Organtransplantation

Revideret: 02.04.2020

Organtransplanterede patienter behandles i reglen livslangt med immunosuppressiva, som kan medføre mundhulebivirkninger, fx gingival hyperplasi induceret af ciclosporin. Anvendelse af antibiotikaprofylakse i forbindelse med tandlægepraksis er omdiskuteret.
Hvis der vælges at give antibiotikaprofylakse, gives denne efter samme retningslinjer som ved endocarditisprofylakse

Gå til toppen af siden...