Menopur®

G03GA02
 
 

Højt oprenset humant menopausehormonpræparat (HP-hMG) med både follikelstimulerende (FSH) - og luteiniserende (LH) -aktivitet. Sidstnævnte på grund af indholdet af hCG. 

Anvendelsesområder

Kvinder 

 • Anovulatorisk infertilitet hos patienter der ikke responderer på eller bliver gravide under clomifen behandling.
 • Ovariel stimulation hos infertile kvinder.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i pen 

 • 600 IE. 1 pen indeholder menotropin svarende til 600 IE FSH- og 600 IE LH-aktivitet.
 • 1.200 IE. 1 pen indeholder menotropin svarende til 1.200 IE FSH- og 1.200 IE LH-aktivitet.

 

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning 

 • 75 IE. 1 hætteglas indeholder menotropin svarende til 75 IE FSH- og 75 IE LH-aktivitet.
 • 600 IE. 1 hætteglas indeholder menotropin svarende til 600 IE FSH- og 600 IE LH-aktivitet.
 • 1.200 IE. 1 hætteglas indeholder menotropin svarende til 1.200 IE FSH- og 1.200 IE LH-aktivitet.

Doseringsforslag

Kvinder med anovulatorisk infertilitet 

 • Individuelt, sædvanligvis 75-150 IE FSH s.c. dgl. Behandlingen skal følges med hyppig transvaginal ultralydscanning, indtil en moden follikel er udviklet.
 • Derefter udløses ovulationen med en injektion af choriongonadotropin, som har LH-effekt, og der foretages så insemination eller "timed intercourse" 36-38 timer efter udløsningen af ovulationen.
 • Hvis der er modnet mere end 2 follikler, gives ikke hCG på grund af risiko for flerfold graviditet. Alternativt konverteres cyklus til in vitro-fertilisering.


Ovariel stimulation med henblik på intrauterin insemination og in vitro-fertilisering 

 • Ved behandling med intrauterin insemination er målet at opnå 2-3 modne follikler.
  Behandling kan gives med rent hMG fra 2.-3. cyklusdag i en startdosis på 75 IE/dag s.c.
  Alternativt kan en anti-østrogen behandling suppleres, således at der gives fx 75-150 IE/dag s.c. 8., 9. og 10. cyklusdag.
 • Ovariestimulation med henblik på in vitro-fertilisering begyndes 2 uger efter nedregulering med GnRH-agonist eller fra 2.-3. cyklusdag, hvis der behandles med GnRH antagonist.
  Stimulation gives individuelt begyndende med 150 IE/dag s.c.
  Dosis bør afpasses individuelt baseret på antallet af antrale follikler og AMH.
  Behandlingen fortsættes, til adækvat follikeludvikling er opnået vurderet som angivet ovenfor.
  Når et passende antal follikler har opnået en diameter på 18-20 mm, gives hCG.

 

Behandling af mandlig hypogonadisme og mandlig infertilitet med menopausehormon kræver særlig andrologisk ekspertise.  

 

Administration 

 • Injiceres s.c. - helst i maveskinnet.
 • Injektionen administreres af patienten selv efter oplæring.

Kontraindikationer

 • Hypofyseinsufficiens som følge af tumor
 • Tilstande, hvor østrogenpåvirkning er kontraindiceret, fx brystkræft og endometriecancer.

Forsigtighedsregler

 • Ved behandling med humant menopausehormon er der betydelig risiko for at fremkalde et ovarielt hyperstimulationssyndrom.
  Dette gælder primært behandling ved in vitro-fertilisering og i særlig grad hos patienter med polycystisk ovariesyndrom.
 • Det første symptom på et ovarielt hyperstimulationssyndrom, er smerte i den nedre del af abdomen, oppustethed, kvalme, evt. opkastning og vægtøgning.
 • Se endvidere Midler med follikelstimulerende effekt.

Bivirkninger

EMA supplerende overvågning gælder kun for Meriofert Set. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Ovarie-hyperstimulationssyndrom
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Kvalme, Meteorisme
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Bækkensmerter
Nervesystemet Hovedpine
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Vaskulære sygdomme Dyb venetrombose
Meget sjældne (< 0,01 %)
Immunsystemet Allergiske reaktioner

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. Biotilgængeligheden efter oral administration via modermælk er forventelig meget lav. Mængden af modermælk kan muligvis nedsættes. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Restriktioner

Anvendelse af Menopur® medfører diskvalifikation af den sportsudøvende, både i og uden for konkurrence (kønsbestemt, gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

Anvendes til opnåelse af tilstrækkelig FSH- og LH-aktivitet i forbindelse med follikelvækst og -udvikling samt den gonale steroidproduktion hos kvinder, der ikke lider af primært ovariesvigt. Follikelstimulering og follikeltilvækst i den tidlige follikulogenese induceres primært af FSH, mens LH er vigtig for ovariets steroidgenese og er involveret i det fysiologiske forløb som leder til udviklingen af en kompetent præovulatorisk follikel.  

Maksimal FSH-koncentration inden for 7 timer efter både i.m. injektion og s.c. injektion.  

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid ca. 30 timer. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

Pulver og solvens til injektionsvæske: pH efter opløsning 5-7. 

 

Holdbarhed 

 • Opbevares i køleskab (2-8 °C) beskyttet mod lys (pen opbevares med penhætten på).
 • Må ikke fryses.
 • Injektionsvæske opløsning i pen
  • Kan opbevares i højst 28 dage ved højst 25 °C efter åbning.
 • Pulver og solvens til injektionsvæske 75 IE
  • Brugsfærdig injektionsvæske skal anvendes umiddelbart.
 • Pulver og solvens til injektionsvæske 600 IE eller 1.200 IE
  • Brugsfærdig injektionsvæske kan opbevares i højst 28 dage ved højst 25 °C.
  • Anvendes til flergangsdosering.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. i pen 600 IE 072028
1 stk.
2.621,55 2.621,55 327,69
(B) injektionsvæske, opl. i pen 1200 IE 169281
1 stk.
5.226,30 5.226,30 326,64
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 75 IE 085542
5 sæt
Udgået 02-10-2023
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 600 IE 086368
1 stk. + 9 engangssprøjter
2.621,55 2.621,55 327,69
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 600 IE  (Orifarm) 122033
1 stk. + 9 engangssprøjter
2.410,00 2.410,00 301,25
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 600 IE  (Abacus) 051675
1 stk. + 9 engangssprøjter
2.477,60 2.477,60 309,70
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 600 IE  (2care4) 584413
1 stk. + 9 engangssprøjter
2.607,75 2.607,75 325,97
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1200 IE 086380
1 htgl. + 18 engangssprøjter
5.226,30 5.226,30 326,64
(B) pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1200 IE  (Orifarm) 175657
1 htgl. + 18 engangssprøjter
4.710,00 4.710,00 294,38

Substitution

pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 600 IE
Menotropin "Paranova" (Parallelimport), Menotropin (hMG), pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 600 IE
 
pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1200 IE
Menotropin "Paranova" (Parallelimport), Menotropin (hMG), pulver og solvens til injektionsvæske, opl. 1200 IE
 
 
 

Revisionsdato

12.04.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...