Acivir

D06BB03
 
 

Antiviralt kemoterapeutikum. Nukleosidanalog, der hæmmer DNA-syntesen specifikt i herpesinficerede celler. 

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 50 mg aciclovir. 

Doseringsforslag

Ca. 1 cm creme/10 cm2 hudoverflade appliceres 5 gange dgl. med ca. 4 timers mellemrum i 5-10 dage.  

 

Bemærk: 

  • Patienter bør informeres om at vaske hænder før og efter brug af cremen, samt at undgå at gnubbe på sårene eller tørre dem med håndklæde for at undgå forværring eller smitte af infektionen.

Kontraindikationer

Allergi over for famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir, valganciclovir eller indholdsstoffer.  

Forsigtighedsregler

  • Øjenkontakt bør undgås.
  • Forsigtighed ved behandling af nyfødte under 4 uger med åbne sår eller store hudområder med beskadiget hud (bl.a. forbrændinger).

Bivirkninger

Meget sjældne (< 0,01 %) Allergiske reaktioner  (herunder angioødem og urticaria).

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Der er data for over 3.000 1. trimester-eksponerede for lokalbehandling uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 4052, 4053

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes-virus og Varicella zoster-virus, idet: 

  • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
  • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
  • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Firma

Tilskud

Klausuleret tilskud ved herpes labialis i forbindelse med alvorlig infektionssygdom. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud". 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HX) creme 50 mg/g 461442
2 g
ikke fast pris
(HX) creme 50 mg/g 002149
5 g
ikke fast pris

Substitution

creme 50 mg/g
Zovir GSK Pharma, Aciclovir, creme 50 mg/g
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


4053. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. JAMA. 2010; 304(8):859-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736469 (Lokaliseret 17. december 2018)


4052. Ratanajamit C, Vinther Skriver M, Jepsen P. Adverse pregnancy outcome in women exposed to acyclovir during pregnancy: a population-based observational study. Scand J Infect Dis. 2003; 35(4):255-9, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12839155 (Lokaliseret 17. december 2018)

 
 

Revisionsdato

21.01.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...