Pantoloc®

A02BC02
 
 

Ventrikelsekretionshæmmende middel med specifik virkning på syrepumpen (protonpumpen) i parietalcellerne. Syrepumpehæmmer

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Enterotabletter. 1 enterotablet indeholder 20 mg eller 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatrium). 

Pulver til injektionsvæske, opløsning. 1 hætteglas indeholder 40 mg pantoprazol (som pantoprazolnatrium). 

Doseringsforslag

Oralt

Gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne og børn > 12 år. 20-40 mg 1 gang dgl. i 4 (-8) uger.
  Langtidsbehandling. 20 mg dgl.
  Symptomatisk behandling. 20 mg 1 gang dgl. efter behov.

 

Ulcussygdom 

 • Voksne. 20-40 mg 1 gang dgl. i 2-4 uger ved ulcus duodeni og 4-8 uger ved ulcus ventriculi.

 

Helicobacter pylori-associeret ulcus i kombination med antibiotika 

 • Voksne. 40 mg 2 gange dgl. i 1-2 uger.

 

NSAID-associeret ulcus 

 • Voksne. 20 mg 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 80 mg 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles på 2 doser.


Bemærk: 

 • Enterotabletter skal synkes hele. Må ikke tygges eller knuses.

Parenteralt

Ulcus duodeni, ulcus ventriculi og gastro-øsofageal reflukssygdom 

 • Voksne. 40 mg i.v. 1 gang dgl.

 

Zollinger-Ellisons syndrom 

 • Voksne. Initialt 80 mg i.v. 1 gang dgl. Den fortsatte behandling justeres efter syresekretionen. Døgndoser > 80 mg bør fordeles over 2 doser. Dosis over 160 mg i.v. bør ikke opretholdes længere end nødvendigt.


Bemærk: 

 • Gives som langsom i.v. injektion over 2-15 min. Så snart det er muligt, bør man overgå til oral behandling.
 • Bør ikke anvendes til patienter < 18 år.

Nedsat leverfunktion

 • Oralt. Dosis skal justeres til 20 mg dgl. eller 40 mg hver 2. dag ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Parenteralt. Højst 20 mg i.v. 1 gang dgl. ved stærkt nedsat leverfunktion.
 • Kontrol af leverenzymer tilrådes med ugers mellemrum.

Se endvidere

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved kendt overfølsomhed for syrepumpehæmmere, da krydsallergiske reaktioner inkl. anafylaktisk shock kan forekomme. 

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Benigne gastriske polypper.
Flebitis ved indstiksstedet  (gælder kun injektionsvæske).
Ikke almindelige (0,1-1 %) Abdominalsmerter.
Svimmelhed.
Øget risiko for knoglebrud*.
Sjældne (0,01-0,1 %) Agranulocytose.
Sløret syn.
Allergiske reaktioner, Anafylaktisk reaktion, Angioødem.
Hyperlipidæmi.
Artralgi.
Depression.
Gynækomasti.
Perifere ødemer.
Meget sjældne (< 0,01 %) Leukopeni, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Interstitiel nefritis.
Ikke kendt hyppighed Mikroskopisk colitis.
Hepatotoksicitet, Leverinsufficiens.
Stevens-Johnsons syndrom.
Toksisk epidermal nekrolyse.
Hypokaliæmi, Hypomagnesiæmi, Hyponatriæmi.
Muskelkramper, Subakut kutan lupus erythematosus.
Paræstesier.
Hallucinationer.
Erythema multiforme, Fotosensibilitet.
 • Behandling i 8 uger eller mere inducerer et rebound-fænomen af ventriklens syreproduktion, som i sig selv kan inducere syrerelaterede symptomer (dyspepsi, halsbrand, sure regurgitationer) efter ophør. Disse symptomer kan fortsætte i mindst 4 uger efter seponering.
 • * Brug af syrepumpehæmmere, især i høje doser og over længere tid (> 1 år) er forbundet med let øget risiko for fraktur (hofte, håndled, rygsøjle), hovedsageligt hos ældre eller patienter med andre kendte risikofaktorer.
 • Mundtørhed er en kendt bivirkning ved brug af syrepumpehæmmere.

Interaktioner

 • Pantoprazol nedsætter AUC for atazanavir og nelfinavir, og kombinationen bør undgås. Dosis af andre proteasehæmmere, fx indinavir og saquinavir, bør justeres ved samtidig brug af pantoprazol.
 • Absorptionen af lægemidler, hvis optagelse er afhængig af pH i ventriklen, fx itraconazol, kan ændres.
 • Pantoprazol øger plasmakoncentrationen af moclobemid, og dosisjustering kan være nødvendig.
 • Der er set øget INR og protrombintid ved samtidig behandling med syrepumpehæmmere og warfarin. Ved samtidig brug øges monitorering af stigninger i INR og protrombintid.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 800 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 4147

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 1%. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).
Ingen karantæne ved tapning af plasma til fraktionering.

Farmakodynamik

Specifik inhibitor af syrepumpen i parietalcellerne. 

Farmakokinetik

 • Pantoprazol er en prodrug, der omdannes til dens aktive form i parietalcellerne.
 • Metaboliseres i leveren primært via CYP2C19 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid 1-2 timer.
 • Ca. 80% udskilles gennem nyrerne i form af metabolitter, resten med fæces.
 • Oral administration: Biotilgængelighed ca. 75%. Maksimal plasmakoncentration efter 2-4 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber
pH efter opløsning 9-10. 

 

Håndtering 

Tilberedning af injektionsvæske 

 • Pulveret i et hætteglas tilsættes 10 ml isotonisk natriumchlorid-injektionsvæske.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Forligelighed ved infusion 

Injektionsvæsken må kun tilsættes isotonisk natriumchlorid- eller glucose-infusionsvæske. 


Holdbarhed 

Brugsfærdig injektionsvæske er kemisk holdbar i 12 timer ved stuetemperatur (højst 25°C) beskyttet mod lys, men bør anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Pantoprazolenterotabletter  20 mgenterotabletter  40 mgpulver til injektionsvæske, opl.  40 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : enterotabletter 20 mg, enterotabletter 40 mg
Titandioxid (E171) : enterotabletter 20 mg, enterotabletter 40 mg

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) enterotabletter 20 mg (kan dosisdisp.) 109593
100 stk. (blister)
606,20 6,06 12,12
(B) enterotabletter 40 mg (kan dosisdisp.) 114266
100 stk.
1.103,90 11,04 11,04
(B) pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg 397192
5 stk.
484,90 96,98 96,98

Substitution

enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Actavis" SanoSwiss, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Orion" Orion Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Sandoz" Sandoz, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
Sanopaz SanoSwiss, Pantoprazol, enterotabletter 20 mg
 
enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Actavis" SanoSwiss, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "KRKA" KRKA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Orion" Orion Pharma, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Sandoz" Sandoz, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazol "Stada" STADA Nordic, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Pantoprazole "Teva" TEVA, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Sanopaz SanoSwiss, Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
Tolosapo (Parallelimport), Pantoprazol, enterotabletter 40 mg
 
pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg
Pantoprazol "2care4" (Parallelimport), Pantoprazol, pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Genordn. J
 

Foto og identifikation

Enterotabletter  20 mg

Præg:
P 20
Kærv: Ingen kærv
Farve: Gul
Mål i mm: 4,7 x 8,9
enterotabletter 20 mg
 
 
 

Enterotabletter  40 mg

Præg:
P 40
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lysegul
Mål i mm: 6,1 x 11,7
enterotabletter 40 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4147. Pasternak B, Hviid A. Use of proton-pump inhibitors in early pregnancy and the risk of birth defects. N Engl J Med. 2010; 363(22):2114-23, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21105793 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

16.12.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...