Septanest

N01BB58
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i forbindelse med dentale indgreb.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mikrogram adrenalin og 40 mg articainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 4 år (> 20 kg). Individuelt. Doseringen af articain bør ikke overskride 7 mg/kg legemsvægt. 

 

Bemærk: 

 • Maksimal odontologisk dosis for adrenalin er 100 mikrogram.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 4 år. 
 • Allergi over for andre lokalanalgetika af amid-typen.
 • Kardiovaskulære sygdomme (AV-blok, arytmier, svær hyper- eller hypotension).
 • Tyrotoksikose.
 • Fremskreden diabetes.
 • Alvorlig myasteni.
 • Forøget blødningstendens.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, epilepsi og lungesygdomme.
 • Porfyri.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Hjerte Bradykardi Takykardi
Mave-tarm-kanalen Brændende fornemmelse i læbe og tunge
Immunsystemet Ansigtsødem
Nervesystemet Paræstesier  (i læbe eller tunge) Hovedpine
Vaskulære sygdomme Hypotension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré, Kvalme, Opkastning
Hud og subkutane væv Hudkløe
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Angina pectoris, Hjertestop, Takyarytmier
Øre og labyrint Tinnitus
Det endokrine system Thyroideapåvirkning
Øjne Dobbeltsyn, Enoftalmi, Nystagmus, Ptose Miosis, Pupildilatation
Mave-tarm-kanalen Metalsmag
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Nekrose på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper
Nervesystemet Bells parese, Koma
Psykiske forstyrrelser Agitation, Angst, Konfusion
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Respirationsstop Hyperventilation
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.
 • Længerevarende paræstesier kan forekomme, men forsvinder sædvanligvis i løbet af 8 uger.
 • Begyndende facial parese er set 2 uger efter anvendelsen og var uforandret efter 6 måneder.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Septanest, komb.
 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker den hæmodynamiske effekt af adrenalin.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af adrenalin og giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arrytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika. Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

Initiale forgiftningssymptomer skyldes i reglen indholdet af katekolamin. 

Farmakodynamik

Articain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og virkningsvarighed 1-2 timer ved kombination med adrenalin. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Analgesien indtræder efter 1-3 minutter. Virkningsvarighed mindst 45 minutter (pulpaanalgesi) og 2-4 timer (ledningsanalgesi).

Adrenalin 

 • Direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerve blokader.

Farmakokinetik

Absorptionen afhænger af dosis, administrationsvej og vævets vaskularisering.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed
pH ca. 3,5.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
injektionsvæske, opl. 40 mg/ml+5 mikrog/ml
Adrenalin (5 mikg/ml)
Articain (40 mg/ml)
Andre
Antioxidanter
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 40 mg/ml+5 mikrog/ml 003071
50 tubuler a 1,7 ml
321,00 3,78

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

21.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...