Resonium Calcium

V03AE01
 
 

Ionbytter til behandling af hyperkaliæmi. 

Anvendelsesområder

  • Hyperkaliæmi og samtidig hypernatriæmi eller ødemer, specielt ved nyreinsufficiens.
  • Calciumpolystyrensulfonat bør foretrækkes ved nyresygdom for at undgå hypernatriæmi.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Pulver til oral/rektal suspension. Indeholder calciumpolystyrensulfonat. 

Doseringsforslag

Oralt 

Voksne. 1 strøget doseringsmål (ca. 15 g) 3-4 gange dgl. Ved P-kalium > 6 mmol/l gentages dosis med 1-2 timers mellemrum, indtil P-kalium er < 5 mmol/l. 


Rektalt 

30 g opblandet i 150 ml laktulose eller methylcellulose. Opløsningen skal forblive i tarmen i minimum 30-45 min. - hvis muligt op til 9 timer. 

Kontraindikationer

Hypercalcæmi uanset årsagen hertil. Obstruktiv tarmsygdom. 

Forsigtighedsregler

  • P-kalium skal monitoreres tæt pga. risikoen for udtalt kaliumtab, især ved samtidig digoxinbehandling, da digoxins kardiotoksiske virkning forstærkes ved hypokaliæmi.
  • Samtidig brug af sorbitol frarådes pga. rapporterede tilfælde af intestinal nekrose.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Obstipation, Opkastning.
Hypercalcæmi, Hypokaliæmi, Nedsat appetit.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Gastro-duodenale ulcera.
Sjældne (0,01-0,1 %) Ileus.
Meget sjældne (< 0,01 %) Bronkopneumoni.
Ikke kendt hyppighed Gastro-intestinal perforation.
Hypernatriæmi, Hypomagnesiæmi.

Interaktioner

  • Calciumpolystyrensulfonat er ikke kun selektiv for kaliumioner; andre positive ioner, fx lithium, kan også bindes. Bør administreres mindst 3 timer før eller efter andre orale lægemidler (mindst 6 timer ved gastroparese).
  • Modsat kan fx magnesium-, og aluminiumioner nedsætte den kaliumsænkende effekt af calciumpolystyrensulfonat.
  • Calciumpolystyrensulfonat kan nedsætte absorptionen af levothyroxin.
  • Samtidig anvendelse af sorbitol må frarådes.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  

Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Absorberes ikke.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. Donors tappeegnethed skal vurderes af læge.

Farmakodynamik

Fjerner kalium fra kroppen, ved primært i colon at erstatte kalium med calcium. 

Farmakokinetik

Absorberes ikke.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Suspensioner med resinet bør fremstilles umiddelbart før brug og bør ikke opbevares længere end 24 timer.

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Smag:

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) pulver til oral/rektal suspension  (calcium)  141234
300 g
508,30 1,69 76,24

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

11.10.2018. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. november 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...