Gonal-f®

G03GA05
 
 

Anvendelsesområder

Kvinder 

 • Anovulatorisk infertilitet hos patienter der ikke responderer på eller bliver gravide under anti-østrogen-behandling behandling med aromatasehæmmer eller clomifen.
 • Ovariel stimulation hos infertile kvinder.

 

Mænd 

 • Kan anvendes i kombination med behandling med humant choriongonadotropin (hCG) til stimulation af spermatogenesen hos mænd med medfødt eller erhvervet hypogonadotrop hypogonadisme.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i pen. 1 pen indeholder 300 IE/0,5 ml, 450 IE/0,75 ml eller 900 IE/1,5 ml rekombinant follitropin-α. 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 75 IE (5,5 mikrogram) rekombinant follitropin-α. 

Doseringsforslag

Kvinder med anovulatorisk infertilitet 

 • Individuelt, sædvanligvis 75-150 IE s.c. dgl.
 • Dosis kan øges afhængigt af klinisk respons.
 • Behandlingen skal følges med hyppig transvaginal ultralydscanning, indtil en moden follikel er udviklet.
 • Derefter udløses ovulationen med en injektion af choriongonadotropin, som har LH-effekt, og der foretages så insemination eller "timed intercourse" 36-38 timer efter udløsningen af ovulationen.
 • Hvis der er modnet mere end 2 follikler, gives ikke hCG på grund af risiko for flerfold graviditet. Alternativt konverteres cyklus til in vitro-fertilisering.


Ovariel stimulation med henblik på intrauterin insemination og in vitro-fertilisering 

 • Ved behandling med intrauterin insemination hos ovulatoriske patienter er målet at opnå 2-3 modne follikler.
  Behandling kan gives med rent rFSH fra 2.-3. cyklusdag i en startdosis på ca. 75 IE/dag.
 • Behandlingen med henblik på in vitro-fertilisering påbegyndes 2 uger efter nedregulering med GnRH-agonist eller fra 2.-3. cyklusdag, hvis der behandles med GnRH-antagonist.
  Stimulation gives individuelt begyndende med 150 IE/dag.
  Dosis bør afpasses individuelt baseret på antallet af antrale follikler og AMH.
  Behandlingen fortsættes, til adækvat follikeludvikling er opnået vurderet som angivet ovenfor.
  Når et passende antal follikler har opnået en diameter på 18-20 mm, gives hCG.


Anovulation med svær mangel på LH og FSH 

 • Individuelt, sædvanligvis 75 IE lutropin-alfa dgl. sammen med 75-150 IE rFSH.
 • Dosis af rFSH kan øges afhængigt af klinisk respons.

 

Behandling af mandlig hypogonadisme og mandlig infertilitet 

 • 150 IE 3 gange ugentlig, gives sammen med hCG i mindst 4 måneder.

 

Bemærk: 

 • Film om brug af Gonal-f® pen kan ses under "Instruktioner".

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af follitropin alfa (Ovaleap) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Instruktioner

 

Kontraindikationer

 • Hypofyseinsufficiens som følge af tumor
 • Tilstande, hvor østrogenpåvirkning er kontraindiceret, fx brystkræft og endometriecancer.

Forsigtighedsregler

Risiko for overstimmulationssyndrom 

 • Ved behandling med follikelstimulerende hormon er der betydelig risiko for at fremkalde et overstimulationssyndrom.
  Dette gælder primært behandling ved in vitro-fertilisering, og i særlig grad hos patienter med polycystisk ovariesyndrom.
  Andre risikofaktorer er bl.a. ung alder, fedtfri kropsmasse, et stort antal follikler under udvikling, høje doser af eksogene gonadotropiner og højt eller hurtigt stigende S-estradiol.
 • Det første symptom på en ovariel hyperstimulering, som opstår nogle dage efter indgift af hCG, er smerte i den nedre del af abdomen, oppustethed, kvalme, evt. opkastning og vægtøgning.
 • Se også Midler med follikelstimulerende effekt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Ovariecyster
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Ovarie-hyperstimulationssyndrom
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Meteorisme, Opkastning
Undersøgelser Vægtøgning
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti Brystspænding
Hud og subkutane væv Acne
Vaskulære sygdomme Årebrok
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner
Luftveje, thorax og mediastinum Forværret astma
Vaskulære sygdomme Dyb venøs tromboemboli

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. Biotilgængeligheden efter oral administration via modermælk er forventelig meget lav. Mængden af modermælk kan muligvis nedsættes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse medfører udelukkelse fra sportsstævner (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

Primær virkning er udvikling af og modning af follikler. Ved anovulation er behandlingsformålet at udvikle en enkelt moden follikel. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 % efter s.c. adm.
 • Steady state efter 3-4 døgn.
 • Fordelingsvolumen ca. 10 l.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 2 timer og ca. 1 døgn
 • Ca. 12 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Injektionsvæske i pen. pH 6,7-7,3. 

Pulver og solvens til injektionsvæske. pH efter opløsning 6,5-7,5 

 

Håndtering 

Tilberedning af pulver til injektionsvæske, opløsning 

Indholdet af et hætteglas opløses i medfølgende solvens. Se medfølgende brugsvejledning. 

 

Forligelighed 

Kan blandes med rLH (lutropin). 

 

Holdbarhed 

Pulver og solvens til injektionsvæske 

 • Opbevares beskyttet mod lys.
 • Brugsfærdig injektionsvæske bør anvendes umiddelbart efter opløsning.

 

Injektionsvæske i pen 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 3 måneder ved stuetemperatur (højst 25 °C) og må derefter ikke genplaceres i køleskab. Evt. ikke anvendt injektionsvæske kasseres derfor efter de 3 måneder ved stuetemperatur.
 • Efter åbning: Kan injektionsvæske i pen opbevares højst 28 dage ved stuetemperatur (højst 25 ºC).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE 016927
1 stk.
1.339,40 1.339,40 334,85
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE 068941
1 stk. (Abacus)
1.340,75 1.340,75 335,19
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE 094767
1 stk. (Paranova)
Udgået 20-02-2023
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE 167862
1 stk. (Orifarm)
1.303,00 1.303,00 325,75
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE 193875
1 stk. (2care4)
1.338,05 1.338,05 334,51
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 450 IE 016938
1 stk.
2.000,70 2.000,70 333,45
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 450 IE 167851
1 stk. (Orifarm)
1.405,00 1.405,00 234,17
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 450 IE 448433
1 stk. (2care4)
1.449,30 1.449,30 241,55
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 450 IE 560311
1 stk. (Abacus)
Udgået 15-05-2023
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 900 IE 016892
1 stk.
3.485,55 3.485,55 290,46
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 900 IE 090205
1 stk. (Paranova)
2.596,35 2.596,35 216,36
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 900 IE 166808
1 stk. (Orifarm)
2.534,00 2.534,00 211,17
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 900 IE 403350
1 stk. (2care4)
2.545,00 2.545,00 212,08
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 900 IE 562873
1 stk. (Abacus)
2.573,55 2.573,55 214,46
(NBS) (Gyn.obstr.) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE 010102
1 htgl. a 75 IE (5,5 mikrog.)
328,85 328,85 328,85

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  300 IE  (Demomodel af pen)

Mål i mm: 153 x 17,5
Demomodel af pen
Gonal-f® pen
 
 
 
 
Demomodel af pen, uden beskyttelseshætte
 
Gonal-f® pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

16.09.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...