Bemfola

G03GA05
 
 

Anvendelsesområder

Kvinder 

 • Anovulatorisk infertilitet hos patienter der ikke responderer på eller bliver gravide under anti-østrogen-behandling med aromatasehæmmer eller clomifen.
 • Ovariel stimulation hos infertile kvinder.

 

Mænd 

 • Kan anvendes i kombination med behandling med humant choriongonadotropin (hCG) til stimulation af spermatogenesen hos mænd med medfødt eller erhvervet hypogonadotrop hypogonadisme.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i pen. 1 pen indeholder 75 IE/0,125 ml, 150 IE/0,25 ml, 225 IE/0,375 ml, 300 IE/0,5 ml eller 450 IE/0,75 ml rekombinant follitropin-alfa. 

Doseringsforslag

Kvinder med anovulatorisk infertilitet 

Individuelt, sædvanligvis 75-150 IE s.c. dgl. 

Dosis kan øges afhængigt af klinisk respons.
Behandlingen skal følges med hyppig transvaginal ultralydscanning, indtil en moden follikel er udviklet. 

Derefter udløses ovulationen med en injektion af choriongonadotropin, som har LH-effekt, og der foretages så insemination eller "timed intercourse" 36-38 timer efter udløsningen af ovulationen. 

Hvis der er modnet mere end 2 follikler, gives ikke hCG på grund af risiko for flerfold graviditet. Alternativt konverteres cyklus til in vitro-fertilisering. 


Ovariel stimulation med henblik på intrauterin insemination og in vitro-fertilisering 

 • Ved behandling med intrauterin insemination hos ovulatoriske patienter er målet at opnå 2-3 modne follikler.
  Behandling kan gives med rent rFSH fra 2.-3. cyklusdag i en startdosis på ca. 75 IE/dag.
 • Behandlingen med henblik på in vitro-fertilisering påbegyndes 2 uger efter nedregulering med GnRH-agonist eller fra 2.-3. cyklusdag, hvis der behandles med GnRH-antagonist.
  Stimulation gives individuelt begyndende med 150 IE/dag.
  Dosis bør afpasses individuelt baseret på antallet af antrale follikler og AMH.
  Behandlingen fortsættes, til adækvat follikeludvikling er opnået vurderet som angivet ovenfor.
  Når et passende antal follikler har opnået en diameter på 18-20 mm, gives hCG.


Anovulation med svær mangel på LH og FSH 

Individuelt, sædvanligvis 75 IE lutropin-alfa dgl. sammen med 75-150 IE rFSH. 

Dosis af rFSH kan øges afhængigt af klinisk respons. 

 

Behandling af mandlig hypogonadisme og mandlig infertilitet 

150 IE 3 gange ugentlig, gives sammen med hCG i mindst 4 måneder. 

Nedsat leverfunktion

Evt. indhold af benzylalkohol 

Visse formuleringer af follitropin alfa (Ovaleap) indeholder benzylalkohol: Forsigtighed ved brug af høje doser pga. risiko for akkumulering af benzylalkohol og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Hypofyseinsufficiens som følge af tumor
 • Tilstande, hvor østrogenpåvirkning er kontraindiceret, fx brystkræft og endometriecancer.

Forsigtighedsregler

Risiko for overstimmulationssyndrom 

 • Ved behandling med follikelstimulerende hormon er der betydelig risiko for at fremkalde et overstimulationssyndrom.
  Dette gælder primært behandling ved in vitro-fertilisering, og i særlig grad hos patienter med polycystisk ovariesyndrom.
  Andre risikofaktorer er bl.a. ung alder, fedtfri kropsmasse, et stort antal follikler under udvikling, høje doser af eksogene gonadotropiner og højt eller hurtigt stigende S-estradiol.
 • Det første symptom på en ovariel hyperstimulering, som opstår nogle dage efter indgift af hCG, er smerte i den nedre del af abdomen, oppustethed, kvalme, evt. opkastning og vægtøgning.
 • Se også Midler med follikelstimulerende effekt.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Ovariecyster
Nervesystemet Hovedpine
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Ovarie-hyperstimulationssyndrom
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Meteorisme, Opkastning
Undersøgelser Vægtøgning
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti Brystspænding
Hud og subkutane væv Acne
Vaskulære sygdomme Årebrok
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Hypersensitivitetsreaktioner
Luftveje, thorax og mediastinum Forværret astma
Vaskulære sygdomme Dyb venøs tromboemboli

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. Biotilgængeligheden efter oral administration via modermælk er forventelig meget lav. Mængden af modermælk kan muligvis nedsættes. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Restriktioner

Anvendelse af Bemfola medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence (kønsbestemt, gælder kun mænd). 

Læs mere om Doping 

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Bemfola påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Bemfola påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Primær virkning er udvikling af og modning af follikler. Ved anovulation er behandlingsformålet at udvikle en enkelt moden follikel. 

Farmakokinetik

 • Biotilgængelighed ca. 70 % efter s.c. adm.
 • Steady state efter 3-4 døgn.
 • Fordelingsvolumen ca. 10 l.
 • Eliminationen er bifasisk med plasmahalveringstider på ca. 2 timer og ca. 1 døgn
 • Ca. 12 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 6,7-7,3. 

  

Håndtering 

Forligelighed 

Kan blandes med rLH (lutropin). 

  

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8°C) beskyttet mod lys.
 • Må ikke fryses.
 • Kan opbevares i højst 3 måneder ved stuetemperatur (højst 25°C) og må derefter ikke genplaceres i køleskab. Evt. ikke anvendt injektionsvæske kasseres derfor efter de 3 måneder ved stuetemperatur.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 75 IE/0,125 ml
Bemfola
150758
1 stk. (2care4)
234,90 234,90 234,90
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 75 IE/0,125 ml
Bemfola
422738
1 stk.
233,55 233,55 233,55
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 150 IE/0,25 ml
Bemfola
052786
1 stk. (2care4)
280,85 280,85 140,43
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 150 IE/0,25 ml
Bemfola
152305
1 stk. (Medartuum)
430,70 430,70 215,35
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 150 IE/0,25 ml
Bemfola
479718
1 stk. (Orifarm)
280,85 280,85 140,43
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 150 IE/0,25 ml
Bemfola
489149
1 stk.
480,45 480,45 240,23
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 150 IE/0,25 ml
Bemfola
503229
1 stk. (Paranova)
292,50 292,50 146,25
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 150 IE/0,25 ml
Bemfola
538740
1 stk. (Abacus)
273,25 273,25 136,63
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 150 IE/0,25 ml
Bemfola
374183
10 stk.
4.421,20 442,12 221,06
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 225 IE/0,375 ml
Bemfola
032881
1 stk. (2care4)
388,40 388,40 129,47
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 225 IE/0,375 ml
Bemfola
060598
1 stk. (Paranova)
Udgået 18-09-2023
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 225 IE/0,375 ml
Bemfola
126210
1 stk. (Abacus)
378,70 378,70 126,23
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 225 IE/0,375 ml
Bemfola
429875
1 stk.
726,70 726,70 242,23
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 225 IE/0,375 ml
Bemfola
488120
1 stk. (Medartuum)
704,35 704,35 234,78
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 225 IE/0,375 ml
Bemfola
578735
1 stk. (Orifarm)
402,00 402,00 134,00
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 225 IE/0,375 ml
Bemfola
189728
10 stk.
6.760,75 676,08 225,36
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,50 ml
Bemfola
380968
1 stk. (Paranova)
524,15 524,15 131,04
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,50 ml
Bemfola
427797
1 stk. (Orifarm)
545,00 545,00 136,25
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,50 ml
Bemfola
461334
1 stk. (Medartuum)
804,50 804,50 201,13
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,50 ml
Bemfola
507026
1 stk. (2care4)
550,85 550,85 137,71
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,50 ml
Bemfola
515399
1 stk.
950,70 950,70 237,68
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,50 ml
Bemfola
558559
1 stk. (Abacus)
493,85 493,85 123,46
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 300 IE/0,50 ml
Bemfola
083422
10 stk.
8.888,85 888,89 222,22
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 450 IE/0,75 ml
Bemfola
027785
1 stk. (Orifarm)
1.366,95 1.366,95 227,83
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 450 IE/0,75 ml
Bemfola
524976
1 stk. (2care4)
1.368,50 1.368,50 228,08
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 450 IE/0,75 ml
Bemfola
582122
1 stk.
1.367,20 1.367,20 227,87

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  75 IE/0,125 ml

Farve: Gul
Mål i mm: 105 x 15
Demo-model
Bemfola inj. væske i pen 75 IU
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  150 IE/0,25 ml

Farve: Orange
Mål i mm: 105 x 15
Demo-model
Bemfola inj. væske i pen 150 IU
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  225 IE/0,375 ml

Farve: Rød
Mål i mm: 112 x 15
Demo-model
Bemfola inj. væske i pen 225 IU
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  300 IE/0,50 ml

Farve: Lilla
Mål i mm: 115 x 15
Demo-model
Bemfola inj. væske i pen 300 IU
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl. i pen  450 IE/0,75 ml

Farve: Blå
Mål i mm: 129 x 15
Demo-model
Bemfola inj. væske i pen 450 IU
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

17.11.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...