Zovirax oral suspension

J05AB01
 
 

Anvendelsesområder

 • Infektioner forårsaget af herpes simplex virus i hud og slimhinder, fx herpes genitalis i forstadiet, med undtagelse af herpes simplex virus hos nyfødte og svær herpes simplex infektioner hos børn med nedsat immunforsvar
 • Herpes zoster
 • Langtidsbehandling af hyppigt recidiverende herpes simplex virus-infektioner
 • Forebyggende behandling af herpes simplex virus-infektioner hos patienter med nedsat immunforsvar
 • Behandlingskrævende variceller
 • Kan endvidere anvendes ved øjeninfektioner, forårsaget af herpes simplex virus.

Dispenseringsform

Oral suspension. 1 ml indeholder 40 mg eller 80 mg aciclovir. 

Doseringsforslag

Herpes simplex virus-infektioner

 • Akut behandling
  • Voksne og børn > 2 år
   • 800 mg 3 gange dgl. i 2 dage eller
   • 200 mg 5 gange dgl. i 5 dage eller
   • Evt. 400 mg 3 gange dgl. I 5 dage.
  • Børn 0-2 år
   • Halv voksendosis.
 • Langtidsbehandling
  • Voksne
   • 800 mg i døgnet fordelt på 2-4 doser.
   • Evt. dosisreduktion til 400-600 mg i døgnet kan forsøges.
  • Pause i behandlingen bør indgå hver 6.-12. måned for observation for evt. forandringer i sygdommens forløb.
 • Profylaktisk behandling
  • Immuninkompetente
   • Voksne og børn > 2 år
    • 200 mg 4 gange dgl.
   • Børn 0-2 år
    • Halv voksendosis.
  • Hos svært immuninkompetente voksne eller hos patienter med forringet intestinal absorption kan enkeltdosis øges til det dobbelte.
  • Alternativt kan i.v. dosering eller valaciclovirbehandling overvejes.

 

Herpes zoster og variceller

 • Voksne
  • 800 mg 5 gange dgl. i 7 dage.
 • Børn
  • Dosis beregnes som 20 mg/kg legemsvægt (dog højst 800 mg) 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn > 6 år. 800 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 2-6 år. 400 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
   • Børn 0-2 år. 200 mg 4 gange dgl. i 5 dage.
  • Bemærk:
   • Behandling af herpes zoster skal indledes hurtigst muligt, senest 3 døgn efter første tegn på udbrud.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed, hjælpestoffer

 • GFR 0-60 ml/min.

  Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Dosisjustering

 • GFR 0-25 ml/min.

  Herpes simplex virus-infektioner: 

  • GFR < 10 ml/min: 200 mg oralt hver 12. time.

  Herpes zoster og variceller: 

  • GFR 10-25 ml/min: 800 mg oralt hver 8. time.
  • GFR < 10 ml/min: 800 mg oralt hver 12. time.

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Kontraindikationer

Kendt overfølsomhed over for famciclovir, ganciclovir, penciclovir, valaciclovir eller valganciclovir. 

Forsigtighedsregler

Hos ældre bør adækvat væskebalance sikres.  

 

Benzylalkohol 

Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol.  

 • Benzylalkohol kan give allergiske reaktioner.
 • Benzylalkohol har været associeret med alvorlige bivirkninger og død hos nyfødte, herunder respirationspåvirkning (”gasping syndrome”). Toksisk dosis er ukendt.
  Der er desuden øget risiko for akkumulering og toksicitet hos børn under 3 år.
  Anvendelse til nyfødte (under 4 uger) eller i længere tid (over 1 uge) til børn under 3 år frarådes.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Diarré, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Feber, Kraftesløshed, Træthed
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Hallucinationer, Konfusion Døsighed
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt  (herunder fotosensibilitet)
Vaskulære sygdomme Flebitis
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Sjældne (0,01-0,1 %)
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion, Angioødem Urticaria
Undersøgelser Forhøjede leverenzymer, Forhøjet bilirubin, Forhøjet plasma-carbamid og -kreatinin
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø
Hud og subkutane væv Alopeci*
Meget sjældne (< 0,01 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Leukopeni, Trombocytopeni
Lever og galdeveje Hepatitis Icterus
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Reaktioner og ubehag på indstiksstedet
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper
Nervesystemet Ataksi, Bevidsthedssvækkelse, Encefalopati, Koma, Tremor
Psykiske forstyrrelser Agitation, Dysartri, Psykose
Nyrer og urinveje Akut nyresvigt, Nyresmerter**

*Øget diffus alopeci har været associeret med mange forskellige sygdomsprocesser og lægemidler, og sammenhæng med aciclovir-behandling er usikker. 

** Nyresmerter kan være forbundet med krystalluri, træthed, feber og lokale inflammatoriske reaktioner. 

 

Venebeskadigelse med trombedannelse forekommer ved infusion i perifere vener. Paravenøs injektion kan give vævsnekroser.  

Interaktioner

Probenecid hæmmer den renale tubulære udskillelse og øger plasmahalveringstiden af aciclovir.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for ca. 4.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol:
Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 3711, 4053, 4347, 4348

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den relative vægtjusterede dosis er under 2 %. Der er ikke beskrevet bivirkninger hos barnet. 

 

Evt. indhold af benzylalkohol: 

Zovirax 80 mg/ml oral suspension, indeholder benzylalkohol. Forsigtighed ved brug af høje doser af midler, der indeholder benzylalkohol pga. risiko for akkumulering og udvikling af metabolisk acidose. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (1 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Syntetisk purin nukleosidanalog med hæmmende virkning over for human herpes-virus og Varicella zoster-virus, idet: 

 • Enzymet thymidinkinase omdanner aciclovir til aciclovirmonofosfat, en nukleosidanalog, der omdannes videre til først difosfat og derefter trifosfat af cellulære enzymer.
 • Aciclovirtrifosfat interfererer med den virale DNA-polymerase og hæmmer viral DNA-replikation.
 • Inkorporering af aciclovirtrifosfat i viralt DNA resulterer i afslutning af kæden.

Farmakokinetik

 • Plasmahalveringstid ca. 3 timer (voksne) og ca. 4 timer (nyfødte).
 • Ca. 80 % udskilles uomdannet gennem nyrerne.
 • Oral administration. Absorberes delvist fra mave-tarmkanalen. Maksimal plasmakoncentration efter ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Bemærk: Oral suspension skal rystes inden brug. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) oral suspension 40 mg/ml 453089
125 ml
153,75 1,23 123,00
(B) oral suspension 40 mg/ml  (Nordic Prime) 569294
2 x 62,5 ml
150,85 1,21 120,68
(B) oral suspension 80 mg/ml  (Orifarm) 395548
100 ml
270,00 2,70 135,00
(B) oral suspension 80 mg/ml 488886
100 ml
275,15 2,75 137,58
(B) oral suspension 80 mg/ml  (Nordic Prime) 143002
100 ml
271,45 2,71 135,73

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4053. Pasternak B, Hviid A. Use of acyclovir, valacyclovir, and famciclovir in the first trimester of pregnancy and the risk of birth defects. JAMA. 2010; 304(8):859-66, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20736469 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4347. Stone KM, Reiff-Eldridge R, White AD et al. Pregnancy outcomes following systemic prenatal acyclovir exposure: Conclusions from the international acyclovir pregnancy registry, 1984-1999. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol. 2004; 70(4):201-7, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15108247 (Lokaliseret 3. marts 2022)


4348. Reiff-Eldridge R, Heffner CR, Ephross SA et al. Monitoring pregnancy outcomes after prenatal drug exposure through prospective pregnancy registries: a pharmaceutical company commitment. Am J Obstet Gynecol. 2000; 182:159-63, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10649172 (Lokaliseret 3. marts 2022)

 
 

Revisionsdato

24.05.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...