Medilax®

A06AD11
 
 

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 667 mg lactulose (disaccharid af galactose og fructose). 

Doseringsforslag

Obstipation 

 • Voksne og børn > 14 år. 15-30 ml i døgnet.
 • Børn 1-14 år. 5-15 ml/døgn fordelt på 1-2 doser.
 • Børn 5-12 mdr. 10 ml/døgn fordelt på 1-2 doser.
 • Børn < 5 mdr. 3-6 ml/døgn fordelt på 2 doser.


Hepatisk encefalopati, alle grader 

 • 30-50 ml 3 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Individuelt.
  • Der tilstræbes 3-4 afføringer af blød konsistens dgl.

 

Bemærk 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosis bør synkes på én gang og bør ikke holdes i munden i længere tid.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Toksisk megacolon
 • Galactoseintolerans.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved fructoseintolerans, arvelig lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose-/galactosemalabsorption.
 • Gastro-intestinal obstruktion.
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Høje doser (30-50 ml) 3 gange i døgnet kan øge insulinbehovet hos diabetikere.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Abdominalsmerter*, Diarré, Flatulens*, Meteorisme*.
Almindelige (1-10%) Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1%) Elektrolytforstyrrelser  (pga. diarré)**.
Sjældne (0,01-0,1%) Hypernatriæmi  (ved behandling af encefalopati).

* Disse bivirkninger ses initialt pga. luftudvikling i tarmen. 

** Kronisk brug af ikke-justerede doser og misbrug kan også give diarré og forstyrrelser i elektrolytbalancen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Inducerer osmotisk væskeretentionen i colon, hvorved tarmperistaltikken fremmes.
 • Virkningen indtræder efter 2-3 dage.

 

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) oral opløsning 667 mg/ml 063642
100 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml 063652
250 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml 063661
500 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml 063142
1000 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml 063151
1000 ml (dunk)
ikke fast pris

Substitution

oral opløsning 667 mg/ml
Lactulose "Orifarm" Orifarm Generics, Lactulose, oral opløsning 667 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. JanusInfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

19.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 25. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...