Lumigan®

S01EE03
 
 

Øjenmiddel, der nedsætter det intraokulære tryk. Prostaglandin F2α-analog

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom og okulær hypertension. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 0,1 mg eller 0,3 mg bimatoprost. 

Øjendråber, opløsning, i enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 0,3 mg bimatoprost. 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. om aftenen.

  

Bemærk: Erfaring savnes vedr. børn under 18 år. 

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne. 

Forsigtighedsregler

 • På grund af manglende erfaring bør bimatoprost anvendes med forsigtighed ved:
  • inflammatoriske øjenlidelser
  • neovaskulært, inflammatorisk, lukketvinklet eller medfødt glaukom
  • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom.
  • signifikante okulære virusinfektioner (fx herpes simplex) eller uveitis/iritis i anamnesen.
 • Forsigtighed ved svær eller ustabil astma.
 • Forsigtighed hos patienter, der er prædisponerede for bradykardi eller hypotension.
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Periorbitale lipodystrofiske forandringer Konjunktival hyperæmi
Almindelige (1-10 %)
Øjne Allergisk conjunctivitis, Corneaerosion*, Katarakt, Keratitis, Synsforstyrrelser, Øjensmerter Konjunktivale gener og øjenlågspåvirkning, Ændring af øjenvipper  (forøget længde, tykkelse og antal, misfarvning), Øjenirritation, Øjenkløe, Øjenlågserytem
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Hyperpigmentering af huden, Hypertrikose
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Celler i det forreste kammer, Iritis, Maculaødem, Retinal blødning, Sløret syn, Tab af øjenvipper og -bryn, Uveitis Astenopi, Fotofobi, Konjunktival pigmentering, Øget irispigmentering
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet
Hud og subkutane væv Hirsutisme, Hudkløe, Tør hud
Ikke kendt hyppighed
Øjne Corneaødem Fordybning af øjenlågets sulcus, Hyperpigmentering på øjenlåget, Tåreflåd, Øjentørhed
Immunsystemet Hypersensitivitetsreaktioner  (inkl. allergisk dermatitis )
Nervesystemet Svimmelhed
Luftveje, thorax og mediastinum Astma, Dyspnø, Forværret astma, Forværring af KOL
Hud og subkutane væv Periokulær hyperpigmentering
Vaskulære sygdomme Hypertension

* Benzalkoniumchlorid kan medføre punktformet keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. 

 

Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Lumigan®

Der er rapporteret paradoksale stigninger i det intraokulære tryk efter samtidig oftalmisk brug af to prostaglandinanaloger. Det frarådes derfor at bruge to eller flere prostaglandiner, prostaglandinanaloger eller prostaglandinderivater samtidigt. 

Graviditet

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og Lumigan® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og Lumigan® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.
 • Virkningen indtræder efter ca. 4 timer.
 • Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter 8-12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.

Farmakokinetik

 • Maksimal koncentration i kammervæsken efter ca. 30 minutter.
 • Den systemiske absorption er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Flerdosisbeholdere med konservering
  • Efter anbrud: Kan opbevares i højst 4 uger.

 

 • Enkeldosisbeholdere uden konservering
  • Kun til éngangsbrug
  • Én beholder er tilstrækkelig til at behandle begge øjne
  • Eventuel ubrugt opløsning skal kasseres umiddelbart efter brug
  • Efter anbrud af bakke med enkeltdosisbeholdere: Kan opbevares i højst 30 dage.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml
Lumigan
085838
3 ml
227,75 75,92 7,59
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml
Lumigan
494976
3 ml (2care4)
225,05 75,02 7,50
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml
Lumigan
085849
3 x 3 ml
381,30 42,37 4,24
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml
Lumigan
157460
3 x 3 ml (Orifarm)
287,00 31,89 3,19
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml
Lumigan
171437
3 x 3 ml (Medartuum)
282,50 31,39 3,14
(B) øjendråber, opløsning 0,1 mg/ml
Lumigan
537359
3 x 3 ml (2care4)
280,95 31,22 3,12
(B) øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
Lumigan
071567
3 ml (2care4)
354,20 118,07 11,81
(B) øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
Lumigan
071579
3 x 3 ml (2care4)
650,95 72,33 7,23
(B) øjendråber, endosis 0,3 mg/ml
Lumigan
115209
30 x 0,4 ml
246,45 20,54 8,22
(B) øjendråber, endosis 0,3 mg/ml
Lumigan
526380
30 x 0,4 ml (2care4)
245,10 20,43 8,17
(B) øjendråber, endosis 0,3 mg/ml
Lumigan
077219
90 x 0,4 ml (Orifarm)
579,00 16,08 6,43
(B) øjendråber, endosis 0,3 mg/ml
Lumigan
181119
90 x 0,4 ml (2care4)
580,00 16,11 6,44
(B) øjendråber, endosis 0,3 mg/ml
Lumigan
181536
90 x 0,4 ml
598,60 16,63 6,65

Substitution

øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
Bimatoprost "Nordic Prime" (Parallelimport), Bimatoprost, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
Bimatoprost "Stada" STADA Nordic, Bimatoprost, øjendråber, opløsning 0,3 mg/ml
 

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

10.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...