Risikopatienter i tandlægepraksis

Revideret: 17.03.2022

Tandlægen ser sine patienter så tilpas ofte, at det giver en unik mulighed for tidligt at opdage symptomer på begyndende eller uerkendt systemisk sygdom. Dette muliggør hurtig og korrekt udredning i samarbejde med egen læge.  

Efterfølgende er der visse patientgrupper der kræver særlig bevågenhed i forbindelse med tandbehandling, dels pga. risiko for interaktioner med patientens sygdom, medicinforbrug og livsstil, dels pga. øget risiko for oral sygdom.  

Høj alder, psykisk sygdom, hypertension, diabetes mellitus, hjertekarsygdom og osteroporose er påvist at være betydelige risikofaktorer for dårlig tandstatus (5633). Således har nogle patienter forhøjet risiko for høj cariesaktivitet grundet meget forskellige baggrundsfaktorer, hvilket ikke ændrer på at de cariesprofylaktiske tiltag ofte er de samme fx høj- fluoridtandpasta.  

Derfor er det vigtigt at have en opdateret anamnese og løbende vurdere patientens risikofaktorer og status for oral sygdom. 

 

Tandlægen skal være opmærksom ved behandling af patienter med nedenstående syggomme eller behandlingsformer: 

Referencer

5633. Kim H-J, Cho Y, Noh Y et al. A decision tree to identify the combinations of non-communicable diseases that constitute the highest risk for dental caries experience: A hospital records-based study. PLoS One. 2021; 16(10), https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34614007/ (Lokaliseret 10. marts 2022)

 
Gå til toppen af siden...