Premid®

A07EC04
 
 

Middel med specifik antiinflammatorisk virkning på bindevæv i tarmvæggen. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 750 mg balsalaziddinatrium. 

Doseringsforslag

Voksne. Individuelt. 

 • Initialt sædvanligvis 2,25 g 3 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis sædvanligvis 1,5 g 2 gange dgl.

Bemærk: 

 • Kapslerne tages sammen med eller efter et måltid.
 • Kapslerne skal synkes hele.

Nedsat nyrefunktion

Kontraindiceret

 • GFR 0-60 ml/min.

  Kontraindiceret pga. den renale clearance's store betydning for elimination.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

 • Forsigtighed ved let til moderat nedsat leverfunktion.
 • Kontraindiceret ved stærkt nedsat leverfunktion.

Se endvidere

Kontraindikationer

Forsigtighedsregler

 • Der er rapporteret udvikling af reversibel interstitiel nefritis under behandling, hvorfor nyrefunktionen bør monitoreres.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på NSAID inkl. acetylsalicylsyre, selvom risikoen for krydsallergi anses for lav.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Opkastning.
Hovedpine.
Sjældne (0,01-0,1 %) Myocarditis, Pericarditis.
Pancreatitis.
Hepatitis.
Artralgi.
Interstitiel nefritis.
Meget sjældne (< 0,01 %) Agranulocytose, Anæmi, Pancytopeni, Trombocytopeni.
Angioødem, Hypersensitivitetsreaktioner.
Kutan lupus erythematosus-lignende reaktion.
Allergiske lungereaktioner.
Alopeci.

Interaktioner

 • Samtidig behandling med azathioprin kan øge risikoen for knoglemarvsdepression.
 • Indgift af antibiotika med virkning på tarmfloraen nedsætter spaltningen af balsalazid, hvorved virkningen eventuelt nedsættes.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er data for omkring 250 1. trimester-eksponerede for balsalazid uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. For oral og rektal administration af mesalazin er der i alt data for mere end 3.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. Nogle data antyder desuden en højere frekvens af lav fødselsvægt og for tidlig fødsel. Disse observationer kan meget vel fortolkes som confounding by indication, og en velindiceret behandling bør fortsætte under graviditeten. 

Referencer: 3711, 4159

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis af mesalazin er ca. 9%, hvilket er højt. Sandsynlige bivirkninger (diarré) hos barnet er beskrevet i mindst tre tilfælde. Såfremt behandling fortsættes under amning, bør man være opmærksom på bivirkninger hos barnet. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

 • Balsalazid består af mesalazin bundet til et bæremolekyle. I colon spaltes balsalazid næsten fuldstændigt til mesalazin af tarmbakterierne.
 • Mezalazins virkningsmekanisme er ikke endeligt fastlagt. Inflammatorisk virkning opnås sandsynligvis ved, at mesalazin hæmmer leukocytchemotaxi og nedsætter cytokin- og leukotrienproduktionen samt øger dannelsen af frie radikaler.

Farmakokinetik

 • Balsalazid er en prodrug, der i colon spaltes til den aktive substans mesalazin.
 • Ca. 25% mesalazin absorberes.
 • < 8% udskilles gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) hårde kapsler 750 mg (kan dosisdisp.) 099869
3 x 100 stk.
867,40 2,89 26,02

Foto og identifikation

Hårde kapsler  750 mg

Præg:
CZ,
Kærv: Ikke relevant
Farve: Lysebrun
Mål i mm: 8 x 23
hårde kapsler 750 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


4159. Rahimi R, Nikfar S, Rezaie A. Pregnancy outcome in women with inflammatory bowel disease following exposure to 5-aminosalicylic acid drugs: a meta-analysis. Reprod Toxicol. 2008; 25:271-5, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18242053 (Lokaliseret 23. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

01.04.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...