Targretin®

L01XF03
 
 
Antineoplastisk middel. Syntetisk retinoid.

Anvendelsesområder

 • Hudmanifestationer ved fremskreden kutant T-celle-lymfom (CTCL), som er resistent over for mindst én systemisk behandlingsform.

Bexaroten bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af CTCL. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 75 mg bexaroten. 

Doseringsforslag

Voksne. 300 mg/m2 legemsoverflade 1 gang dgl. Ved toksicitet kan dosis reduceres til 200 (100) mg/m2/dag. 


Bemærk: 

 • Kapslernes synkes hele med et glas vand.
 • Kapslerne må ikke åbnes eller tygges.
 • Tages til et måltid.

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere eller aktuel pancreatitis.
 • Ukontrolleret hyperkolesterolæmi
 • Ukontrolleret hypertriglyceridæmi
 • Ukontrolleret thyroidealidelse
 • Hypervitaminosis A
 • Vedvarende systemisk infektion.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med risikofaktorer for pancreatitis.
 • Indtagelse af A-vitamin skal holdes under 15.000 IE/dag, og udsættelse for sollys skal begrænses.
 • Blodlipider (fastende), levertal samt perifert blodbillede kontrolleres før behandlingen, én gang ugentligt den første måned og derefter mindst én gang om måneden.
 • Thyroideafunktionen kontrolleres før behandlingsstart og derefter én gang om måneden.
 • For at hindre ændringer i lipidstatus anbefales præventiv behandling med lipidsænkende middel samt behandling med thyroxin før opstart af behandling med bexaroten.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Blod og lymfesystem Leukopeni
Det endokrine system Hypotyroidisme
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Smerter Kraftesløshed
Metabolisme og ernæring Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi
Nervesystemet Hovedpine
Hud og subkutane væv Eksfoliativ dermatitis Hudkløe, Hududslæt
Almindelige (1-10 %)
Blod og lymfesystem Anæmi, Lymfadenopati, Lymfomlignende reaktion
Øre og labyrint Høretab
Øjne Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter Cheilitis, Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kulderystelser
Immunsystemet Allergiske reaktioner
Infektioner og parasitære sygdomme Infektioner
Undersøgelser Ændret hormonniveau Forhøjede leverenzymer, Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Hypoproteinæmi Nedsat appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Knoglesmerter Myalgi
Nervesystemet Hypæstesi, Svimmelhed
Psykiske forstyrrelser Søvnløshed
Nyrer og urinveje Nyrefunktionspåvirkning
Hud og subkutane væv Alopeci, Sårdannelse Acne, Hudhypertrofi, Hudnoduli, Tør hud, Øget svedtendens
Vaskulære sygdomme Perifere ødemer
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Blod og lymfesystem Bloddyskrasi, Koagulationsforstyrrelser, Trombocytopeni
Hjerte Takykardi
Øjne Corneaerosion, Synsforstyrrelser
Mave-tarm-kanalen Pancreatitis
Lever og galdeveje Leverinsufficiens
Nervesystemet Neuropati
Psykiske forstyrrelser Depression
Vaskulære sygdomme Hypertension

Interaktioner

Anden medicin sammen med Targretin®
Gemfibrozil kan øge plasmakoncentrationen af bexaroten.
Bexaroten kan inducere CYP3A4 og kan derved muligvis svække virkningen af hormonel antikonception og andre lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger.
Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Amning

Må ikke anvendes.
Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af bloddonorkorps).

Farmakodynamik

Aktiverer retinoid RXR-receptorer og inducerer herved apoptose af tumorceller, hvilket kan resultere i svind af tumorer.

Farmakokinetik

 • Absorptionen øges betydeligt ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Håndtering af kapsler og tabletter

Håndtering af kapsler og tabletter
bløde kapsler 75 mg, Eisai  
Mad og drikke

Mad og drikke

Tages med et glas vand.

Tages til et måltid.

Knusning/åbning

Knusning/åbning

Må ikke åbnes.

Administration

Synkes hele.

Må ikke tygges.

Andet

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering af dette lægemiddel bør udvises forsigtighed. 

 

Se endvidere Håndtering af tabletter og kapsler.

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) bløde kapsler 75 mg 107718
100 stk. (Abacus)
16.727,40 167,27
(BEGR) bløde kapsler 75 mg 408790
100 stk. (Paranova)
12.002,85 120,03
(BEGR) bløde kapsler 75 mg 542916
100 stk. (Orifarm)
Udgået 01-05-2023
(BEGR) bløde kapsler 75 mg 574703
100 stk.
10.019,95 100,20

Foto og identifikation

Foto

Bløde kapsler  75 mg

Præg:
Targretin
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 20
bløde kapsler 75 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 3. marts 2022)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 10. maj 2023)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 10. maj 2023)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 24. februar 2022)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 24. februar 2022)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 4. maj 2023)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 4. maj 2023)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 24. februar 2022)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...