Dentocaine

N01BB58
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af adrenalin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Lednings- og infiltrationsanalgesi i forbindelse med dentale indgreb.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 5 mikrogram adrenalin og 40 mg articainhydrochlorid eller 10 mikrogram adrenalin og 40 mg articainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 4 år. Individuelt. Doseringen af articain bør ikke overskride 7 mg/kg legemsvægt. 

 

Bemærk: 

Maksimal dosis for adrenalin er 100 mikrogram. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Børn < 4 år. 
 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amid-typen.
 • Kardiovaskulære sygdomme (AV-blok, arytmier, svær hyper- eller hypotension).
 • Tyrotoksikose.
 • Fremskreden diabetes.
 • Alvorlig myasteni.
 • Forøget blødningstendens.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand, epilepsi og lungesygdomme.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Ansigtsødem.
Bradykardi, Takykardi.
Hypotension.
Hovedpine, Paræstesier  (i læbe eller tunge).
Brændende fornemmelse i læbe og tunge.
Ikke almindelige (0,1-1%) Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1%) Agitation, Angst, Konfusion.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion), Angioødem.
Angina pectoris, Hjertestop, Takyarytmier.
Bells parese, Koma.
Dobbeltsyn, Enoftalmi, Nystagmus, Ptosis.
Muskelkramper.
Respirationsstop.
Thyroideapåvirkning.
Tinnitus.
 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.
 • Længerevarende paræstesier kan forekomme, men forsvinder sædvanligvis i løbet af 8 uger.
 • Begyndende facial parese er set 2 uger efter anvendelsen og var uforandret efter 6 måneder.

Interaktioner

 • Forudgående behandling med tricykliske antidepressiva forstærker den hæmodynamiske effekt af adrenalin.
 • MAO-hæmmere forsinker nedbrydningen af adrenalin og giver en kraftig forstærkning og forlængelse af virkningen. Forsigtighed inden for de sidste 14 dage efter indgift af en irreversibel MAO-hæmmer (isocarboxazid) og det sidste døgn efter indgift af en reversibel MAO-hæmmer.
 • Inhalationsanæstetika sensibiliserer myokardiet og kan forårsage hjertearytmi og ventrikelflimren.
 • Entacapon potenserer den arrytmiske effekt af adrenalin.
 • Virkningen hæmmes af α-receptorblokerende midler, herunder antipsykotika. Samtidig indgift af antikolinergika kan forårsage takykardi.
 • Samtidig brug af non-selektive β-blokkere (fx propranolol) kan medføre hypertension og bradykardi.
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Initiale forgiftningssymptomer skyldes i reglen indholdet af katekolamin. 

Farmakodynamik

Articain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og virkningsvarighed 1-2 timer ved kombination med adrenalin. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Analgesien indtræder efter 1-3 minutter. Virkningsvarighed mindst 45 minutter (pulpaanalgesi) og 2-4 timer (ledningsanalgesi).

Adrenalin 

 • Direkte virkende sympatomimetikum med udtalt virkning på både α- og β-adrenoceptorer. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerve blokader.

Farmakokinetik

Absorptionen afhænger af dosis, administrationsvej og vævets vaskularisering.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH ca. 3,5. 

Indholdsstoffer

Adrenalininjektionsvæske, opl.  40+0,005 mg/mlinjektionsvæske, opl.  40+0,01 mg/ml
Articaininjektionsvæske, opl.  40+0,005 mg/mlinjektionsvæske, opl.  40+0,01 mg/ml

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Natriummetabisulfit : injektionsvæske, opl. 40+0,005 mg/ml, injektionsvæske, opl. 40+0,01 mg/ml
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 40+0,005 mg/ml, injektionsvæske, opl. 40+0,01 mg/ml
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 40+0,005 mg/ml, injektionsvæske, opl. 40+0,01 mg/ml

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 40+0,005 mg/ml 069119
50 x 1,8 ml
328,05
(B) injektionsvæske, opl. 40+0,01 mg/ml 590658
50 x 1.8 ml
328,05
(B) injektionsvæske, opl. 40+0,005 mg/ml 563674
200 x 1,8 ml
1.182,65
(B) injektionsvæske, opl. 40+0,01 mg/ml 472467
200 x 1.8 ml
1.182,65
(B) injektionsvæske, opl. 40+0,005 mg/ml 197727
400 x 1,8 ml
1.995,90
(B) injektionsvæske, opl. 40+0,01 mg/ml 136968
400 x 1.8 ml
1.995,90
(B) injektionsvæske, opl. 40+0,005 mg/ml 110736
600 x 1,8 ml
2.658,90

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

03.06.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 19. oktober 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...