Orilaxal

A06AB08
 
 
Syntetisk laksans med primær virkning på peristaltikken i colon.

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Orale dråber, opløsning. 1 ml indeholder 7,5 mg natriumpicosulfat. 

Doseringsforslag

 • Voksne og børn > 10 år. 5-10 mg (10-20 dråber) 1 gang dgl.

 

 • Børn 4-10 år. 2,5-5 mg (5-10 dråber) 1 gang dgl.

 

 • Børn < 4 år. 250 mikrogram/kg legemsvægt 1 gang dgl.

 

Bemærk: 

 • Dråberne kan tages i mad eller drikke.
 • Flasken må ikke rystes.
 • Gives kun til børn efter lægeordination.

Kontraindikationer

 • Gastro-intestinal perforation
 • Ileus
 • Akutte abdominalkirurgiske tilstande
 • Toksisk megacolon
 • Svær dehydrering.

Forsigtighedsregler

 • Forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen
 • Gastro-intestinal obstruktion
 • Svær kronisk inflammatorisk tarmsygdom
 • Langvarig brug af store doser kan medføre væsentlige forstyrrelser i væske- og elektrolytbalancen.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Diarré
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Ikke kendt hyppighed
Immunsystemet Allergiske reaktioner, Angioødem

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Orilaxal påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Orilaxal påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Forgiftning

 • Initialt dehydrering med tab af kalium og andre elektrolytter.
 • Ved kronisk overdosering hypokaliæmi med metabolisk alkalose samt nyresten.
 • Beskadigelse af nyretubuli er rapporteret ved kronisk misbrug af laksantia.

Farmakodynamik

 • Virker direkte stimulerende på tarmmotorikken i colon.
 • Virkningen indtræder efter 6-12 timer.

 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Egenskaber 

1 ml = 15 dråber. 

 

Holdbarhed 

Efter åbning: Kan opbevares i højst 12 måneder. 

Indholds- og hjælpestoffer

Tilskud

Enkelttilskud vil normalt kunne imødekommes i følgende tilfælde: 

 • patienter i opioidbehandling eller anden stærkt obstiperende medicinsk behandling
 • svært immobile patienter med obstipation, fx kørestolsbundne patienter eller patienter med følger efter apopleksia cerebri
 • patienter, hvis alvorlige grundsygdom giver obstipation
 • patienter med obstipation som følge af kirurgisk indgreb i mave-/tarmkanalen eller følger efter fx strålebehandling
 • Behandling af vedvarende obstipation hos børn. Den forventede behandlingsvarighed bedes anført.

  

Bevilling af enkelttilskud til laksantia til børn med obstipation uden kendt grund er gyldig i 12 måneder. Hvis behandlingen fortsættes udover denne periode, kan der søges om forlængelse i en ny ansøgning med oplysninger om yderligere udredning samt seponeringsforsøg. 

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(HF) orale dråber, opløsning 7,5 mg/ml  (Orifarm Generics)
Orilaxal
376098
25 ml
ikke fast pris

Substitution

orale dråber, opløsning 7,5 mg/ml
Actilax Viatris, Natriumpicosulfat, orale dråber, opløsning 7,5 mg/ml
Laxoberal STADA Nordic, Natriumpicosulfat, orale dråber, opløsning 7,5 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

07.02.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 11. december 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...