Xalatan®

S01EE01
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 50 mikrogram latanoprost. 

Doseringsforslag

Børn og voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.

  

Bemærk: 

 • Begrænset erfaring med aldersgruppen < 1 år.
 • Hos børn (0-3 år), som lider af primær kongenit glaukom (PCG), er operation (fx trabekulotomi/goniotomi) stadig førstevalgsbehandling.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

 • På grund af manglende erfaring bør latanoprost anvendes med forsigtighed ved:
  • inflammatoriske øjenlidelser
  • neovaskulært og inflammatorisk glaukom
  • kronisk lukketvinklet glaukom
  • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom.
 • Svær eller ustabil astma
 • Herpetisk keratitis i anamnesen
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Okulær hyperæmi Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Ændring af øjenvipper, Øget irispigmentering, Øjenirritation
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Keratitis, Øjensmerter Blefaritis, Fotofobi
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Angina pectoris Palpitationer
Øjne Maculaødem, Sløret syn, Uveitis Øjenlågsødem, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dyspnø
Hud og subkutane væv Hududslæt
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Corneaerosion*, Corneaødem, Distichiasis, Herpetisk keratitis, Iritis Erytem/pigmentering på øjenlåget, Øjenlågsirritation
Immunsystemet Periorbitalt ødem
Benigne, maligne og uspecificerede neoplasmer Iriscyste
Hud og subkutane væv Hudkløe
Meget sjældne (< 0,01 %)
Hjerte Forværring af angina pectoris
Øjne Fordybning af øjenlågets sulcus

* Benzalkoniumchlorid kan medføre punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati.  

 

 • Tilfælde af corneal forkalkning er i meget sjældne tilfælde blevet indberettet i forbindelse med brugen af øjendråber, der indeholder phosphat. Hos nogle patienter har dette givet signifikante skader på hornhinden.

Interaktioner

Anden medicin sammen med Xalatan®

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder efter 3-4 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

 

Farmakokinetik

 • Latanoprost er en prodrug, som ved passage gennem cornea hydrolyseres til den farmakologisk aktive latanoprostsyre.
 • Maksimal koncentration i kammervæsken efter ca. 2 timer.
 • Absorberes systemisk i nogen grad.
 • Metaboliseres i leveren til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 17 minutter.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Efter anbrud: Kan opbevares højst 28 dage ved stuetemperatur (højst 25 ºC).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml 583105
2,5 ml
224,90 89,96 9,00
(B) øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml  (Epione) 055692
2,5 ml
189,05 75,62 7,56
(B) øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml 049091
3 x 2,5 ml
654,40 87,25 8,73
(B) øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml  (Epione) 443956
3 x 2,5 ml
533,45 71,13 7,11

Substitution

øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
Latanoprost "Pfizer" Viatris, Latanoprost, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
Latanoprost "Sandoz" Sandoz, Latanoprost, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
Latanoprost "Stada" STADA Nordic, Latanoprost, øjendråber, opløsning 50 mikrogram/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

04.07.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...