Actilax

A06AB08
 
 
Syntetisk laksans med primær virkning på peristaltikken i colon.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Orale dråber, opløsning. 1 ml indeholder 7,5 mg natriumpicosulfat. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 10 år. 5-10 mg (10-20 dråber) 1 gang dgl.

  

 • Børn 4-10 år. 2,5-5 mg (5-10 dråber) 1 gang dgl.

  

 • Børn < 4 år. 250 mikrogram/kg legemsvægt 1 gang dgl.

  

Bemærk: 

 • Dråberne kan tages i mad eller drikke.
 • Gives kun til børn efter lægeordination.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Ileus
 • Akutte abdominalkirurgiske tilstande
 • Toksisk megacolon
 • Svær dehydrering.

Forsigtighedsregler

 • Forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen
 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Langvarig brug af store doser kan medføre væsentlige forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen samt kronisk obstipation og forstyrrelse af tarmmotorikken.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10%) Diarré.
Almindelige (1-10%) Abdominalsmerter.
Ikke kendt Allergiske reaktioner, Angioødem.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Forgiftning

 • Initialt dehydrering med tab af kalium og andre elektrolytter.
 • Ved kronisk overdosering hypokaliæmi med metabolisk alkalose samt nyresten.
 • Beskadigelse af nyretubuli er rapporteret ved kronisk misbrug af laksantia.

Farmakodynamik

 • Virker direkte stimulerende på tarmmotorikken i colon.
 • Virkningen indtræder efter 6-12 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

1 ml = 15 dråber. 

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • Behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) orale dråber, opløsning 7,5 mg/ml 009321
30 ml
ikke fast pris

Substitution

orale dråber, opløsning 7,5 mg/ml
Laxoberal Sanofi, Natriumpicosulfat, orale dråber, opløsning 7,5 mg/ml
Orilaxal Orifarm Generics, Natriumpicosulfat, orale dråber, opløsning 7,5 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

27.08.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. januar 2021
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...