Marcain®

N01BB01
 
 
Lokalanalgetikum af amidtypen uden tilsætning af vasokonstriktorer, beregnet til injektion.

Anvendelsesområder

 • Lednings- og infiltrationsanalgesi
 • Epiduralanalgesi.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning. 1 ml indeholder 2,5 mg eller 5 mg bupivacain (som hydrochlorid). 

Doseringsforslag

Injektionsvæske 2,5 mg/ml eller 5 mg/ml 

 • Infiltrationsanalgesi: Efter behov.

 

Injektionsvæske 5 mg/ml 

 • Individuel dosering afhængig af typen af blokade samt patientens alder og vægt.

 

Bemærk: 

 • Den samlede dosis bør ikke overstige 400 mg over 24 timer for voksne og 2 mg/kg legemsvægt for børn, afhængig af injektionssted.
 • Erfaring savnes vedr. brug til børn under 1 år.
 • Ingen dokumenteret erfaring vedr. intraartikulær blokade eller større nerveblokader til børn under 12 år.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, øget bivirkningsrisiko

 • GFR 0-30 ml/min.

  Forsigtighed tilrådes ved langvarig eller gentagen administration. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed tilrådes. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Allergi overfor andre lokalanalgetika af amid-typen.
 • Må ikke anvendes til regional intravenøs analgesi (obsolet) på grund af risiko for akut systemisk toksicitet ved utilsigtet lækage til kredsløbet.

Forsigtighedsregler

Forsigtighed til ældre, ved dårlig almentilstand samt ved AV-blok. 

Typiske alvorlige fejl

Beskrivelse Konsekvens
Forveksling af administrationsvej. Fejlagtig indgift af bupivacain intravenøst i stedet for epiduralt. Potentielt dødelig.
Se endvidere Patientsikkerhed og lægemidler.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Vaskulære sygdomme Hypotension
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Paræstesier, Svimmelhed Hovedpine
Nyrer og urinveje Urinretention
Vaskulære sygdomme Hypertension
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer CNS-toksicitet  (herunder kramper, synsforstyrrelser, talebesvær og bevidsthedstab)
Luftveje, thorax og mediastinum Respirationsdepression
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, Hjertestop
Øjne Dobbeltsyn
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Arachnoiditis
Nervesystemet Neuropati, Paraplegi, Parese
Ikke kendt hyppighed
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet
Undersøgelser Forhøjede levertransaminaser og basisk fosfatase, Forhøjet bilirubin

 

 • Visse bivirkninger kan være vanskelige at skelne fra de fysiologiske effekter af nerveblokaden.
 • Kondrolyse er set ved kontinuerlig intraartikulær infusion med lokalanalgetika.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Marcain®
 • Forsigtighed ved samtidig brug af andre lokalanalgetika eller strukturelt beslægtede stoffer af amidtypen, da de toksiske virkninger er additive.
 • Desuden forsigtighed ved behandling med anti-arytmika klasse III (sotalol, amiodaron) på grund af risiko for additiv hjertepåvirkning.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Lokalbedøvelse er ofte at foretrække frem for generel anæstesi til operationer hos gravide kvinder, men der skal udvises forsigtighed ved den samlede dosis. 

Der er formelt ingen data, der tillader et egentligt risikoestimat. Anvendt i forbindelse med fødsel er der enkelte meddelelser om nedsat føtal hjertefrekvens. Effekten skyldes formentlig den neurale blokade snarere end virkningen af lokalanalgetika. Der er ingen meddelelser om uønsket fosterpåvirkning i øvrigt. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966, 4322

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

Indgift af fedt (Intralipid®) kan muligvis reducere den toksiske virkning. Symptomer fra CNS vil altid ses før kardielle symptomer. 

Farmakodynamik

 • Lokalanalgetikum af amidtypen med lang virkningsvarighed. Blokerer reversibelt impulsledningen langs nervefibrene ved at hindre indstrømningen af natriumioner gennem nervemembranen. Høje doser medfører motorisk og sensorisk blokade. Lavere doser fremkalder sensorisk blokade (analgesi) med mindre udtalt motorisk blokade.
 • Analgesi indtræder 5-10 minutter efter anlæggelse af infiltration og er fuldstændig efter ca. 20 min. Ved ledningsanalgesi af store nerver kan virkningen indtræde senere. Virkningsvarighed 4-10 timer afhængig af applikationssted. Betydelig forlængelse, op til 30 timer, af ledningsanalgesi kan opnås ved adjuvering med dexametason.

 

Farmakokinetik

 • Metaboliseres i leveren.
 • Plasmahalveringstid 2-3 timer, hos nyfødte forlænget med op til 8 timer.
 • < 10 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed
pH 5-6.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 2,5 mg/ml 123918
5 x 20 ml
414,65 4,15
(B) injektionsvæske, opl. 5 mg/ml 374845
5 x 20 ml
424,00 4,24

Substitution

injektionsvæske, opl. 2,5 mg/ml
Bupivacaine "Baxter" Baxter, Bupivacain, injektionsvæske, opl. 2,5 mg/ml
Bupivacaine "Noridem" FrostPharma, Bupivacain, injektionsvæske, opl. 2,5 mg/ml
 
injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Bupivacaine "Baxter" Baxter, Bupivacain, injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
Marcaine (Parallelimport), Bupivacain, injektionsvæske, opl. 5 mg/ml
 

Referencer

4322. Sultan P, Murphy C, Halpern S et al. The effect of low concentrations versus high concentrations of local anesthetics for labour analgesia on obstetric and anesthetic outcomes: a meta-analysis. Can J Anaesth. 2013; 60(9):840-54, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23925722 (Lokaliseret 3. marts 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.12.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...