Premid®

A07EC04
 
 

Middel med specifik antiinflammatorisk virkning på bindevæv i tarmvæggen. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 750 mg balsalaziddinatrium (som dihydrat) svarende til 612,8 mg balsalazid og 262,5 mg mesalazin. 

Doseringsforslag

Voksne. Individuelt. 

 • Initialt sædvanligvis 2,25 g 3 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis sædvanligvis 1,5 g 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Kapslerne tages sammen med eller umiddelbart efter et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele med et glas vand.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-60 ml/min.

  Kontraindiceret pga. den renale clearance's store betydning for elimination.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Der er rapporteret udvikling af reversibel interstitiel nefritis under behandling, hvorfor nyrefunktionen bør monitoreres.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på NSAID inkl. acetylsalicylsyre, selvom risikoen for krydsallergi anses for lav.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Nervesystemet Hovedpine
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Myocarditis, Pericarditis
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Hepatitis
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi Myalgi
Nyrer og urinveje Interstitiel nefritis
Hud og subkutane væv Hududslæt
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Agranulocytose, Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni
Immunsystemet Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner
Knogler, led, muskler og bindevæv Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion
Luftveje, thorax og mediastinum Allergiske lungereaktioner
Hud og subkutane væv Alopeci

Interaktioner

Anden medicin sammen med Premid®
 • Samtidig behandling med azathioprin kan øge risikoen for knoglemarvsdepression.
 • Indgift af antibiotika med virkning på tarmfloraen nedsætter spaltningen af balsalazid, hvorved virkningen eventuelt nedsættes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 250 1. trimester-eksponerede for balsalazid uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. For oral og rektal administration af mesalazin er der i alt data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Nogle data antyder desuden en højere frekvens af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Disse observationer kan meget vel fortolkes som confounding by indication, og en velindiceret behandling bør fortsætte under graviditeten. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4159

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis af mesalazin er ca. 9 %, hvilket er højt. Sandsynlige bivirkninger (diarré) hos barnet er beskrevet i mindst tre tilfælde. Såfremt behandling fortsættes under amning, bør man være opmærksom på bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

 • Balsalazid består af mesalazin bundet til et bæremolekyle. I colon spaltes balsalazid næsten fuldstændigt til mesalazin af tarmbakterierne.
 • Mezalazins virkningsmekanisme er ikke endeligt fastlagt. Inflammatorisk virkning opnås sandsynligvis ved, at mesalazin hæmmer leukocytchemotaxi og nedsætter cytokin- og leukotrienproduktionen samt øger dannelsen af frie radikaler.

Farmakokinetik

 • Balsalazid er en prodrug, der i colon spaltes til den aktive substans mesalazin.
 • Ca. 25 % mesalazin absorberes.
 • < 8 % udskilles gennem nyrerne.

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
hårde kapsler 750 mg, Almirall  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til eller efter et måltid.

Administration

Synkes hele.

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 750 mg (kan dosisdisp.) 099869
3 x 100 stk.
861,10 2,87 25,83

Foto og identifikation

Foto

Hårde kapsler  750 mg

Præg:
CZ,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 8 x 23
hårde kapsler 750 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4159. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A. Pregnancy outcome in women with inflammatory bowel disease following exposure to 5-aminosalicylic acid drugs: a meta-analysis. Reprod Toxicol. 2008; 25:271-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242053 (Lokaliseret 24. februar 2022)

 
 

Revisionsdato

04.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...