Pantoloc®

A02BC02
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 20 mg eller 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatrium). 

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatrium). 

Doseringsforslag

Oralt

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 20-40 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 20 mg dgl.
  Symptomatisk behandling. 20 mg 1 gang dgl. efter behov.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20-40 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 40 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 80 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles på 2 doser.


Bemærk: 

 • Enterotabletterne skal synkes hele.
 • Enterotabletterne må ikke tygges eller knuses.
 • For optimal effekt anbefales indtagelse 30-60 min før et måltid (4469).

Parenteralt

Ulcus duodeni, ulcus ventriculi og gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. 40 mg i.v. 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 80 mg i.v. 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles over 2 doser. Dosis over 160 mg i.v. bør ikke opretholdes længere end nødvendigt.


Bemærk: 

 • Gives som langsom i.v. injektion over 2-15 min. Så snart det er muligt, bør man overgå til oral behandling.
 • Bør ikke anvendes til patienter < 18 år.
Referencer: 4469

Nedsat leverfunktion

 • Oralt. Dosis skal justeres til 20 mg dgl. eller 40 mg hver 2. dag ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Parenteralt. Højst 20 mg i.v. 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Kontrol af leverenzymer tilrådes med ugers mellemrum.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Benigne gastriske polypper
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Flebitis ved indstiksstedet  (gælder kun injektionsvæske)
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer
Knogler, led, muskler og bindevæv Øget risiko for knoglebrud*
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Søvnforstyrrelser
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose
Øjne Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Temperaturstigning
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjet bilirubin, Vægtændring
Metabolisme og ernæring Hyperlipidæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Psykiske forstyrrelser Depression
Det reproduktive system og mammae Gynækomasti
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Ikke kendt hyppighed
Mave-tarm-kanalen Mikroskopisk colitis
Lever og galdeveje Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens Icterus
Immunsystemet Stevens-Johnsons syndrom
Metabolisme og ernæring Hypocalcæmi, Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelkramper, Subakut kutan lupus erythematosus
Nervesystemet Paræstesier
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer
Hud og subkutane væv Erythema multiforme, Fotosensibilitet, Lægemiddelreaktion med eosinofili og systemiske symptomer - DRESS, Toksisk epidermal nekrolyse (TEN)
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.
 • Syrepumpehæmmer har været associeret med B12 mangel pga. hypo- eller aklorhydri. Opmærksomhed på en mulig risiko ved langtidsbehandling.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pantoloc®
 • Pantoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af pantoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Pantoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4147

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Hvis behandlingen er profylaktisk/vedligeholdelsesbehandling.
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Pantoloc® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Pantoloc® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Pantoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 80 % udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.
 • Oral administration: Biotilgængelighed ca. 75 %. Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH efter opløsning 9-10. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes 10 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Injektionsvæsken må kun tilsættes isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes straks. 

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
enterotabletter 20 mg, Takeda Pharma  Ingen kærv
enterotabletter 40 mg, Takeda Pharma  Ingen kærv
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Bør tages mindst 30 minutter før et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke knuses.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) enterotabletter 20 mg (kan dosisdisp.)
Pantoloc
109593
100 stk. (blister)
601,80 6,02 12,04
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.)
Pantoloc
114266
100 stk.
1.095,85 10,96 10,96
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg
Pantoloc
397192
5 stk.
508,10 101,62 101,62

Substitution

enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Mylan" Viatris, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Sandoz" Sandoz, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Tolosapo (Parallelimport), Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
 
enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Mylan" Viatris, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Sandoz" Sandoz, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Tolosapo (Parallelimport), Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
 
pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg
Pantoprazol "2care4" (Parallelimport), Pantoprazol, pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Genordn. J
 

Foto og identifikation

Foto

Enterotabletter  20 mg

Præg:
P 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 4,7 x 8,9
enterotabletter 20 mg
 
 
 

Enterotabletter  40 mg

Præg:
P 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,1 x 11,7
enterotabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4469. Havelund T, Lødrup A, Miliam P et al. Gastroøsofageal reflukssygdom: Diagnostik og behandling. Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi. 2018, https://dsgh.dk/wp-content/uploads/2022/06/Gastrooesofageal_reflukssygdom.pdf (Lokaliseret 14. september 2023)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

17.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...