Medilax®

A06AD11
 
 

Dispenseringsform

Oral opløsning. 1 ml indeholder 667 mg lactulose (disaccharid af galactose og fructose). 

Doseringsforslag

Obstipation 

 • Voksne og børn > 14 år. 15-30 ml i døgnet.
 • Børn 1-14 år. 5-15 ml/døgn fordelt på 1-2 doser.
 • Børn 5-12 mdr. 10 ml/døgn fordelt på 1-2 doser.
 • Børn < 5 mdr. 3-6 ml/døgn fordelt på 2 doser.


Hepatisk encefalopati, alle grader 

 • 30-50 ml 3 gange dgl.
 • Vedligeholdelsesdosis
  • Individuelt.
  • Der tilstræbes 3-4 afføringer af blød konsistens dgl.

 

Bemærk 

 • Kan tages med eller uden mad.
 • Dosis bør synkes på én gang og bør ikke holdes i munden i længere tid.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Toksisk megacolon
 • Galactoseintolerans.

Forsigtighedsregler

 • Bør ikke anvendes ved fructoseintolerans, arvelig lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose-/galactosemalabsorption.
 • Gastro-intestinal obstruktion.
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom.
 • Høje doser (30-50 ml) 3 gange i døgnet kan øge insulinbehovet hos diabetikere.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Abdominalsmerter*, Diarré, Flatulens*, Meteorisme*.
Almindelige (1-10 %) Kvalme, Opkastning.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Elektrolytforstyrrelser  (pga. diarré)**.
Sjældne (0,01-0,1 %) Hypernatriæmi  (ved behandling af encefalopati).

* Disse bivirkninger ses initialt pga. luftudvikling i tarmen. 

** Kronisk brug af ikke-justerede doser og misbrug kan også give diarré og forstyrrelser i elektrolytbalancen. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er data for mere end 1.500 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser. Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Farmakodynamik

 • Inducerer osmotisk væskeretentionen i colon, hvorved tarmperistaltikken fremmes.
 • Virkningen indtræder efter 2-3 dage.

 

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) oral opløsning 667 mg/ml 063642
100 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml 063652
250 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml 063661
500 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml 063142
1000 ml
ikke fast pris
(HF) oral opløsning 667 mg/ml 063151
1000 ml (dunk)
ikke fast pris

Substitution

oral opløsning 667 mg/ml
Lactulose "Orifarm" Orifarm Generics, Lactulose, oral opløsning 667 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

09.06.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...