Antiresorptiv behandling

Revideret: 17.03.2022

Antiresorptivbehandling omfatter bl.a. behandling med bisfosfonater (alendronat, zolendronsyre, ibandronsyre, risedronat), biologiske antiresorptiv lægemidler (bl.a. denosumab) og målrettet (monotargeted) behandling (bl.a. tyrosin-kinase-hæmmere). 

 

Patienter med osteoporose, kræft der kan inducere knogletab, knoglemetastaser, Pagets sygdom og kæmpecelletumorer kan være i antiresorptivbehandling.
Se vejledningen Standard Operation Procedurer (SOP) ved Medicins Relateret Osteonekrose i kæberne

 

Medicin-relateret-osteonekrose-i-kæben (MRONJ) er en kendt, frygtet og ikke ualmindelig bivirkning hos patienter, der er i antiresorptivbehandling, hvor tandudtrækning er den udløsende faktor i 60-80 % af alle MRONJ tilfælde. Risikoen for MRONJ afhænger umiddelbart af dosis og varighed af behandlingen, hvor især høj-dosisbehandling er forbundet med MRONJ, men MRONJ rapporteres også i relation til patienter i lav-dosisbehandling.  

 

MRONJ behandles ved, at en større eller mindre del af kæben og tænder i nærheden bortopereres på hospital. Afhængig af hvor udbredt knoglenekrosen har været, nedsættes patientens basale funktioner som tale, synkning og indtag af føde og drikkevarer, og kan desuden medføre stor smerte, påvirke udseendet og drastisk nedsætte livskvaliteten hos patienten.  

 

MRONJ defineres som tilstedeværelse af blottet kæbeknogle ≥ 8 uger hos en patient i antiresorptivbehandling, som ikke har modtaget strålebehandling på kæberne (5654)

 

I princippet bør alle patienter være uden infektioner i eller omkring tænderne før start af antiresorptivbehandling (5655).  

 

Symptomer på MRONJ kan være (5656):  

 • Smerter, hævelser, tryksår og/eller føleforstyrrelser.
 • Dårlig smag (grundet infektion).
 • Blottet knogle.
 • Manglende heling efter ekstraktion (> 4 uger).
 • Mobile tænder uden umiddelbar årsag.
 • Fistel - intraoral eller ekstaroral.
 • Mølædt knogle på røntgenbilleder.

Det estimeres, at der ikke er blottet knogle ved 25 % af MRONJ-tilfældene. 

Ved mistanke om eller tegn på MRONJ skal patienten henvises til Tand-, Mund-, og Kæbekirurgiskafdeling på sygehus.  

Se endvidere: Forebyggelse af osteonekrose i kæberne, Styrelsen for Patientsikkerhed

Særlige forhold før behandling

Patienter i høj-dosis antiresorptivbehandling har allerede efter ca. 3 måneders behandling øget risiko for MRONJ. 

Patienter i lav-dosis antiresorptivbehandling har efter 3 års behandling en stigende risiko for MRONJ. Således har ostoporosepatienter i lav-dosisbehandling i > 4 år antagelig højere, men endnu ukendt, risiko for MRONJ (5655)

Indkald patienten regelmæssigt. Oftest er der behov for hyppigere kontrolintervaller (må vurderes individuelt ) (5657)

Særlige forhold under behandling

 • Informer om risiko for MRONJ (5657).
 • Opmærksomhed på symptomer og kliniske tegn på MRONJ.
 • Undgå dårlig oral sundhed, da infektion (apikalt og marginalt) er årsag til MRONJ i forbindelse med tandekstraktion.
 • Undgå dårlig protesefunktion idet traumatisk betingende ulcerationer disponerer for MRONJ.
 • Oprethold god mundhygiejne - løbende kontrol og re-instruktion.
 • Opretholdel god oral sundhed - dokumentér i journalen.
 • Undgå selv mindre traumatisering af mundslimhinden i forbindelse med behandlinger, da traumatisering disponerer for MRONJ.
 • Patienter i lav-dosisbehandlede < 4 år: Ved tandekstraktion foretages knoglekonturering og primær suturering over alveolen (5658).
 • Patienter i lav-dosisbehandlede < 4 år: Planlæg ekstraktioner, implantatindsættelse eller anden oral kirurgi så langt som muligt fra administration af antiresportivmiddel (5656).
 • Patienter i lav-dosisbehandling i > 4 år eller høj-dosisbehandling: Der foretrækkes endodontisk behandling frem for tandekstraktion (5658).
 • Patienter i lav-dosisbehandling > 4 år: Undlad tandekstraktioner og anden nødvendig oral kirurgi - henvis til privatpraktiserende specialist i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi .
 • Patienter i højdosis behandling: Undlad tandekstraktioner og anden nødvendig oral kirurgi - henvis til kæbekirurgisk afdeling (5656).

Særlige forhold ved lægemiddelordination

 • Tjek for lægemiddelinteraktion med patientens medicin (se evt. relevante præparatbeskrivelser eller Interaktionsdatabasen.dk).
 • Tjek om der er særlige forhold, såfremt patienten har nedsat organfunktion, der kan påvirke lægemiddelnedbrydning.

 

Kendskab til gældende lovgivning og tilskudsmuligheder: 

 • Sundhedsloven §166 - søges i patientens bopæls region.
 • Enkelttilskud til medicin, fx høj-fluorid tandpasta til patienter, der har nedsat spytsekretion som følge af kræftbehandling.
 • Ansøgning om enkelttilskud til medicin (medicin uden generelt tilskud, fx høj-fluorid tandpasta): Vejl. kriterier for enkelttilskud
 • Kommunalt tilskud til tandpleje: Se www.borger.dk.

Orale bivirkninger

Henvis til den Tand-Mund- Kæbekirurgisk hospitalsafdeling som patienten er tilknyttet (privatadresse) ved mistanke om MRONJ (se symptomer på MRONJ)Antiresorptivbehandling omfatter bl.a. behandling med bisfosfonater (alendronat, zolendronsyre, ibandronsyre, risedronat), biologiske antiresorptiv lægemidler (bl.a. denosumab) og målrettet (monotargeted) behandling (bl.a. tyrosin-kinase-hæmmere). 

 

Anmeldelse af bivirkninger 

Tandlæger er forpligtet til at anmelde:  

 • Formodede "alvorlige" og "uventede bivirkninger" for alle lægemidler
 • Alle formodede bivirkninger der opstår i forbindelse med nye lægemidler der har være markedsført mindre end 2 år

Alvorlige bivirkninger inden for tandlægens arbejdsområde vil typisk omfatte caries, tandtab eller andet, hvor en efterfølgende funktionsnedsættelse medfører betydelig invaliditet.  

Meget få orale bivirkninger fremgår af produktresuméerne og vil således kunne klassificeres som uventede.  

Anmeldelsespligten af formodede bivirkninger gælder også uden for det orale område og lægemidler som tandlægen ikke selv har ordineret.  

Bivirkninger anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Se også Meld en bivirkning - brug bivirkningsmanageren

Referencer

5656. Styrelsen for patientsikkerhed. Om patienter i antiresorptiv behandling (bisfosfonater og denosumab) med risiko for at udvikle osteonekrose i kæberne. Til tandlæger, tandplejere og kliniske tandteknikere. STPS. 2022, https://stps.dk/da/laering/risikoomraader/osteonekrose-i-kaeberne/~/media/35DE3DEE311647C2A0724E5901EB2C86.pdf (Lokaliseret 17. marts 2022)

 

5655. Schiødt M. Standard Operation Procedurer (SOP) ved Medicinrelateret Osteonekrose i kæberne (Internationalt: MRONJ, populært: ONJ). Vejledning for Kæbekirurger ved Tand-Mund-Kæbekirurgiske afdelinger/klinikker, samt øvrigt sundhedsfagligt personale. Rigshospitalet. 2019, https://www.rigshospitalet.dk/afdelinger-og-klinikker/hovedorto/afdeling-for-kaebekirurgi/for-fagfolk/Documents/standard-operation-procedurer.pdf (Lokaliseret 17. marts 2022)

 

5657. Schiødt M, Wexell CL, Herlofson BB et al. Medicinrelateret osteonekrose i kæberne oversigt og retningslinjer. Tandlægebladet. 2015; 119/11:918-30, https://www.tandlaegebladet.dk/sites/default/files/articles-pdf/TB112015-918.pdf (Lokaliseret 17. marts 2022)

 

5654. Ruggiero SL, Fantasia J, Carlson E. Bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw: background and guidelines for diagnosis, staging and management. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 2006; 102(4):433-41, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16997108/ (Lokaliseret 17. marts 2022)

 

5658. Aarhus Universitetshospital. Planlægning af kirurgi eller implantat behandling på patienter i lavdosis bisfosfonatbehandling/AR med en varighed over 4 år. AUH. , https://www.auh.dk/afdelinger/tand-mund-og-kabekirurgi/til-fagfolk/bisfosfonat/for-lavdosis/behandling-over-2-ar/ (Lokaliseret 17. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...