Cytostatikabehandling

Revideret: 17.03.2022

Der ses ofte akutte orale forandringer ved cytostatikabehandling og immunterapi i forbindelse med kræftbehandling. Akut er især mucositis, spytkirteldysfunktion, orale infektioner og ulcerationer årsag til morbiditet (5649) (5650). Senfølger til cytostatikabehandling kan være mundtørhed, men der er endnu ringe erfaring med orale senfølger til immunterapi.  

Særlige forhold før behandling

 • Informer patienten om gode mundhygiejne procedurer (internationale retningslinjer på dansk kan downloades).
 • Udskyd ikke akut behandling hvis muligt (vurderes individuelt).
 • Iværksæt profylaktiske tiltag så hurtigt som muligt.

Særlige forhold under behandling

 • Dokumentation af spykirtelfunktion , tandstatus og oral sundhed så tidligt i kræftforløbet som muligt og løbende herefter for ansøgning om "tilskud til tandpleje til kræftpatienter" der "har betydelige dokumenterede tandproblemer" via Sundhedslovens 166.

Særlig profylaktiske foranstaltninger

Patienter i cytostatika- eller anden anticancerbehandling er meget forskellige og har følgelig meget forskellige behov for profylaktiske tiltag og behandling.
Herunder er forslag til indsatsområder der afhænger af patientens risiko for oral sygdom og orale sygdomshistorie (5636)

 • Kontrol og re-instruktion for optimal mundhygiejne (individuelt tilpasset/hyppighed).
 • Fluorid:
  • Høj-fluoridtandpasta - ordineres, hvis patienten er cariesaktiv og ældre end 12 år. Se Fluorpræparater (Odontologisk medicinvejledning).
  • Intensiv fluorterapi - grundig individuel vurdering af cariesrisiko.
  • Hyppig fluorpensling af tanddele (herunder rodflader) hvor der kan opstå caries.
 • Infektion:
  • Profylakse ved herpes simplexinfektion, som kan forekomme hyppigere hos patienter i anticancerbehandling (5651).
  • Mikrobiel uligevægt/infektion behandles:
 • Mundtørhed/hyposalivation:
  • Instruere i at skylle munden fri for mad efter måltider- evt. anvende skyllesprøjte, der skal rengøres samt jævnligt udskiftes.
  • Instruere i at fugte mundslimhinden/forebygge sår som følge af hyposalivation.
  • Kendskab til metoder for hensigtsmæssig stimulation af spytproduktion.
  • Kendskab til spyterstatningsmidler og anvendelsen af disse . Se Mukomimetika (Odontologisk medicinvejledning).
 • Hjælpe med at opretholde motivationen.

Særlige forhold ved lægemiddelordination

 • Tjek for lægemiddelinteraktion med patientens medicin (se evt. relevante præparatbeskrivelser eller Interaktionsdatabasen.dk).
 • Tjek om der er særlige forhold, såfremt patienten har nedsat organfunktion, der kan påvirke lægemiddelnedbrydning.

 

Kendskab til gældende lovgivning og tilskudsmuligheder:  

Orale bivirkninger

Immunsupprimerende behandling kan være årsag til orale bivirkninger, hvor de mest kendte er medicin-relateret gingivahyperplasi i relation til ciclosporin og oral candidose. 

Anden og nyere immunterapi tilbydes også som anticancerbehandling, og her skal tandlægen være opmærksom på påvirkning af mundhulens væv, det der endnu er begrænset viden om dette. 

 

Anmeldelse af bivirkninger  

Tandlæger er forpligtet til at anmelde:  

 • Formodede "alvorlige" og "uventede bivirkninger" for alle lægemidler
 • Alle formodede bivirkninger der opstår i forbindelse med nye lægemidler der har være markedsført mindre end 2 år

Alvorlige bivirkninger inden for tandlægens arbejdsområde vil typisk omfatte caries, tandtab eller andet, hvor en efterfølgende funktionsnedsættelse medfører betydelig invaliditet.  

Meget få orale bivirkninger fremgår af produktresuméerne og vil således kunne klassificeres som uventede.  

Anmeldelsespligten af formodede bivirkninger gælder også uden for det orale område og lægemidler som tandlægen ikke selv har ordineret.  

Bivirkninger anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Se også Meld en bivirkning - brug bivirkningsmanageren

Referencer

5636. Yoshii H, Kitamura N, Akazawa K et al. Effects of an educational intervention on oral hygiene and self-care among people with mental illness in Japan: a longitudinal study. BMC Oral Health. 2017; 17(1):81, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28449671/ (Lokaliseret 10. marts 2022)

 

5649. Vigarios E, Epstein JB, Sibaud V. Oral mucosal changes induced by anticancer targeted therapies and immune checkpoint inhibitors. Support Care Cancer. 2017; 25(5):1713-39, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28224235/ (Lokaliseret 14. marts 2022)

 

5651. Elad S, Ranna V, Ariyawardana A et al. A systematic review of oral herpetic viral infections in cancer patients: commonly used outcome measures and interventions. Support Care Cancer. 2017; 25(2):687-700, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27853930/ (Lokaliseret 14. marts 2022)

 

5650. Elad E, Raber-Durlacher JE, Brennan MT et al. Basic oral care for hematology-oncology patients and hematopoietic stem cell transplantation recipients: a position paper from the joint task force of the Multi-national Association of Supportive Care in Cancer/International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) and the European Society for Blood and Marrow Trans-plantation (EBMT). Support Care Cancer. 2015; 23(1):223-36, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25189149/ (Lokaliseret 14. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...