Ovitrelle

G03GA08
 
 

Humant choriongonadotropin (hCG) med overvejende luteiniserende (LH)-aktivitet fremstillet ved rekombinant DNA-teknik i gensplejsede ovarieceller fra hamstere. 

Anvendelsesområder

  • Kvindelig infertilitet på grund af anovulation.
  • Ovariel stimulation med henblik på intrauterin insemination og in vitro-fertilisering.
  • Behandlingen bør foregå på specialafdeling eller hos speciallæge.

Dispenseringsform

Injektionsvæske, opløsning i injektionspen. 1 pen (0,5 ml) indeholder 250 mikrogram (6.500 IE) choriongonadotropin-alfa. 

Doseringsforslag

Ved normoprolaktinæmisk, anovulatorisk infertilitet kan follikelmodningen stimuleres ved hjælp af anti-østrogener, hMG eller FSH, og ovulation udløses ved at give én s.c.-injektion af 250 mikrogram (6.500 IE) choriongonadotropin på det optimale tidspunkt. Der foretages så insemination eller "timed intercourse" 36-38 timer efter udløsningen af ovulationen. 

 

Ved ovariel stimulation som led i intrauterin insemination eller in vitro-fertilisering gives 250 mikrogram hCG, når ledende follikel er 18-20 mm.
Ved in vitro-fertilisering bør hCG undlades, hvis der er stor risiko for ovarielt overstimulationssyndrom. 

 

Bemærk: Film om brug af Ovitrelle pen kan ses under "Instruktioner". 


Se endvidere Midler med luteiniserende effekt

Instruktioner

 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Det endokrine system Ovarie-hyperstimulationssyndrom
Mave-tarm-kanalen Gastro-intestinale gener, Kvalme, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Nervesystemet Hovedpine

Graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ikke kvantitative data for udskillelse i modermælk. Biotilgængeligheden efter oral administration via modermælk er forventelig meget lav. Mængden af modermælk kan muligvis nedsættes. 


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (7 døgns karantæne).

Doping

Anvendelse af choriongonadotropin medfører diskvalifikation af den sportsudøvende (gælder kun mænd). 

Farmakodynamik

Bindes til ovarielle theca- og granulosaceller til en transmembranreceptor, der deles med det luteiniserende hormon, LH/CG-receptoren.
Primær farmakodynamiske aktivitet er genoptagelse af oocyt-meiose, follikel-ruptur (ovulation), dannelse af corpus luteum og produktion af progesteron og estradiol via corpus luteum. 

Choriongonadotropin har samme effekt som en pludselig luteiniserende hormon-stigning (LH-bølge), der fremkalder ovulation. Udløser follikelmodning og tidlig luteinisering efter brug af produkter der stimulerer follikelvækst. 

 

Farmakokinetik

  • Biotilgængelighed ca. 40 % efter s.c. administration.
  • Plasmahalveringstid ca. 30 timer.
  • Udskilles uomdannet gennem nyrerne.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

  • Opbevares i køleskab (2-8ºC).

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 250 mikrogram 074639
1 stk. (Orifarm)
329,40 329,40 329,40
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 250 mikrogram 489459
1 stk.
329,40 329,40 329,40
(NBS) (Gyn.obstr.) injektionsvæske, opl. i pen 250 mikrogram 592153
1 stk. (2care4)
331,30 331,30 331,30

Foto og identifikation

Foto

Injektionsvæske, opl. i pen  250 mikrogram

Farve: Turkis
Mål i mm: 153 x 17,5
Demomodel af pen
Ovitrelle® pen
 
 
 
 
Demomodel af pen, uden beskyttelseshætte
 
Ovitrelle® pen
 
 
 
 
 
 
 

Revisionsdato

07.01.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...