Pevisone®

D01AC20
 
 

Anvendelsesområder

 • Dermatitis, især allergiske og toksiske eksemer
 • Psoriasis
 • Eksematøse hudlidelser inficeret med econazolfølsomme svampe.

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg econazolnitrat og 1 mg triamcinolonacetonid. 

Doseringsforslag

 • Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i højst 10 dage.
 • Som ved de rene glukokortikoidholdige hudmidler bør behandlingen ikke udstrækkes længere tid end højst nødvendigt.

Seponering

Stop af behandling

Seponering efter langtidsbehandling bør foregå gradvis. Pludselig seponering kan medføre rebound-effekt med forværring af symptomerne.  

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstoffer
 • Rosacea
 • Acne vulgaris
 • Perioral dermatit
 • Virale infektioner fx herpes simplex og varicella
 • Alvorlige infektioner i huden som fx tuberkulose og lues
 • Hudinfektioner forårsaget af svampe eller bakterier, uden at der samtidig er eksem eller psoriasis.

Forsigtighedsregler

 • Ved længerevarende behandling af store hudområder, specielt hos børn og ældre, og ved behandling under okklusion (fx en ble), kan der potentielt være risiko for systemiske kortikosteroidbivirkninger.
 • Bør ikke anvendes i øjenregionen, da dette kan medføre forhøjet intraokulært tryk/glaukom efter langvarig brug.
 • Ved symptomer som sløret syn eller andre synsforstyrrelser bør det overvejes at henvise patienten til oftalmolog med henblik på vurdering af de mulige årsager; disse kan være grå stær, glaukom eller sjældne sygdomme såsom central serøs chorioretinopati (CSCR).

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Nervesystemet Brændende fornemmelse i huden
Hud og subkutane væv Erytem Hudirritation
Ikke kendt hyppighed
Øjne Sløret syn
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Seponeringssymptomer
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag på applikationsstedet  (inkl. smerter)
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis Acne, Hudatrofi, Hudkløe, Hypertrikose, Rosacea, Striae, Teleangiektasi
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Anden medicin sammen med Pevisone®, komb.
 • Econazol er en kendt CYP3A4/2C9-hæmmer. Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet.
 • Selv om den systemiske absorption er ringe efter kutan applikation, er der rapporteret klinisk relevante interaktioner hos patienter, der samtidig fik orale koagulationshæmmende midler (fx warfarin). Kombinationen kan anvendes, men INR bør hyppigt kontrolleres, og dosisjustering af antikoagulans kan være nødvendig.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. Se endvidere Glukokortikoider til udvortes brug

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Triamcinolonacetonid 

 • Syntetisk middelstærkt virkende glukokortikoid.
  Topikale glukokortikoider har antiinflammatoriske, antipruritiske og vasokonstriktoriske egenskaber bl.a. via flg. mekanismer:
  • nedsætter densiteten af mastceller
  • aktiverer eosinofile granulocytter
  • nedsætter lymfocytters, monocytters, mastcellers og eosinofile granulocytters produktion af cytokiner
  • hæmmer metaboliseringen af arachidonsyre.

Econazol 

 • Svampemiddel med en ketoconazol-lignende antimikrobiel effekt. Virker fungistatisk.

Farmakokinetik

Triamcinolonacetonid 

 • Absorberes i varierende grad fra intakt hud.
 • Metaboliseres i leveren.
 • Udskilles gennem nyrerne.

Econazol 

 • Den systemiske absorption er ringe.

 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) creme 10+1 mg/g 195669
15 g
150,35 10,02
(B) creme 10+1 mg/g  (2care4) 552744
15 g
184,40 12,29
(B) creme 10+1 mg/g 441279
30 g
190,40 6,35
(B) creme 10+1 mg/g  (2care4) 424868
30 g
191,70 6,39
(B) creme 10+1 mg/g  (Orifarm) 492142
30 g
189,00 6,30

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

14.09.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 2. oktober 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...