Targretin®

L01XF03
 
 
Antineoplastisk middel. Syntetisk retinoid.

Anvendelsesområder

 • Hudmanifestationer ved fremskreden kutant T-celle-lymfom (CTCL), som er resistent over for mindst én systemisk behandlingsform.

Bexaroten bør kun anvendes, når behandlingen forestås af læger med særligt kendskab til behandling af CTCL. 

Dispenseringsform

Kapsler, bløde. 1 kapsel indeholder 75 mg bexaroten. 

Doseringsforslag

Voksne. 300 mg/m2 legemsoverflade 1 gang dgl. Ved toksicitet kan dosis reduceres til 200 (100) mg/m2/dag. 


Bemærk:  

 • Kapslerne bør indtages i forbindelse med et måltid.
 • Kapslernes skal synkes hele.
 • Kapslerne må ikke tygges.

 

Beregn overfladeareal og arealbestemt dosis her: Beregning af overfladeareal og arealbestemt dosis 

Nedsat leverfunktion

Kontraindiceret ved nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Tidligere eller aktuel pancreatitis.
 • Ukontrolleret hyperkolesterolæmi
 • Ukontrolleret hypertriglyceridæmi
 • Ukontrolleret thyroidealidelse
 • Hypervitaminosis A
 • Vedvarende systemisk infektion.

Forsigtighedsregler

 • Patienter med risikofaktorer for pancreatitis.
 • Indtagelse af A-vitamin skal holdes under 15.000 IE/dag, og udsættelse for sollys skal begrænses.
 • Blodlipider (fastende), levertal samt perifert blodbillede kontrolleres før behandlingen, én gang ugentligt den første måned og derefter mindst én gang om måneden.
 • Thyroideafunktionen kontrolleres før behandlingsstart og derefter én gang om måneden.
 • For at hindre ændringer i lipidstatus anbefales præventiv behandling med lipidsænkende middel samt behandling med thyroxin før opstart af behandling med bexaroten.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Leukopeni.
Hypotyroidisme.
Kraftesløshed, Smerter.
Hyperkolesterolæmi, Hyperlipidæmi.
Hovedpine.
Eksfoliativ dermatitis, Hudkløe, Hududslæt.
Almindelige (1-10 %) Anæmi, Lymfadenopati, Lymfomlignende reaktion.
Høretab.
Øjentørhed.
Abdominalsmerter, Cheilitis, Diarré, Flatulens, Kvalme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning.
Kulderystelser, Svimmelhed.
Hypoproteinæmi.
Allergiske reaktioner.
Infektioner.
Forhøjede leverenzymer, Vægtøgning, Ændret hormonniveau.
Nedsat appetit.
Artralgi, Knoglesmerter, Myalgi.
Hypæstesi.
Søvnløshed.
Nyrefunktionspåvirkning.
Acne, Alopeci, Hudhypertrofi, Hudnoduli, Sårdannelse, Tør hud, Øget svedtendens.
Perifere ødemer.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bloddyskrasi, Koagulationsforstyrrelser, Trombocytopeni.
Corneaerosion, Synsforstyrrelser.
Pancreatitis.
Leverinsufficiens.
Neuropati.
Depression.
Hypertension.

Interaktioner

 • Gemfibrozil kan øge plasmakoncentrationen af bexaroten.
 • Bexaroten kan inducere CYP3A4 og kan derved muligvis svække virkningen af hormonel antikonception og andre lægemidler, som omsættes af samme enzym, se tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.

Graviditet

Må kun anvendes under visse forudsætninger. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Enhver antineoplastisk behandling under graviditet vil være resultatet af en meget individuel og specifik vurdering af den underliggende sygdom, prognose, behandlingsalternativer og patientinvolvering. Der er ingen antineoplastiske lægemidler, hvor der er kvantitative eller kvalitative humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. Generelt, på tværs af alle antineoplastiske lægemidler og de behandlede sygdomme, synes risikoen for medfødte misdannelser dog ikke væsentligt forøget. Såfremt der er behov for en detaljeret gennemgang af evidensen for det enkelte specifikke lægemiddel, anbefales kontakt til en Klinisk Farmakologisk Lægemiddelrådgivning

 

Se også Antineoplastiske midler

Referencer: 691, 692, 2789, 2790, 2954, 2955, 4264, 4267, 4268, 4269, 4270, 4388

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Må ikke anvendes. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.
På grund af virkningsmekanismen frarådes amning.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (Donor skal sandsynligvis udmeldes af donorkorps).

Farmakodynamik

Aktiverer retinoid RXR-receptorer og inducerer herved apoptose af tumorceller, hvilket kan resultere i svind af tumorer.

Farmakokinetik

 • Absorptionen øges betydeligt ved samtidig fødeindtagelse.
 • Metaboliseres via CYP3A4 til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 7 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Bemærk - personalerisiko: Ved håndtering bør udvises forsigtighed. Se Antineoplastiske midler

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(BEGR) bløde kapsler 75 mg 107718
100 stk. (Abacus)
16.852,60 168,53
(BEGR) bløde kapsler 75 mg 542916
100 stk. (Orifarm)
11.747,90 117,48
(BEGR) bløde kapsler 75 mg 574703
100 stk.
10.618,05 106,18

Foto og identifikation

Bløde kapsler  75 mg

Præg:
Targretin
Kærv: Ikke relevant
Farve: Hvid
Mål i mm: 9 x 20
bløde kapsler 75 mg
 
 
 

Referencer

4264. Danet C, Araujo M, Bos-Thompson MA et al. Pregnancy outcomes in women exposed to cancer chemotherapy. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2018; 27(12):1302-8, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30379378 (Lokaliseret 7. februar 2019)


4388. de Haan J, Verheecke M, Van Calsteren K et al. Oncological management and obstetric and neonatal outcomes for women diagnosed with cancer during pregnancy: a 20-year international cohort study of 1170 patients. Lancet Oncol. 2018; 19(3):337-46, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29395867 (Lokaliseret 4. marts 2019)


2954. Miyamoto S, Yamada M, Kasai Y et al. Anticancer drugs during pregnancy. Jpn J Clin Oncol. 2016; 46(9):795-804, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27284093 (Lokaliseret 16. juni 2017)


2955. Esposito S, Tenconi R, Preti V et al. Chemotherapy against cancer during pregnancy: A systematic review on neonatal outcomes. Medicine (Baltimore). 2016; 95(38), https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27661036 (Lokaliseret 2. januar 2017)


4268. Loibl S, Schmidt A, Gentilini O et al. Breast Cancer Diagnosed During Pregnancy: Adapting Recent Advances in Breast Cancer Care for Pregnant Patients. JAMA Oncol. 2015; 8:1145-53, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26247818 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4270. Peccatori FA, Azim HA Jr, Orecchia R et al. Cancer, pregnancy and fertility: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Ann Oncol. 2013; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23813932 (Lokaliseret 11. juli 2019)


4269. Loibl S, Han SN, von Minckwitz G et al. Treatment of breast cancer during pregnancy: an observational study. Lancet Oncol. 2012; 13(9):887-96, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22902483 (Lokaliseret 11. juli 2019)


2789. Azim HA Jr, Peccatori FA, Pavlidis N. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part I: Solid tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):101-9, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20015593 (Lokaliseret 20. maj 2016)


2790. Azim HA Jr, Pavlidis N, Peccatori FA. Treatment of the pregnant mother with cancer: a systematic review on the use of cytotoxic, endocrine, targeted agents and immunotherapy during pregnancy. Part II: Hematological tumors. Cancer Treat Rev. 2010; 36(2):110-21, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20018452 (Lokaliseret 20. maj 2016)


691. Cardonick E, Iacobucci A. Use of chemotherapy during human pregnancy. Lancet Oncol. 2004; 5(5):283-91, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15120665/ (Lokaliseret 7. december 2021)


4267. PDQ Adult Treatment Editorial Board. Breast Cancer Treatment During Pregnancy (PDQ®): Health Professional Version. PDQ Cancer Information Summaries, National Cancer Institute (US). 2002-2017; , https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26389427 (Lokaliseret 11. juli 2019)


692. Arnon J, Meirow D, Lewis-Roness H et al. Genetic and teratogenic effects of cancer treatments on gametes and embryos. Hum Reprod Update. 2001; 7(4):394-403, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11476352/ (Lokaliseret 7. december 2021)

 
 

Revisionsdato

27.01.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...