Indivina®

G03FA12
 
 

Anvendelsesområder

Hormonterapi ved behov for lindring af symptomer relateret til bortfald af østrogenproduktion hos postmenopausale kvinder med bevaret uterus.  

Behandlingen startes tidligst 1 år efter menopausen. 

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet indeholder 1 mg estradiolvalerat og 2,5 mg medroxyprogesteronacetat, 1 mg estradiolvalerat og 5 mg medroxyprogesteronacetat eller 2 mg estradiolvalerat og 5 mg medroxyprogesteronacetat. 

Doseringsforslag

1 tabl. dgl. (ingen pauser). Initialt 1 mg estradiolvalerat + 2,5 mg medroxyprogesteronacetat. Derefter evt. dosisøgning ved manglende effekt af lavere dosis.
Tabletterne bør indtages nogenlunde på samme tid hver dag for at undgå for store svingninger i plasmakoncentrationen, hvilket kan medføre uregelmæssige blødninger. 

 

Bemærk: 

 • Til behandling af postmenopausale symptomer bør den laveste, effektive dosis og det korteste tidsrum anvendes.
 • Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

Kontraindikationer

 • Aktuel eller tidligere endometrie- eller mammacancer.
 • Genetisk disposition for mamma- og ovariecancer er som udgangspunkt kontraindikation for systemisk behandling med østrogen. Substitution med østrogen bør dog overvejes ved profylaktisk oophorektomi før 45-års-alderen.
 • Kvinder med aktuel eller tidligere venøs tromboemboli, myokardieinfarkt, cerebrovaskulær tromboemboli eller kendte trombofile sygdomme, må ikke anvende systemisk østrogenbehandling. Lokal, vaginal østrogenbehandling kan anvendes.
 • Akut eller kronisk aktiv leversygdom.
 • Porfyri.
 • Uafklaret endometriehyperplasi.
 • Uafklaret vaginalblødning.

Forsigtighedsregler

 • Hjertelidelse
 • Galdestenslidelse
 • Hypertriglyceridæmi
 • Behandlingen bør seponeres ved:
  • forringelse af leverfunktionen
  • signifikant stigning i blodtrykket
  • migrænelignende hovedpine.
 • Regelmæssig kontrol ved uterusfibrom eller endometriose
 • Diabetes mellitus med eller uden vaskulære komplikationer
 • Systemisk lupus erythematosus
 • Tidligere endometriehyperplasi
 • Epilepsi
 • Astma
 • Otosklerose 

Bivirkninger

 • Pletblødninger og andre former for blødninger ses hyppigt i de første måneder.
 • Langvarig brug (i mere end 5 år) af østrogen medfører øget risiko for mammacancer og endometriecancer.
 • Ved samtidig behandling med gestagen reduceres risikoen for endometriecancer, mens risikoen for mammacancer øges.
 • Kombineret østrogen-gestagenbehandling af postmenopausale kvinder øger desuden risikoen for dyb venetrombose, lungeemboli, myokardieinfarkt og apopleksi.
 • Behandling i mere end 5 år postmenopausalt kan generelt ikke anbefales, men bør foregå efter en individuel afvejning af fordele og ulemper.
 • Postmenopausal hormonbehandling med østrogen alene eller kombineret med gestagen har været associeret med en let forhøjet risiko for ovariecancer inden for 5-års-behandling og aftager gradvist efter seponering.
Meget almindelige (> 10%) Brystspænding, Mastalgi, Vaginalblødning.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter, Diarré, Kvalme, Meteorisme.
Artralgi, Benkramper, Rygsmerter.
Benign neoplasme  (i brystet), Uterusfibromer.
Depression, Humørforstyrrelser, Nervøsitet.
Hypertension, Ødemer.
Hovedpine, Migræne.
Mammahypertrofi, Udflåd, Vaginal candidiasis, Vaginitis.
Kraftesløshed.
Vægtøgning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Alopeci.
Angst.
Svimmelhed.
Sjældne (0,01-0,1%) Dyb venetrombose, Lungeemboli.
Kolestase.
Meget sjældne (< 0,01%) Mammacancer*, Ovariecancer*, Ovariecyster*.
Ikke kendt Cancer uteri*, Cervixneoplasi*.
Levertumorer*.
Stevens-Johnsons syndrom*.

*Set hos kvinder i behandling med systemisk østrogen. Risikoen afhænger af behandlingsvarigheden. 

Interaktioner

 • Ritonavir, nevirapin, bosentan samt potente CYP3A4-inducerende lægemidler som fx carbamazepin, phenytoin, rifampicin, rifabutin, modafinil samt naturlægemidler indeholdende perikon øger ved enzyminduktion metaboliseringshastigheden af østrogener. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • MPA nedsætter glukosetolerancen.
 • Østrogenbehandling kan desuden medføre reduktion af frit thyroxin samt øgning af TSH hos hypothyroide kvinder i behandling med levothyroxin. Dosisjustering kan være nødvendig.
 • Rygning øger leverens metabolisme af orale østrogener.

Amning

Ikke relevant.

Se endvidere

Farmakodynamik

Estradiol 

 • Naturligt østrogen. Substituerer den manglende østrogenproduktion og forebygger tidligt tab af knoglemasse og tidlig udvikling af aterosklerose ved præmatur menopause. Lindrer gener som følge af ustabil og svingende østrogenproduktion i klimakteriet.

Medroxyprogesteronacetat 

 • Syntetisk progesteron-analog. Tilførslen af gestagen (cyklisk eller kontinuerligt) reducerer den østrogen-inducerede risiko for endometriehyperplasi hos ikke-hysterektomerede kvinder.

Farmakokinetik

Estradiolvalerat  

 • Biotilgængelighed ca. 3 %. pga. udtalt first pass-metabolisme i leveren.
 • Udskilles overvejende gennem nyrerne.

Medroxyprogesteron  

 • Biotilgængelighed 1-10%.
 • Udskilles gennem nyrerne og med fæces.

Indholdsstoffer

Estradiolvalerattabletter  2,5 mg + 1 mgtabletter  5 mg + 1 mgtabletter  5 mg + 2 mg
Medroxyprogesteronacetattabletter  2,5 mg + 1 mgtabletter  5 mg + 1 mgtabletter  5 mg + 2 mg

Hjælpestoffer

Andre:
Lactose : tabletter 2,5 mg + 1 mg, tabletter 5 mg + 1 mg, tabletter 5 mg + 2 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) tabletter 2,5 mg + 1 mg 575332
3 x 28 stk. (blister)
347,25
(B) tabletter 5 mg + 1 mg 575456
3 x 28 stk. (blister)
347,25
(B) tabletter 5 mg + 2 mg 575779
3 x 28 stk. (blister)
347,25

Foto og identifikation

Tabletter  2,5 mg + 1 mg

Præg:
2,5, 1 +
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 2,5 mg + 1 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg + 1 mg

Præg:
5, 1 +
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 5 mg + 1 mg
 
 
 

Tabletter  5 mg + 2 mg

Præg:
5, 2 +
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 7 x 7
tabletter 5 mg + 2 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

11.11.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 21. september 2020
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...