Oculac®

S01XA20
 
 

Mukomimetikum, lubrikerende stof til lokalbehandling af øjets slimhinde

Anvendelsesområder

Symptomatisk behandling af tørre øjne. 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 50 mg povidon. 

Øjendråber, enkeltdosisbeholdere. 1 ml indeholder 50 mg povidon. 

Doseringsforslag

1 dråbe 4 gange dgl. eller efter behov.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Øjendråber i enkeltdosisbeholdere kan anvendes sammen med kontaktlinser. Forsigtighed tilrådes dog, da mukomimetika kan nedsætte iltgennemtrængeligheden af kontaktlinsen.
  • Øjendråber, som indeholder benzalkoniumchlorid, bør ikke anvendes sammen med kontaktlinser. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før hver drypning og kan isættes efter 15 minutter. Se endvidere Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Øjenirritation, Øjensmerter.
Sjældne (0,01-0,1%) Corneaerosion*.
Meget sjældne (< 0,01%) Allergiske reaktioner.
Ikke kendt Sløret syn.

* Benzalkoniumchlorid kan forårsage punktatkeratopati og/eller toksisk ulcerativ keratopati. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Forlænger adhæsionen, forstærker fugtningen af cornea og conjunctiva og sørger for, at conjunctiva på bagsiden af øjenlåget kan bevæge sig lettere hen over cornea. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Efter åbning: Kan opbevares i højst 1 måned ved højst 25ºC.
  • Efter åbning af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks.

Indholdsstoffer

Povidonøjendråber, opløsning  50 mg/mløjendråber, endosis  50 mg/ml

Hjælpestoffer

Konservering:
Benzalkoniumchlorid : øjendråber, opløsning 50 mg/ml
Borsyre  (E284) : øjendråber, opløsning 50 mg/ml, øjendråber, endosis 50 mg/ml
Andre:
Calciumchlorid : øjendråber, opløsning 50 mg/ml, øjendråber, endosis 50 mg/ml
Kaliumchlorid : øjendråber, opløsning 50 mg/ml, øjendråber, endosis 50 mg/ml
Magnesiumchlorid : øjendråber, opløsning 50 mg/ml, øjendråber, endosis 50 mg/ml
Natriumchlorid : øjendråber, opløsning 50 mg/ml, øjendråber, endosis 50 mg/ml
Natriumlactat : øjendråber, opløsning 50 mg/ml, øjendråber, endosis 50 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, opløsning 50 mg/ml, øjendråber, endosis 50 mg/ml

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved tørre øjne ved primær keratoconjunctivitis sicca eller i forbindelse med anden sygdom, fx kollagenose eller facialisparese med lukkedefekt. 

  

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) øjendråber, opløsning 50 mg/ml 548563
10 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 50 mg/ml 599460
20 x 0,4 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

19.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...