EpiPen®

EpiPen Jr.
C01CA24
 
 
Sympatomimetisk middel med α- og β-receptorstimulerende virkning, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

 • Injektionsvæske, opløsning i injektionspen (autoinjektor). 1 dosis (1 injektionspen) indeholder 0,3 mg adrenalin.
 • EpiPen® Jr., injektionsvæske, opløsning i injektionspen (autoinjektor). 1 dosis (1 injektionspen) indeholder 0,15 mg adrenalin.

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 30 kg legemsvægt. 1 dosis 0,3 mg dybt i.m.
 • Børn < 30 kg legemsvægt. 1 dosis 0,15 mg dybt i.m.
 • Dosis kan om nødvendigt gentages med ny pen efter 5-15 min.
 • Sædvanlig børnedosis er 0,01 mg/kg legemsvægt:
  • Børn < 15 kg. I livstruende situationer 0,15 mg dybt i.m.

 

Vejledning i brug af EpiPen® 

 • Den blå beskyttelseshætte fjernes, umiddelbart før pennen benyttes.
 • EpiPen® stødes hårdt mod ydersiden af låret, hvorved injektionen foretages automatisk.
 • Autoinjektoren holdes fastpresset mod låret i 3 sek.
 • Efter injektionen masseres injektionsstedet i 10 sek.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Bemærk: 

Større doser kan være nødvendige til patienter i behandling med β-blokkere, da β-blokkere svækker det normale terapeutiske respons af adrenalin. 

Kontraindikationer

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af adrenalin. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Ældre
 • Kronisk lungesygdom
 • Hjertelidelser
 • Diabetes
 • Hypertyroidisme
 • Hypertension
 • Uforvarende injektion i hænder eller fødder kan resultere i perifer iskæmi.

Som antidot kan anvendes Phentolamin

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Angina pectoris, Arytmier, Stress kardiomyopati Palpitationer, Takykardi
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Mundtørhed, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed, Træthed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Metabolisme og ernæring Acidose, Hyperglykæmi, Hypokaliæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Muskelstivhed
Nervesystemet Hypæstesi, Paræstesier, Svimmelhed, Tremor Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Angst, Hallucinationer
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme
Hud og subkutane væv Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Hypertension, Perifer iskæmi, Synkope, Vasokonstriktion

I sjældne tilfælde er set alvorlige hud- og bløddelsinfektioner ved indstiksstedet og hypersensitivitetsreaktioner pga. indholdet af natriummetabisulfit. 

Interaktioner

Adrenalin kan forstærke virkningen af flere forskellige lægemidler, men i akutte livstruende situationer har dette ingen praktisk klinisk betydning. Patienter i behandling med β-blokkere kan kræve gentagen dosering af adrenalin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for < 400 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko.  

I den akutte situation er behandlingsindikationen dog absolut. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Adrenalin er ikke oralt biotilgængeligt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af adrenalin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minut-volumen og øget iltforbrug.
 • Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronkodilator
 • Den primære vaskulære effekt udøves på de små arterioler og prækapillære sphinctere. Dette resulterer i en reduktion af den kutane gennemblødning efter injektion.
 • Efter i.m. injektion indtræder virkningen hurtigt.
 • Den lokale vasokonstriktion hæmmer optagelsen, så virkningen holder sig længere end beregnet ud fra halveringstiden.

 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 2-3 minutter. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-4,5. 


Holdbarhed 

 • Opbevares ved stuetemperatur.
 • ikke opbevares i køleskab.
 • Må ikke fryses.
 • Ved uklarhed eller misfarvning skal præparatet kasseres.
 • Kun til engangsbrug.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
injektionsvæske, opl. 0,15 mg/dosis
Andre
Antioxidanter
0,3 mg/dosis
Andre
Antioxidanter
0,3 mg/dosis
Antioxidanter
0,3 mg/dosis  (Orifarm)
Andre
Antioxidanter
0,3 mg/dosis
Andre
Antioxidanter
0,3 mg/dosis  (Nordic Prime)
Andre
Antioxidanter
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) injektionsvæske, opl. 0,15 mg/dosis 437938
1 stk.
526,90 526,90 1.756,33
(B) injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis 578818
1 stk.
608,75 608,75 1.014,58
(B) injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis 112381
1 stk.
617,15 617,15 1.028,58
(B) injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis  (Orifarm) 473339
1 stk.
591,00 591,00 985,00
(B) injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis 520068
1 stk.
589,00 589,00 981,67
(B) injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis  (Nordic Prime) 494723
1 stk.
633,25 633,25 1.055,42

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl.  0,15 mg/dosis

Farve: Grøn
Mål i mm: 149 x 27
EpiPen® Junior
 
 
 
 
EpiPen® Junior i beskyttelsesetui
 
EpiPen® Junior
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  0,3 mg/dosis

Farve: Gul
Mål i mm: 149 x 27
EpiPen®
 
 
 
 
EpiPen® i beskyttelsesetui
 
EpiPen®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

02.01.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 20. marts 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...