Citanest Dental Octapressin®

N01BB54
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen med tilsætning af felypressin som vasokonstriktor.

Anvendelsesområder

Infiltrations-, lednings- og regionær analgesi i odontologien, hvor anvendelse af katekolaminer er kontraindiceret. 

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 0,54 mikrogram felypressin og 30 mg prilocainhydrochlorid. 

Doseringsforslag

Individuelt. 

Voksne og børn over 12 år. Sædvanligvis 1-5 ml. Ved rutinemæssige tandbehandlinger bør dosis ikke overskride 10 ml. 

Børn 6 måneder - 12 år. Sædvanligvis 1-2 ml. 

Ældre og svækkede. Dosisreduktion kan overvejes. 

  

Bemærk: 

Bør ikke anvendes til børn under 6 måneder. 

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amidtypen.
 • Methæmoglobinæmi.

Forsigtighedsregler

 • Må ikke gives intravenøst.
 • Forsigtighed ved:
  • Ældre patienter
  • Dårlig almentilstand
  • Svære hjertesygdomme
  • Alvorlig eller ubehandlet hypertension
  • Anæmi
  • AV-blok
  • Porfyri.

Bivirkninger

Ved normale odontologiske doser, forekommer bivirkninger oftest ikke. Ses de, er bivirkningesprofilen den samme som for andre lokalanalgetika.
Meget almindelige (> 10%) Kvalme.
Hypotension.
Almindelige (1-10%) Bradykardi.
Opkastning.
Svimmelhed.
Paræstesier.
Hypertension.
Ikke almindelige (0,1-1%) CNS-toksicitet.
Sjældne (0,01-0,1%) Methæmoglobinæmi.
Arytmier, Hjertestop.
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion).
Neuropati.
Cyanose.
Ikke kendt Myokardiepåvirkning.
Tinnitus.
Dobbeltsyn, Sløret syn.
Kramper.
Bevidsthedstab, Hypæstesi, Tremor.
Angst, Konfusion.
Respirationsdepression.

 

 • Nervepåvirkninger (fx paræstesier og følelsesløshed) er set, men har kunnet skyldes selve injektionsteknikken.
 • Vedvarende orale paræstesier er forekommet.
 • Ved meget høje doser kan ses methæmoglobindannelse.

Interaktioner

 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Øget risiko for methæmoglobinæmi ved kombination med midler, der inducerer methæmoglobindannelse (fx sulfonamider og malariamidler).

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Ved systemisk anvendelse af prilocain har der været meddelelser om føtal bradykardi og neonatal methæmoglobinæmi.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Der er ingen data for prilocain, men vægtet i forhold til anvendelsen skønnes eksponeringen af barnet at være minimal. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Forgiftning

Prilocain: Metabolitter kan give hemiglobinæmi, se Hemiglobindannere

Farmakodynamik

Prilocain 

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med kort anslagstid og middellang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen.
 • Analgesien indtræder normalt inden for 2-3 minutter.
 • Virkningsvarighed ca. 45 minutter (infiltrationsanalgesi) og ca. 2 timer (blokanalgesi).

Felypressin 

 • Virker vasokonstriktorisk, men har ingen katekolaminlignende virkning på hjertet. Forsinker absorptionen af lokalanalgetikum til blodbanen og kan forlænge virkningstiden ved infiltration og perifere nerveblokader.

Farmakokinetik

Prilocain metaboliseres i leveren. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

pH 3,5-5,2.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml+0,54mikg/ml 009905
100 x 1,8 ml tubuler
631,65
(B) injektionsvæske, opl. 30 mg/ml+0,54mikg/ml 009942
100 x 1,8 ml tubuler selvasp.
631,65

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

14.02.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 16. november 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...