Citanest Dental Octapressin®

N01BB54
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af felypressin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Infiltrations-, lednings- og regionær analgesi i odontologien, hvor anvendelse af katekolaminer er kontraindiceret. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,54 mikrogram felypressin og 30 mg prilocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-5 ml. Ved rutinemæssige tandbehandlinger bør dosis ikke overskride 10 ml. 

Børn 6 måneder - 12 år. Sædvanligvis 1-2 ml. 

Ældre og svækkede. Dosisreduktion kan overvejes. 

  

Bemærk: 

Bør ikke anvendes til børn under 6 måneder. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amidtypen.
 • Methæmoglobinæmi.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed ved:
  • Ældre patienter
  • Dårlig almentilstand
  • Svære hjertesygdomme
  • Alvorlig eller ubehandlet hypertension
  • Anæmi
  • AV-blok
  • Porfyri.

Bivirkninger

Ved normale odontologiske doser, forekommer bivirkninger oftest ikke. Ses de, er bivirkningesprofilen den samme som for andre lokalanalgetika.
Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10 %) Bradykardi.
Opkastning.
Svimmelhed.
Paræstesier.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1 %) CNS-toksicitet.
Sjældne (0,01-0,1 %) Methæmoglobinæmi.
Arytmier, Hjertestop.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Neuropati.
Cyanose.
Ikke kendt Myokardiepåvirkning.
Tinnitus.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Kramper.
Bevidsthedstab, Hypæstesi, Tremor.
Angst, Konfusion.
Respirationsdepression.

 

 • Nervepåvirkninger (fx paræstesier og følelsesløshed) er set, men har kunnet skyldes selve injektionsteknikken.
 • Vedvarende orale paræstesier er forekommet.
 • Ved meget høje doser kan ses methæmoglobindannelse.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Øget risiko for methæmoglobinæmi ved kombination med midler, der inducerer methæmoglobindannelse (fx sulfonamider og malariamidler).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved systemisk anvendelse af prilocain har der været meddelelser om føtal bradykardi og neonatal methæmoglobinæmi.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Der er ingen data for prilocain, men vægtet i forhold til anvendelsen skønnes eksponeringen af barnet at være minimal. 


Se endvidere

Forgiftning

Prilocain: Metabolitter kan give hemiglobinæmi, se Hemiglobindannere

Farmakodynamik

Prilocain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Analgesien indtræder normalt inden for 2-3 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 45 minutter (infiltrationsanalgesi) og ca. 2 timer (blokanalgesi).

Felypressin 

 • Virker vasokonstriktorisk, men har ingen katekolaminlignende virkning på hjertet. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Prilocain metaboliseres i leveren. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 3,5-5,2.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml+0,54mikg/ml 009905
100 x 1,8 ml tubuler
629,95
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml+0,54mikg/ml 009942
100 x 1,8 ml tubuler selvasp.
629,95

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

14.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...