Artelac®

S01XA20
 
 

Mukomimetikum, slimagtigt stof til lokalbehandling af øjets slimhinde

Anvendelsesområder

Nedsat tåre- eller slimproduktion.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning, enkeltdosisbeholder. 1 ml indeholder 3,2 mg hypromellose. 

Doseringsforslag

1 dråbe 3-5 gange dgl. eller efter behov.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstofferne.

Forsigtighedsregler

  • Mukomimetika kan ændre bløde kontaktlinsers iltgennemtrængelighed og bør derfor anvendes med forsigtighed sammen med bløde kontaktlinser.

Bivirkninger

Ikke almindelige (0,1-1 %) Synsforstyrrelser  (sløret syn), Øjensmerter.
  • Corneal forkalkning i forbindelse med brugen af øjendråber, som indeholder phosphat, er i meget sjældne tilfælde rapporteret hos patienter med markant beskadigede hornhinder.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.
Referencer: 1550, 3966

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Forlænger adhæsionen, forstærker fugtningen af cornea og conjunctiva og sørger for, at conjunctiva på bagsiden af øjenlåget kan bevæge sig lettere hen over cornea. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Efter åbning af enkeltdosisbeholderen: Øjendråberne bør anvendes straks. 

Indholdsstoffer

Hypromelloseøjendråber, endosis  3,2 mg/mløjendråber, endosis  3,2 mg/ml  (2care4)

Hjælpestoffer

Andre:
Dinatriumphosphat : øjendråber, endosis 3,2 mg/ml, øjendråber, endosis 3,2 mg/ml  (2care4)
Natriumdihydrogenphosphat : øjendråber, endosis 3,2 mg/ml
Sorbitol : øjendråber, endosis 3,2 mg/ml
Sterilt vand : øjendråber, endosis 3,2 mg/ml

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Tilskud

Klausuleret tilskud ved tørre øjne ved primær keratoconjunctivitis sicca eller i forbindelse med anden sygdom, fx kollagenose eller facialisparese med lukkedefekt. 

 

For de patienter, der opfylder klausulen, påtegnes recepten med ordet "tilskud".  

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(HF) øjendråber, endosis 3,2 mg/ml 418896
60 x 0,5 ml
ikke fast pris
(HF) øjendråber, endosis 3,2 mg/ml  (2care4) 473547
60 x 0,5 ml
ikke fast pris

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 18. december 2018)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)

 
 

Revisionsdato

19.05.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 6. september 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...