Nasacort®

R01AD11
 
 
Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal anvendelse i næsen.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Næsespray, suspension. 1 dosis (pust) indeholder 55 mikrogram triamcinolonacetonid. 

Doseringsforslag

Voksne og børn over 12 år 

110 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor én gang dgl. Efter opnået effekt evt. reduktion til 55 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor én gang dgl. 

 

Børn 6-12 år 

55 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor én gang dgl. i højst 3 mdr. Ved alvorlige symptomer kan dosis midlertidigt sættes op til 110 mikrogram (2 pust) i hvert næsebor én gang dgl. 

 

Børn 2-6 år 

55 mikrogram (1 pust) i hvert næsebor én gang dgl. i højst 3 mdr.  

 

Bemærk: 

 • Omrystes inden brug.
 • Bør ikke anvendes til børn under 2 år.
 • Manglende erfaring vedr. kontinuerlig behandling af børn under 12 år i mere end 3 måneder.
 • Fuld effekt kræver regelmæssig brug.
 • Næseskylning med isotonisk vand kan mindske risikoen for lokal skorpedannelse og irritation.

Instruktioner

Sådan bruger du næsespray

 
  
 
 

Forsigtighedsregler

 • Efter nasal kirurgi afhænger det af typen af kirurgi, hvornår behandlingen kan startes.
 • Infektioner i næseslimhinden bør behandles sideløbende.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose.
 • Børn i langtidsbehandling bør kontrolleres for væksthæmning.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Tandgener Dyspepsi
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje Influenzalignende symptomer
Nervesystemet Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Epistaxis, Hoste, Pharyngitis, Rhinitis
Sjældne (0,01-0,1 %)
Luftveje, thorax og mediastinum Nasal septumperforation*
Ikke kendt hyppighed
Øjne Central serøs chorioretinopati, Forhøjet intraokulært tryk, Glaukom, Katarakt, Sløret syn
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed, Tørre slimhinder
Immunsystemet Allergiske reaktioner  (herunder ansigtsødem og urticaria)
Undersøgelser Nedsat plasma-kortisol
Nervesystemet Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Nasal irritation, Nasal tilstopning, Nysen, Ændret lugtesans

* Ved brug af store doser nasalsteoider igennem længere tid kan der i sjældne tilfælde forekomme perforation af næseskillevæggen sekundært til lokal skorpedannelse. 

 

 • Systemiske binyrebarkhormonbivirkninger (inkl. væksthæmning hos børn) er set i enkelte tilfælde ved brug af triamcinolonacetonid, specielt ved længere tids brug af høje doser.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Nasacort®

Hæmmere af CYP3A4, og særligt potente hæmmere (fx itraconazol, ritonavir), kan øge den systemiske virkning af triamcinolonacetonid (øget risiko for systemisk steroidpåvirkning). 

Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Ingen restriktioner.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 400 1. trimester-eksponerede, hvor triamcinolon har været anvendt intranasalt. Der er ingen tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Den begrænsede datamængde tillader ikke at udelukke en øget risiko. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 3861

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Glukokortikoiders virkningsmekanisme ved nasal anvendelse er ikke fuldt belyst, men skyldes formentlig hæmmet frigørelse af mediatorer involveret i eosinofil vævsinflammation. Vil normalt ikke medføre systemisk effekt ved terapeutiske doser. 

Farmakokinetik

 • Den systemiske absorption er ringe.
 • Sekundær absorption fra mave-tarm-kanalen kan forekomme.
 • Maksimal plasmakoncentration efter ca. 1,5 timer.
 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer.

Indholds- og hjælpestoffer

Lægemiddelform Styrke Indholdsstoffer Udvalgte hjælpestoffer
næsespray, suspension 55 mikrog/dosis  (Orifarm)
Konservering
55 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark)
Konservering
55 mikrogram/dosis  (2care4)
Konservering
Se indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i Parallelimporterede pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) næsespray, suspension 55 mikrog/dosis  (Orifarm) 398810
120 doser
175,00 1,46 5,83
(B) næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis  (Paranova Danmark) 472771
120 doser
167,70 1,40 5,59
(B) næsespray, suspension 55 mikrogram/dosis  (2care4) 120480
120 doser
173,25 1,44 5,78

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


3861. Bérard A, Sheehy O, Kurzinger ML et al. Intranasal triamcinolone use during pregnancy and the risk of adverse pregnancy outcomes. J Allergy Clin Immunol. 2016; 138(1):97-104, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27045580 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

27.07.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...