Fluorpræparater (Odontologisk medicinvejledning)

Revideret: 10.01.2023

risiFluorbehandling indgår i forebyggelsen af caries hos patienter i alle aldre, oftest i kombination med mundhygiejneinstruktion og kostvejledning. Fluor kan administreres hjemme af patienten selv, men også professionelt af tandplejeteamet. I Danmark er det fornuftigt at fokusere på daglig brug af fluortandpasta som cariesprofylakse. Her er det vigtigt at instruere i korrekt anvendelse og informere om, at børn < 10 år skal superviseres og have hjælp til tandbørstning (2388)

 

Professionel fluorterapi baseres på individuel vurdering af patientens cariesrisiko. Ved fluorbehandling af børn med tænder under mineralisering er der risiko for udvikling af dental fluorose. Patienter, der ikke har aktiv caries eller øget cariesrisiko, har ingen gevinst af professionel fluorbehandling, hvorfor professionel fluorbehandling er relevant hos patienter med øget cariesrisiko (3346)

 

Patienter med meget høj cariesrisiko kan have behov for daglig behandling med højfluorid tandpasta eller fluorskinne, fx ved hyposalivation eller patienter, der ikke kan opretholde optimal mundhygiejne pga. gingivale slimhindelidelser eller handikap (2388).  

 

Patienter i, eller som har været i, anti-cancerbehandling kan have akutte og kroniske orale problemer, herunder øget cariesaktivitet. Organisationen "The Multinational Association of Supportive Care in Cancer (MASCC)" har udarbejdet mundplejevejledninger til patienter i kemoterapi eller stråleterapi på 20 forskellige sprog, herunder dansk, som kan downloades på organisationens hjemmeside

 

Den kliniske evidens for fluors cariespræventive effekt vurderes i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for tandplejepersonale (3346) (3347).  

Tilskud

Enkelttilskud til medicin (medicin uden generelt tilskud):  

Det vil i nogle tilfælde være muligt for tandlægen at ansøge om enkelttilskud til højfluoridtandpasta til en patient, når tandlægen vurderer, at højfluoridtandpasta vil have særlig behandlingsmæssig betydning. Se Ansøgning om individuelle tilskud til medicin.  

Dokumentér patientens orale status og profylaktiske tiltag og argumenter for hvorfor højfluoridtandpasta er relevant for denne patient Se Risikopatienter i tandlægepraksis (psykiske lidelse, kemoterapi, stråleterapi, polyfarmaci, demens). 

Præparatvalg

Til professionel brug: 

 • Duraphat®-lak
 • Bifluorid®-lak
 • 2 % NaF-opløsning (10.000 ppm)
 • 5.000 ppm fluortandpasta kan anvendes professionelt og af patienten selv (bør ikke anvendes til børn < 16 år). Da der er forskel på smagsintensiteten, kan det være en fordel at undersøge, hvilket præparat patienten bedst kan lide.

Behandlingsvejledning

Professionel fluorbehandling: 

Patienter i alle aldre: 

 • Lokal applicering på professionelt rengjorte tandflader/approximalrum med caries dentalis superficialis og/eller med:
  • Moderat cariesrisiko: fluorbehandling hver 6. måned.
  • Høj cariesrisiko: fluorbehandling hver 3.-6. måned.
  • Tidligere kræftpatient med hurtigt eller risiko for hurtigt udviklende caries: Individuel vurdering, men ofte hver måned.

 

Patienter > 16 år: 

 • 5.000 ppm fluortandpasta: patienter med meget-høj cariesrisiko.
  • Bruges om aftenen inden sengetid i angivet dosis. Dosis kan øges til børstning 3 x dgl.
  • Instrueres i ikke at synke tandpasta.
  • Instrueres i ikke at skylle munden efter tandbørstning (alle tandpastatyper).
  • Der kan være forskel på indholdsstoffer, hvilket kan have betydning for patientens præference.
 • Fluorgel til skinnebehandling 0,2-1 % i 5 minutter: patienter med meget høj cariesaktivitet/-risiko, fx efter stråleterapi i hoved-halsregionen (5424).
  • Daglig eller ugentlig behandling.

Bemærk: Fluorgel og -mundskyl bør ikke anvendes til cariesprofylakse af primære tænder hos børn < 6 år (5061)

 

Kontraindikationer

 • Overfølsomhed overfor indholdsstoffer.
 • Må ikke appliceres på pulpa eller pulpanær dentin.

Forsigtighed

 • Anvendelse af fluoridholdige præparater til børn bør kun finde sted, hvis det lokale drikkevand indeholder < 0,7 mg fluorid/l. Kontakt evt. den stedlige embedslæge eller det lokale vandværk.
 • Børn med tænder under mineralisering.
 • Forgiftning: Natriumfluorid danner med ventriklens saltsyre flussyre, som er stærkt ætsende. Toksisk dosis: 5 mg fluorid/kg legemsvægt - se endvidere Fluorforgiftning, lægehåndbogen.

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris DDD
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 5 x 1,6 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 10 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 10 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
dentalsuspension  22,6 mg/ml 10 ml  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
tandpasta  5 mg/g 51 g  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
tandpasta  5 mg/g 3 x 51 g  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
tandpasta  5 mg/g 51 g  
Natriumfluorid Duraphat®
Colgate-Palmolive
tandpasta  5 mg/g 3 x 51 g  
Natriumfluorid Fluorid "Morningside"
2care4 Generics
tandpasta  5 mg/g 51 g  

Referencer

5061. K. J. Toumba, S. Twetman, C. Splieth et al. Guidelines on the use of fluoride for caries prevention in children: an updated EAPD policy document. European Archives of Paediatric Dentistry. 2019; 20:507-16, https://link.springer.com/article/10.1007/s40368-019-00464-2 (Lokaliseret 4. marts 2022)

 

5424. Hong CHL, Hu S, Haverman T et al. A systematic review of dental disease management in cancer patients. Support Care Cancer. 2018; 26(1):155-74, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28735355/ (Lokaliseret 9. marts 2022)

 

3347. Richards A, Larsen LS, Nørregaard MLM et al. Klinisk vejledning i brug af fluorid. Aarhus Universitet, Institut for Odontologi og Oral Sundhed. 2017, http://dent.au.dk/fileadmin/dent.au.dk/Klinisk_vejledning_i_brug_af_fluorid-nov-2017.pdf (Lokaliseret 22. februar 2022)

 

2388. Ekstrand K, Twetman S. Principper og praksis for carieskontrol med fluorider. Tandlægebladet. 2013; 117 (4):298-304, https://tandlaegebladet.dk/principper-og-praksis-carieskontrol-med-fluorider (Lokaliseret 27. april 2023)

 

3346. Weyant RJ, Tracy SL, Anselmo TT et al; American Dental Association Council on Scientific Affairs Expert Panel on Topical Fluoride Caries Preventive Agents. Topical fluoride for caries prevention: executive summary of the updated clinical recommendations and supporting systematic review. J Am Dent Assoc. 2013; 144(11):1279-91, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24177407 (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
Gå til toppen af siden...