Midler med follikelstimulerende effekt

G03GA

Revideret: 19.01.2023

Follikelstimulerende hormon (FSH) kan fremstilles rekombinant (rFSH) eller ud fra klimakterielle kvinders urin (uFSH). Humant menopause gonadotropin (hMG = menotropin) fremstilles ud fra klimakterielle kvinders urin og indeholder lige dele FSH- og LH-aktivitet. Der findes også et kombinationspræparat, der indeholder rekombinant FSH og LH. 

Follitropin delta har en anden farmakokinetisk profil end de øvrige FSH-præparater til daglig injektion, og må derfor doseres anderledes. 

Corifollitropin alfa, fremstillet ved rekombinant DNA-teknik, har en markant forlænget FSH-aktivitet og kan erstatte de første 7 daglige injektioner af et rFSH-præparat.  

rFSH- og uFSH-præparater samt corifollitropin alfa har udelukkende FSH-aktivitet og har ligesom hMG vist sig effektive til at fremkalde follikelstimulation - også i behandlingsregimer hvor såvel den endogene FSH- som LH-sekretion er supprimeret med en GnRH-analog. Corifollitropin alfa anvendes i kombination med en GnRH-antagonist, sjældnere i kombination med en GnRH-agonist.  

Alle præparater kan injiceres subkutant af patienterne selv.  

 

Se i øvrigt også gonadotropiner og andre ovulationsstimulerende midler

Behandlingsvejledning

Kvinder 

Infertile ovulatoriske patienter kan behandles med mild ovariestimulation som led i kunstig befrugtning med intrauterin insemination. Her er formålet at stimulere 2-3 æg til ovulation. 

Til stimulationen kan anvendes daglig injektion af rFSH, uFSH eller hMG med start fra 2. til 5. cyklusdag. Forsigtig dosering er væsentlig. Der gives typisk mellem 50 og 75 ie FSH i døgnet. Når der ses mature follikler på ultralydsscanning, kan ovulation induceres med hCG, idet hCG har LH-effekt. 


Ved behandling af anovulatoriske patienter er målet at inducere mono-ovulation. Behandlingen bør påbegyndes efter en gestagen- eller p-pille-induceret blødning. Anovulatoriske patienter behandles med lavdosis FSH/hMG.
Enkelte anovulatoriske patienter med hypothalamisk eller hypofysær hypogonadotrop hypogonadisme (Type I) har en meget lav LH-sekretion. Disse patienter med udtalt LH-mangel kan ikke behandles adækvat med rFSH eller uFSH alene, men bør gives såvel LH som FSH. Dette kan enten ske ved at behandle med hMG eller ved at give et præparat med såvel rFSH som rLH.
Anovulatoriske patienter, der behandles med rFSH, uFSH, hMG eller kombinationen af rFSH og rLH, kræver nøje kontrol med gentagne ultralydscanninger for at følge follikelvæksten og antallet af follikler, der stimuleres. 

Der er ingen erfaring med anvendelse af follitropin delta til ovulationsinduktion ved anovulation eller som led i behandling med intrauterin insemination. Corifollitropin alfa giver kraftig stimulation og er kun egnet til IVF-behandling. 

 

Kvinder, der behandles med in vitro-fertilisering, gives større gonadotropin-doser, da målet er at fremkalde fuld modning af omkring 10 follikler. Man kan behandle med såvel rFSH-, uFSH-, hMG- eller kombinationspræparater med rFSH og rLH. Corrifollitropin alfa kan ligeledes anvendes. 

 

Kombinationspræparatet (follitropin alfa (rFSH)/lutropin-a (rLH)) anvendes til ovariestimulation med henblik på IVF (ikke-registreret indikation), oftest hos kvinder med beskeden ovariereserve (4642) (4643). Der er dog ingen dokumenteret fordel ved dette (4999)

 

Mænd 

FSH- eller hMG-behandling er indiceret ved mandlig hypogonadisme eller hæmmet spermatogenese på grund af nedsat hypothalamus-hypofysefunktion. Behandling af mandlig hypogonadisme og mandlig infertilitet med menopausehormon kræver særlig andrologisk ekspertise. 

Præparatvalg

Graviditetsraten ved anvendelse af præparaterne er den samme, hvorfor præparatvalg afhænger af den ønskede administrationsform, pris og tidligere erfaring hos den enkelte patient. 

Kontraindikationer

Hypofyseinsufficiens som følge af tumor. Tilstande, hvor østrogenpåvirkning er kontraindiceret, fx brystkræft og endometriecancer.  

Forsigtighedsregler

Der er ved behandling med rFSH, uFSH, hMG, kombinationspræparat med rFSH og rLH og corifollitropin alfa øget risiko for ovarielt overstimulationssyndrom (OHSS), hvilket kan være en alvorlig komplikation med stærkt forstørrede ovarier, ascites, hæmokoncentrering og påvirket almentilstand. Tilstanden udvikles kun, hvis der er givet hCG (med henblik på ovulationsinduktion). Ved ovariel stimulation af kvinder med anovulation er der en betydelig risiko for flerfoldsgraviditet, hvorfor behandlingen skal afbrydes eller konverteres til in vitro fertilisering, hvis der udvikles mere end 2 modne follikler. Forsigtighed bør udvises ved behandling af patienter med stor ovariereserve herunder patienter med polycystisk ovariesyndrom. 

Bivirkninger

Øget risiko for udvikling af multiple follikler. Hyperstimulationssyndrom ses først efter indgift af hCG og kan have forskellige grader - fra moderat forstørrede ovarier til store ovariecyster, ascites, hæmoperitoneum og hydrothorax. Overstimulationssyndrom viser sig i den tidlige form 3-5 dage efter indgift af hCG og i den sene form i den tidlige graviditet typisk 10 dage efter hCG-indgift. Den tidlige form for hyperstimulationssyndrom klinger typisk af inden for en uge, mens den sene hyperstimulation i den tidlige graviditet oftest er mere alvorlig og kan vare op til et par uger. Symptomerne er typisk oppustet abdomen, underlivssmerter, vægtøgning, almen utilpashed, kvalme, opkastning og evt. vejrtrækningsbesvær samt en risiko for tromboembolier. Hyperstimulation kan i det væsentlige undgås ved at udløse ægmodningen med en GnRH- agonist og efter et par dage give en meget lille dosis hCG. Alternativt nedfryses alle embryoner, således at graviditet ikke opnås umiddelbart, hvorved den graviditetsbetingede hyperstimulation kan elimineres. Udløsning af ægmodning med en GnRH-agonist kan kun anvendes i en antagonist protokol. Ved udvikling af multiple follikler er der risiko for, at inseminations-behandlingen resulterer i flerfold graviditet (tvillinger, trillinger). 

Præparater

Indholdsstof Navn og firma Dispform og styrke Pakning Pris enh. Pris DDD
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  75 IE/0,125 ml 1 stk. (2care4)   233,00 233,00
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  75 IE/0,125 ml 1 stk.   234,35 234,35
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IE/0,25 ml 1 stk. (2care4)   292,90 146,45
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IE/0,25 ml 1 stk. (Medartuum)   405,45 202,73
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IE/0,25 ml 1 stk. (Orifarm)   288,00 144,00
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IE/0,25 ml 1 stk.   482,20 241,10
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IE/0,25 ml 1 stk. (Paranova)   323,70 161,85
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IE/0,25 ml 1 stk. (Abacus)   284,85 142,43
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  150 IE/0,25 ml 10 stk.   443,77 221,89
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IE/0,375 ml 1 stk. (2care4)   400,25 133,42
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IE/0,375 ml 1 stk. (Paranova)   440,25 146,75
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IE/0,375 ml 1 stk. (Abacus)   414,25 138,08
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IE/0,375 ml 1 stk.   729,35 243,12
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IE/0,375 ml 1 stk. (Medartuum)   706,95 235,65
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IE/0,375 ml 1 stk. (Orifarm)   419,00 139,67
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  225 IE/0,375 ml 10 stk.   678,60 226,20
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE/0,50 ml 1 stk. (Paranova)   535,40 133,85
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE/0,50 ml 1 stk. (Orifarm)   544,00 136,00
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE/0,50 ml 1 stk. (Medartuum)   807,45 201,86
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE/0,50 ml 1 stk. (2care4)  
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE/0,50 ml 1 stk.   954,20 238,55
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE/0,50 ml 1 stk. (Abacus)   537,65 134,41
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE/0,50 ml 10 stk.   892,21 223,05
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE/0,75 ml 1 stk. (Orifarm)   1.370,00 228,33
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE/0,75 ml 1 stk. (2care4)   1.373,55 228,93
Follitropin alfa (rFSH) Bemfola
Gedeon Richter
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE/0,75 ml 1 stk.   1.372,25 228,71
Corifollitropin alfa Elonva
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  150 mikrog/0,5 ml 0,5 ml (Abacus)   13.769,30 6.884,65
Corifollitropin alfa Elonva
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  150 mikrog/0,5 ml 0,5 ml (2care4)   14.026,50 7.013,25
Corifollitropin alfa Elonva
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  150 mikrog/0,5 ml 0,5 ml (Medartuum)   14.197,50 7.098,75
Corifollitropin alfa Elonva
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  150 mikrog/0,5 ml 0,5 ml (Paranova)  
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IE 1 sæt  (Fostimon Set) 181,65 181,65
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 IE 1 sæt  (Fostimon Set) 346,45 173,23
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 IE 10 sæt   331,33 165,66
Urofollitropin (uFSH) Fostimon Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  300 IE 1 sæt   676,10 169,03
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk.   1.339,40 334,85
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk. (Abacus)  
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk. (Paranova)  
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk. (Orifarm)   1.341,50 335,38
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 IE 1 stk. (2care4)   1.340,75 335,19
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE 1 stk.   2.000,70 333,45
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE 1 stk. (Paranova)  
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE 1 stk. (Orifarm)   1.692,00 282,00
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE 1 stk. (2care4)   1.628,60 271,43
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 IE 1 stk. (Abacus)   1.654,90 275,82
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk.   3.485,55 290,46
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk. (Paranova)   2.716,95 226,41
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk. (Orifarm)   2.587,00 215,58
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk. (2care4)   2.790,65 232,55
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 IE 1 stk. (Abacus)   2.783,95 232,00
Follitropin alfa (rFSH) Gonal-f®
Merck
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IE 1 htgl. a 75 IE (5,5 mikrog.)   328,85 328,85
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IE 5 sæt   282,77 282,77
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. + 9 engangssprøjter   2.631,30 328,91
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. + 9 engangssprøjter   1.488,00 186,00
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. + 9 engangssprøjter   1.513,30 189,16
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. + 9 engangssprøjter   1.490,60 186,33
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1200 IE 1 htgl. + 18 engangssprøjter   5.245,80 327,86
Menotropin (hMG) Menopur®
Ferring
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1200 IE 1 htgl. + 18 engangssprøjter   4.905,00 306,56
Menotropin (hMG) Menotropin "Paranova"
Parallelimport
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. + 9 engangssprøjter   1.461,35 182,67
Menotropin (hMG) Menotropin "Paranova"
Parallelimport
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  1200 IE 1 htgl. + 18 engangssprøjter   4.854,25 303,39
Menotropin (hMG) Meriofert Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  75 IE 1 sæt   147,25 147,25
Menotropin (hMG) Meriofert Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 IE 1 sæt   292,80 146,40
Menotropin (hMG) Meriofert Set
IBSA Nordic
pulver og solvens til injektionsvæske, opl.  150 IE 10 sæt   277,69 138,85
Follitropin alfa (rFSH) Ovaleap
Theramex
injektionsvæske, opl.  300 IU/0,5 ml 1 stk.   763,20 190,80
Follitropin alfa (rFSH) Ovaleap
Theramex
injektionsvæske, opl.  450 IU/0,75 ml 1 stk.   1.048,65 174,78
Follitropin alfa (rFSH) Ovaleap
Theramex
injektionsvæske, opl.  900 IU/1,5 ml 1 stk.   2.112,60 176,05
Follitropin alfa (rFSH)
Lutropin alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  300 + 150 I.E. 1 stk.   1.402,45
Follitropin alfa (rFSH)
Lutropin alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  450 + 225 I.E. 1 stk.   2.095,30
Follitropin alfa (rFSH)
Lutropin alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 + 450 I.E. 1 stk.   4.173,75
Follitropin alfa (rFSH)
Lutropin alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 + 450 I.E. 1 stk. (Paranova)  
Follitropin alfa (rFSH)
Lutropin alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 + 450 I.E. 1 stk. (Medartuum)   4.304,85
Follitropin alfa (rFSH)
Lutropin alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 + 450 I.E. 1 stk. (Abacus)   4.038,15
Follitropin alfa (rFSH)
Lutropin alfa (rLH)
Pergoveris
Merck
injektionsvæske, opl. i pen  900 + 450 I.E. 1 stk. (Orifarm)   4.148,00
Follitropin beta (rFSH) Puregon®
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  300 IE 1 stk. (0,36 ml) (2care4)  
Follitropin beta (rFSH) Puregon®
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  300 IE 1 stk. (0,36 ml) (Abacus)  
Follitropin beta (rFSH) Puregon®
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  300 IE 1 stk. (0,36 ml)   977,60 244,40
Follitropin beta (rFSH) Puregon®
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. (0,72 ml) (Orifarm)  
Follitropin beta (rFSH) Puregon®
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. (0,72 ml) (Abacus)  
Follitropin beta (rFSH) Puregon®
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. (0,72 ml) (2care4)  
Follitropin beta (rFSH) Puregon®
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  600 IE 1 stk. (0,72 ml)   1.891,50 236,44
Follitropin beta (rFSH) Puregon®
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  900 IE 1 stk. (1,08 ml) (Medartuum)   2.707,55 225,63
Follitropin beta (rFSH) Puregon®
Organon Denmark
injektionsvæske, opl.  900 IE 1 stk. (1,08 ml)   2.702,20 225,18
Follitropin delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. i pen  12 mikrogram 1 stk.   876,75 876,75
Follitropin delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. i pen  36 mikrogram 1 stk.   2.596,60 865,53
Follitropin delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. i pen  72 mikrogram 1 stk. (Paranova)   3.926,95 654,49
Follitropin delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. i pen  72 mikrogram 1 stk. (2care4)   4.019,40 669,90
Follitropin delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. i pen  72 mikrogram 1 stk. (Orifarm)   4.145,00 690,83
Follitropin delta (rFSH) REKOVELLE
Ferring
injektionsvæske, opl. i pen  72 mikrogram 1 stk.   5.176,35 862,73

Referencer

4642. Humaidan P, Chin W, Rogoff D et al. Efficacy and safety of follitropin alfa/lutropin alfa in ART: a randomized controlled trial in poor ovarian responders. Hum Reprod. 2017; 32(3):544-55, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28137754 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4644. Griesinger G, Boostanfar R, Gordon K et al. Corifollitropin alfa versus recombinant follicle-stimulating hormone: an individual patient data meta-analysis. Reprod Biomed Online. 2016; 33(1):56-60, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27178762 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4643. Vuong TN, Phung HT, Ho MT. Recombinant follicle-stimulating hormone and recombinant luteinizing hormone versus recombinant follicle-stimulating hormone alone during GnRH antagonist ovarian stimulation in patients aged ≥35 years: a randomized controlled trial. Hum Repred. 2015; 30(5):1188-95, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25740882 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 

4999. Revelli A, Pettinau G, Basso G et al. Controlled Ovarian Stimulation with recombinant-FSH plus recombinant-LH vs. human Menopausal Gonadotropin based on the number of retrieved oocytes: results from a routine clinical practice in a real-life population. Reprod Biol Endocrinol. 2015; 13:77, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4514947/ (Lokaliseret 4. marts 2022)

 
 
 
Gå til toppen af siden...