EpiPen®

EpiPen Jr.
C01CA24
 
 
Sympatomimetisk middel med α- og β-receptorstimulerende virkning, dvs. med både karkontraherende og hjertestimulerende effekt.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

 • Injektionsvæske, opløsning i injektionspen (autoinjektor). 1 dosis (1 injektionspen) indeholder 0,3 mg adrenalin.
 • EpiPen® Jr., injektionsvæske, opløsning i injektionspen (autoinjektor). 1 dosis (1 injektionspen) indeholder 0,15 mg adrenalin.

Doseringsforslag

 • Voksne og børn ≥ 30 kg. 1 dosis 0,3 mg dybt i.m.
 • Børn < 30 kg legemsvægt. 1 dosis 0,15 mg dybt i.m.
 • Dosis kan om nødvendigt gentages med ny pen efter 5-15 min.
 • Sædvanlig børnedosis er 0,01 mg/kg legemsvægt:
  • børn < 15 kg. I livstruende situationer 150 mikrogram dybt i.m.

 

Vejledning i brug af EpiPen® 

 • Den blå beskyttelseshætte fjernes, umiddelbart før pennen benyttes.
 • EpiPen® stødes hårdt mod ydersiden af låret, hvorved injektionen foretages automatisk.
 • Autoinjektoren holdes fastpresset mod låret i 5 sek.
 • Efter injektionen masseres injektionsstedet i 10 sek.
 • Se endvidere medfølgende brugsvejledning.

 

Bemærk: 

Større doser kan være nødvendige til patienter i behandling med β-blokkere, da β-blokkere svækker det normale terapeutiske respons af adrenalin. 

Kontraindikationer

I livstruende situationer er der ingen kontraindikationer mod anvendelse af adrenalin. 

Forsigtighedsregler

Forsigtighed ved: 

 • Ældre
 • Kronisk lungesygdom
 • Hjertelidelser
 • Diabetes
 • Hypertyroidisme
 • Hypertension.
 • Uforvarende injektion i hænder eller fødder kan resultere i perifer iskæmi.

Som antidot kan anvendes Phentolamin

Bivirkninger

Sjældne (0,01-0,1%) Kardiomyopati.
Ikke kendt Angina pectoris, Arytmier.
Svimmelhed.
Infektioner.
Hyperglykæmi, Hypokaliæmi.
Tremor.
Angst, Hallucinationer.
Hypertension, Perifer iskæmi, Synkope, Vasokonstriktion.

I sjældne tilfælde hypersensitivitetsreaktioner pga. indholdet af natriummetabisulfit. 

Interaktioner

 • Adrenalin kan forstærke virkningen af flere forskellige lægemidler, men i akutte livstruende situationer har dette ingen praktisk klinisk betydning.
 • Patienter i behandling med β-blokkere kan kræve gentagen dosering af adrenalin.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for < 400 1. trimester eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Datamængden udelukker ikke en noget øget risiko.  

I den akutte situation er behandlingsindikationen dog absolut. 

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Adrenalin er ikke oralt biotilgængeligt. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Doping

Anvendelse af adrenalin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

 • Stimulerer hjertet direkte via stimulation af myokardiets β1-receptorer og pacemakercellerne. Hjerterytmen øges og ændres, hvilket resulterer i et øget minut-volumen og øget iltforbrug.
 • Medfører afslapning af bronkierne og er en potent bronkodilator.
 • Den primære vaskulære effekt udøves på de små arterioler og prækapillære sphinctere. Dette resulterer i en reduktion af den kutane gennemblødning efter injektion.
 • Efter i.m. injektion indtræder virkningen hurtigt.
 • Den lokale vasokonstriktion hæmmer optagelsen, så virkningen holder sig længere end beregnet ud fra halveringstiden.

 

Farmakokinetik

Plasmahalveringstid 2-3 minutter. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

pH 3-4,5. 


Holdbarhed 

 • Opbevares ved stuetemperatur.
 • ikke opbevares i køleskab.
 • Må ikke fryses.
 • Ved uklarhed eller misfarvning skal præparatet kasseres.
 • Kun til engangsbrug.

Indholdsstoffer

Adrenalininjektionsvæske, opl.  0,15 mg/dosisinjektionsvæske, opl.  0,15 mg/dosis  (Paranova Danmark) injektionsvæske, opl.  0,3 mg/dosisinjektionsvæske, opl.  0,3 mg/dosis  (2care4) injektionsvæske, opl.  0,3 mg/dosis  (Orifarm) injektionsvæske, opl.  0,3 mg/dosis  (Paranova Danmark)

Hjælpestoffer

Antioxidanter:
Natriummetabisulfit : injektionsvæske, opl. 0,15 mg/dosis, injektionsvæske, opl. 0,15 mg/dosis  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis, injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis  (2care4) , injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis  (Orifarm) , injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis  (Paranova Danmark)
Andre:
Natriumchlorid : injektionsvæske, opl. 0,15 mg/dosis, injektionsvæske, opl. 0,15 mg/dosis  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis, injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis  (Paranova Danmark)
Sterilt vand : injektionsvæske, opl. 0,15 mg/dosis, injektionsvæske, opl. 0,15 mg/dosis  (Paranova Danmark) , injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis, injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis  (Paranova Danmark)

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) injektionsvæske, opl. 0,15 mg/dosis 437938
1 stk.
438,55 1.461,83
(B) injektionsvæske, opl. 0,15 mg/dosis  (Paranova Danmark) 193510
1 stk.
Udgået 24-08-2020
(B) injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis 578818
1 stk.
361,50 602,50
(B) injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis  (2care4) 112381
1 stk.
387,80 646,33
(B) injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis  (Orifarm) 473339
1 stk.
409,40 682,33
(B) injektionsvæske, opl. 0,3 mg/dosis  (Paranova Danmark) 520068
1 stk.
530,60 884,33

Foto og identifikation

Injektionsvæske, opl.  0,15 mg/dosis

Farve: Grøn
Mål i mm: 149 x 27
EpiPen® Junior
 
 
 
 
EpiPen® Junior i beskyttelsesetui
 
EpiPen® Junior
 
 
 
 
 

Injektionsvæske, opl.  0,3 mg/dosis

Farve: Gul
Mål i mm: 149 x 27
EpiPen®
 
 
 
 
EpiPen® i beskyttelsesetui
 
EpiPen®
 
 
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

13.03.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...