Lokalanalgetika

 

Præparater (korttidsvirkende) med tilsat vasokonstriktor: 

 • Mindsker den systemiske effekt af lokalanalgetika
 • Forlænger bedøvelsestiden
 • Nedsætter blødning i operationsfeltet (ved infiltration og intraligamentær procedure).

Lang virkningstid kan være at foretrække under lange behandlingsseancer og som forlængelse af den postoperative smertedækning. 

 

Langtidsvirkende lokalanalgetika anbefales ikke til børn eller andre patienter med risiko for selvinducerede blødtvævstraumer pga. bedøvelse (2372) (2373)

Lokalanalgetika virker længst i blødt væv (2372) (2373)

Infektion i injektionsområdet (lavt vævs-pH) og hyperventilation (øget vævs-pH) kan nedsætte/kompromittere virkningen af lokalanalgetika.  

Behandlingsvejledning

Lednings-, infiltrations- og intraligamentær analgesi er indiceret i forskellige behandlingssituationer, og fordele og ulemper må vurderes i hver situation. 

I journalen anføres præparat, dosis, administrationsteknik og behandlingsprocedure. 

Injektion må ikke være intravenøs, hvorfor der skal aspireres inden injektion. 

 

Patienten skal instrueres så postoperativ traume af blødtvæv undgås. 

 

Antikoagulationsbehandling (AK-, DOAK- og trombocytfunktionshæmmende behandling) 

Umiddelbart er der ikke grund til at pausere AK-, DOAK- eller trombocytfunktionshæmmende behandling ved tandekstraktion eller mindre orale kirurgiske indgreb (2774) (3026).  

Heller ikke ved behandling med vitamin K-antagonister, fx warfarin, er der evidens for pausering i forbindelse med tandekstraktioner og mindre kirurgiske indgreb - såfremt INR < 3 (normalt terapeutisk niveau 2-3) (2774). Se endvidere Vitamin K-antagonister. 

 

Blødningsrisikoen skal altid vurderes individuelt med særlig opmærksomhed på kombinationsbehandling.  

Der kan være øget risiko for blødningskomplikationer hos patienten i antikoagulationsbehandling pga. interaktioner med lægemidler, naturprodukter og fødevarer (4500).  

Flere kosttilskud og naturlægemidler indeholder stoffer, som kan øge risikoen for blødningskomplikationer, fx hvidløg, gingko biloba og fiskeolie (5420). Derfor er det også vigtigt at optage en grundig anamnese forud for ekstraktion eller operation, som omfatter forbrug af medicin, naturprodukter og evt. særlig diæt (5421).  

 

Ved ekstraktioner og mindre orale kirurgiske indgreb anbefales postoperativ anvendelse af tranexamsyre for at opnå hæmostase, enten som tranexamsyre vædet tamponer eller mundskyl med 5 % tranexamsyreopløsning (2774).  

 

Maksimaldosis 

Viden om maksimaldosis for lokalanalgetika og vasokonstriktor forudsættes, se Lokalanalgetika med vasokonstriktor og de enkelte præparatbeskrivelser, hvor der yderligere linkes til Lægemiddelstyrelsens produktresumeer. 

 

Generelle retningslinjer for voksne: 

 • Lokalanalgetika uden vasokonstriktor: 200 mg
 • Lokalanalgetika med vasokonstriktor: 500 mg
 • Adrenalin/noradrenalin: 100 mikrogram

 

Børn: 

Umiddelbart bliver børn > 12 år vurderet som voksne ift. lokalanalgesidosis, dog kan det være nødvendigt at dosisjustere pga. lav vægt. 

Dosisreduktion beregnes ud fra alder: 

Børnemaksimaldosis - Odont vejl 


Dette er gældende for både lokalanalgetika og vasokonstriktor. 

 

Maksimal anbefalet dosis beregnet ud fra vægt (2775) 

 • Lidocain (Godkendt til børn > 1 år):
  • uden vasokonstriktor: 4,4 mg/kg
  • med vasokonstriktor: 7 mg/kg
 • Mepivacain (Godkendt til børn > 4 år eller > 20 kg):
  • med vasokontriktor: 6,6 mg/kg
  • uden eller med vasokontriktor: 4,4 mg/kg
 • Prilocain (Godkendt til børn > 6 måneder):
  • uden eller med vasokonstriktor: 8,0 mg/kg
 • Bupivacain (Godkendt til børn > 12 år):
  • med vasokontriktor: 2,0 mg/kg
 • Articain (Godkendt til børn > 4 år eller > 20 kg)
  • med vasokonstriktor: 7,0 mg/kg

 

Bemærk: 

 • Børnedosis må ikke overstige den maksimale voksendosis.
 • Doseringsforslag findes i beskrivelserne for de enkelte præparater og i Lægemiddelstyrelsens produktresumeer.
 • Behandlingsprincippet er umiddelbart laveste nødvendige dosis til opnåelse af tilstrækkelig lokalanalgesi.

Hvis dosis er forskellig, alt efter om den beregnes efter alder eller vægt, må tandlægen vurdere dosis med udgangspunkt i den individuelle patient samt sikkerheds- og behandlingsprincipper, hvor beregning ud fra vægt ofte vil være den mest retvisende. 

Kontraindikationer

 • Katekolaminer og tyrotoksikose, ukontrolleret svær hypertension, svær hjertesygdom
 • Katekolaminer og samtidig eller nylig afsluttet behandling med tricykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere
 • Methæmoglobinæmi
 • Porfyri.

Forsigtighed

 • Patienter med koagulationsforstyrrelser, fx blødersygdom og antikoagulationsbehandling (AK-behandling).
 • Patienter med hjerte-kar-sygdomme.
 • Iskæmisk nekrose ved anvendelse af vasokonstriktor, særligt i væv med dårlig karforsyning, fx strålepåvirket væv (2372).
 • Neurotoksicitet ved anvendelse af høje lokalanalgetikakoncentrationer (4 %) (2372).

Interaktioner

 • Interaktionsrisiko skal altid vurderes (både for lokalanalgetika og vasokonstriktor), se præparatbeskrivelserne og interaktionsdatabasen.dk.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Bupivacain Bupivacaine "Baxter"
Baxter
injektionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 20 ml  
Bupivacain Bupivacaine "Baxter"
Baxter
injektionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 20 ml  
Bupivacain Bupivacaine "Noridem"
FrostPharma
injektionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 20 ml  
Adrenalin
Mepivacain
Carbocain-Adrenalin®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml+5 mikrog/ml 5 htgl. a 20 ml  
Adrenalin
Mepivacain
Carbocain-Adrenalin®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml+5 mikrog/ml 5 htgl. a 20 ml  
Felypressin
Prilocain
Citanest Dental Octapressin®
Dentsply
injektionsvæske, opl.  30 mg/ml+0,54mikg/ml 100 x 1,8 ml tubuler  
Felypressin
Prilocain
Citanest Dental Octapressin®
Dentsply
injektionsvæske, opl.  30 mg/ml+0,54mikg/ml 100 x 1,8 ml tubuler selvasp.  
Adrenalin
Articain
Dentocaine
Inibsa
injektionsvæske, opl.  40+0,005 mg/ml 50 x 1,8 ml  
Adrenalin
Articain
Dentocaine
Inibsa
injektionsvæske, opl.  40+0,005 mg/ml 200 x 1,8 ml  
Adrenalin
Articain
Dentocaine
Inibsa
injektionsvæske, opl.  40+0,005 mg/ml 400 x 1,8 ml  
Adrenalin
Articain
Dentocaine
Inibsa
injektionsvæske, opl.  40+0,005 mg/ml 600 x 1,8 ml  
Adrenalin
Articain
Dentocaine
Inibsa
injektionsvæske, opl.  40+0,01 mg/ml 50 x 1.8 ml  
Adrenalin
Articain
Dentocaine
Inibsa
injektionsvæske, opl.  40+0,01 mg/ml 200 x 1.8 ml  
Adrenalin
Articain
Dentocaine
Inibsa
injektionsvæske, opl.  40+0,01 mg/ml 400 x 1.8 ml  
Lidocain Lidocain "Accord"
Accord
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 20 ml  
Lidocain Lidocain "Accord"
Accord
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 10 x 10 ml  
Lidocain Lidocain "Accord"
Accord
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 20 ml  
Lidocain Lidokain "Aguettant"
AGUETTANT NORDIC
injektionsvæske, opl. i sprøjte  10 mg/ml 10 x 10 ml  
Lidocain Lidokain "Aguettant"
AGUETTANT NORDIC
injektionsvæske, opl. i sprøjte  20 mg/ml 10 x 10 ml  
Lidocain Lidokain "Mylan"
Viatris
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 20 ml  
Lidocain Lidokain "Mylan"
Viatris
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 5 X 20 ml  
Bupivacain Marcain®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  2,5 mg/ml 5 x 20 ml  
Bupivacain Marcain®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 20 ml  
Adrenalin
Bupivacain
Marcain-Adrenalin®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  2,5 mg + 5 mikrog/ml 5 x 20 ml  
Adrenalin
Bupivacain
Marcain-Adrenalin®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  5 mg/ml +5 mikrog/ml 5 x 20 ml  
Adrenalin
Bupivacain
Marcain-Adrenalin®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  5 mg/ml +5 mikrog/ml 5 x 20 ml  
Bupivacain Marcaine
Parallelimport
injektionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 20 ml  
Bupivacain Marcaine
Parallelimport
injektionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 20 ml  
Bupivacain Marcaine
Parallelimport
injektionsvæske, opl.  5 mg/ml 5 x 20 ml  
Mepivacain Scandonest®
Septodont
injektionsvæske, opl.  30 mg/ml 50 tubuler a 1,7 ml  
Adrenalin
Mepivacain
Scandonest®-Adrenalin
Septodont
injektionsvæske, opl.  20mg/ml+10 mikrog/ml 50 tubuler a 1,7 ml  
Adrenalin
Articain
Septanest
Septodont
injektionsvæske, opl.  40 mg/ml+5 mikrog/ml 50 tubuler a 1,7 ml  
Adrenalin
Articain
Septocaine
Septodont
injektionsvæske, opl.  40 mg/ml+10mikrog/ml 50 tubuler a 1,7 ml  
Adrenalin
Lidocain
Xion®
Inibsa
injektionsvæske, opl.  20 mg+0,0125 mg/ml 50 x 1,8 ml  
Adrenalin
Lidocain
Xion®
Inibsa
injektionsvæske, opl.  20 mg+0,0125 mg/ml 2 x 50 x 1,8 ml  
Adrenalin
Lidocain
Xion®
Inibsa
injektionsvæske, opl.  20 mg+0,0125 mg/ml 4 x 50 x 1,8 ml  
Adrenalin
Lidocain
Xion®
Inibsa
injektionsvæske, opl.  20 mg+0,0125 mg/ml 8 x 50 x 1,8 ml  
Lidocain Xylocain®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 10 ml  
Lidocain Xylocain®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  10 mg/ml 5 x 20 ml  
Lidocain Xylocain®
Aspen Nordic
injektionsvæske, opl.  20 mg/ml 5 x 20 ml  
Adrenalin
Lidocain
Xyloplyin Dental Adrenalin
Dentsply
injektionsvæske, opl.  20 mg+12,5 mikrog/ml 100 x 1,8 ml tubuler (selvasp.  

Referencer

5421. Christensen MLS, Gregersen T, Siersbæk M. Lægemiddelinteraktioner i almen praksis. SST. 2020, https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Rationel-Farmakoterapi-2-2020/L%C3%A6gemiddelinteraktioner-i-almen-praksis (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

4500. Di Minno MND, Ambrosino P, Myasoedova V et al. Recombinant Activated Factor VII (Eptacog Alfa Activated, NovoSeven®) in Patients with Rare Congenital Bleeding Disorders. A Systematic Review on its Use in Surgi-cal Procedures. Curr Pharm Des. 2017; 23(7):1125-31, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28034354 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

2774. Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase. Perioperativ regulering af antitrombotisk behandling. Retningslinjer 2016. 2016; 3. udgave, https://www.dsth.dk/pdf/PRAB_2016_WEB.pdf (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

2373. American Academy of Pediatric Dentistry. Guideline on Use of Local Anesthesia for Pediatric Dental Patients. 2015, http://www.aapd.org/media/policies_guidelines/g_localanesthesia.pdf (Lokaliseret 27. april 2023)

 

3026. Schreuder WH, Peacock ZS. Antiplatelet therapy and exodontia. J Am Dent Assoc. 2015, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26514891 (Lokaliseret 10. maj 2023)

 

2775. Malamed SF. Handbook of local anesthesia. Maximum recommended doses of local anesthetics. Elsevier. 2013; 7th Edition:55, https://www.elsevier.com/books/handbook-of-local-anesthesia/malamed/978-0-323-58207-0 (Lokaliseret 4. maj 2023)

 

2372. Becker DE, Reed KL. Local anesthetics: Review of Pharmacological Considerations. Anesth Prog. 2012; 59:90-101, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22822998 (Lokaliseret 27. april 2023)

 

5420. Stanger MJ, Thompson LA, Young AJ et al. Anticoagulant activity of select dietary supplements. Nutr Rev. 2012; 70(2):107-17, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22300597/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...