Blødersygdom

Revideret: 17.03.2022

Patienter med medfødt eller erhvervede koagulationsdefekter (hæmofili eller andre koagulationsdefekter) skal behandles i samarbejde med et af de to danske hæmofilicentre på hhv. Rigshospitalet i København eller Aarhus Universitetshospital (patienten er automatisk tilknyttet et af stederne). Blødende indgreb som ekstraktioner og kirurgiske indgreb varetages på de respektive Tand-, Mund- og Kæbekirurgiske afdelinger (5644) i København eller Aarhus. Oftest kan almindelig ikke- blødende indgreb (fyldningsterapi, protetik, almindelig tandrensning, ortograd endonti) foregå i almen tandlægepraksis. Graden af koagulationsdefekter varierer fra mild til svær. 

Særlige forhold før behandling

  • Konferer med det hæmofilicenter som patienten er tilknyttet.
  • Ledningsanalgesi skal ofte forudgås med faktorkoncentrat (samarbejde med hæmofilicenter) (5644).
  • Planlægning af tiltag for at opnå blødningskontrol, hvis blødning opstår.

Særlige forhold under behandling

Særlige forhold ved lægemiddelordination

  • Lægemidler, der påvirker koagulationen, bør udgås (acetylsalicylsyre og NSAID ), hvorfor paracetamol bør anvendes til smertebehandling evt. i kombination med opioider.
  • Umiddelbart kan lokalanalgetika med og uden vasokontriktor anvendes , hvor infiltationsanalgesi foretrækkes (5644).
  • Interaktioner med evt. daglige lægemidler skal udelukkes inden ordination (se evt. relevante præparatbeskrivelser eller Interaktionsdatabasen.dk).

Orale bivirkninger

Som andre patienter kan patienter med koagulationsdefekter opleve orale og almene bivirkninger, hvor alvorlige og ukendte skal indberettes. 

 

Anmeldelse af bivirkninger 

Tandlæger er forpligtet til at anmelde:  

  • Formodede "alvorlige" og "uventede bivirkninger" for alle lægemidler
  • Alle formodede bivirkninger der opstår i forbindelse med nye lægemidler der har være markedsført mindre end 2 år

Alvorlige bivirkninger inden for tandlægens arbejdsområde vil typisk omfatte caries, tandtab eller andet, hvor en efterfølgende funktionsnedsættelse medfører betydelig invaliditet.  

Meget få orale bivirkninger fremgår af produktresuméerne og vil således kunne klassificeres som uventede.  

Anmeldelsespligten af formodede bivirkninger gælder også uden for det orale område og lægemidler som tandlægen ikke selv har ordineret.  

Bivirkninger anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Se også Meld en bivirkning - brug bivirkningsmanageren

Referencer

5644. Nielsen HB. Håndtering af patienter med medfødte koagulationsdefekter i tandlægepraksis og hospitalsvæsenet. Tandlægebladet. 2016; 120(10):872-76, https://www.tandlaegebladet.dk/sites/default/files/tb10-2016_872.pdf (Lokaliseret 11. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...