Wilzin®

A16AX05
 
 

Anvendelsesområder

Wilsons sygdom

Behandlingen er en specialistopgave og bør forestås af læger med særligt kendskab til Wilsons sygdom. 

Dispenseringsform

Kapsler, hårde. 1 kapsel indeholder 25 mg eller 50 mg zink (som acetatdihydrat). 

Doseringsforslag

 • Voksne
  • 50 mg 3 gange dgl.

 • Børn over 16 år eller legemsvægt > 57 kg
  • 50 mg 3 gange dgl. 

 • Børn 6-16 år eller legemsvægt < 57 kg
  • 25 mg 3 gange dgl. 

 • Børn 1-6 år
  • 25 mg 2 gange dgl.

 • Gravide
  • 25 mg 3 gange dgl.

 • Dosis justeres efter frit kobber i plasma (non-ferroxidase-plasma-kobber < 250 mikrogram/l) og kobberudskillelse i urinen (< 125 mikrogram/24 timer).

 • Ved skift fra chelatbehandling til vedligeholdelsesbehandling med zink skal chelatbehandling fortsættes i 2-3 uger samtidig med zinkbehandlingen.

 • Bemærk:
  • Kapslerne bør indtages 1 time før eller 2-3 timer efter et måltid
  • Kapslerne bør synkes hele
  • Kapslerne kan evt. åbnes. Indholdet opslæmmes i lidt vand/saftevand umiddelbart før indtagelse.

Forsigtighedsregler

 • Særlig opmærksomhed hos patienter med portal hypertension.
 • Ud over kontrol af plasma-kobber bør hæmatologisk kontrol udføres jævnligt.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Dyspepsi.
Forhøjet basisk fosfatase, Forhøjet plasma-lipase og -amylase.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Anæmi, Leukopeni.
Anæmi og leukopeni er sekundær til kobbermangel. Bivirkningerne er ofte forbigående og fører sjældent til behandlingsstop.

Interaktioner

 • Danner uopløselige chelater med tetracycliner og fluorchinoloner og nedsætter deres absorption med op til 50 %. Der bør derfor gå mindst 3 timer mellem indtagelsen af de nævnte antimikrobielle midler og zink.
 • Jern, calcium og fosfatforbindelser hæmmer absorptionen af zink.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.

Baggrund: Der er data for omkring 650 gravide kvinder eksponeret for orale zinkformuleringer uden tegn på overhyppighed af medfødte misdannelser.
Gravide med Wilsons sygdom bør fortsætte behandlingen under graviditet. Specialistopgave.  

Referencer: 3711

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Doser på 15-20 mg ændrer ikke koncentrationen i modermælk. Indtagelse af 25-50 mg er formentlig sikker. Ved høje doser, som anvendes ved Wilsons sygdom, kan zinkinduceret kobbermangel teoretisk forekomme hos barnet.  


Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Forgiftning

 • Forgiftningssymptomer opstår dels fra en direkte korroderende virkning på mave-tarmkanalens slimhinde, dels sekundært til kobbermangel.
 • Ved forgiftning kan aspiration og evt. zink-chelerende behandling (fx calcium-EDTA eller dimercaprol) forsøges.

Farmakodynamik

 • Zink inducerer dannelsen af metallothionein i enterocytterne.
 • Metallothionein binder kobber og blokerer dermed absorptionen fra mave-tarmkanalen.

Farmakokinetik

 • Absorberes fra mave-tarmkanalen.
 • Plasmahalveringstid ca. 1 time.
 • Virkningen indtræder efter 2-3 uger.
 • Udskilles med fæces.

Indholdsstoffer

Zinkhårde kapsler  25 mghårde kapsler  50 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Brilliant Blue FCF (E133) : hårde kapsler 25 mg
Jernoxider og jernhydroxider (E172) : hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 50 mg
Titandioxid (E171) : hårde kapsler 25 mg, hårde kapsler 50 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) hårde kapsler 25 mg (kan dosisdisp.) 021465
250 stk.
2.115,05 8,46 50,76
(BEGR) hårde kapsler 50 mg 021589
250 stk.
3.863,55 15,45 46,36

Foto og identifikation

Hårde kapsler  25 mg

Præg:
93, 376
Kærv: Ikke relevant
Farve: Blå
Mål i mm: 6,5 x 19
hårde kapsler 25 mg
 
 
 

Hårde kapsler  50 mg

Præg:
93, 377
Kærv: Ikke relevant
Farve: Orange
Mål i mm: 6,6 x 18,9
hårde kapsler 50 mg
 
 
 

Referencer

3711. Janusinfo. http://janusinfo.se. 2019; , https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html (Lokaliseret 1. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

27.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. oktober 2021
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...