Metronidazol "Actavis" creme

D06BX01
 
 
Middel til lokalbehandling af rosacea.

Anvendelsesområder

  • Behandling af inflammatoriske papler og pustler
  • Erytem ved rosacea.
Se endvidere:

Dispenseringsform

Creme. 1 g indeholder 10 mg metronidazol. 

Doseringsforslag

Voksne. Appliceres i tyndt lag 1-2 gange dgl. i 3-4 mdr. Behandlingstiden kan forlænges. 

Kontraindikationer

Allergi over for indholdsstoffer.

Forsigtighedsregler

  • Kontakt med øjne og slimhinder
  • Brug af porestoppende kosmetik
  • Intensiv solbadning eller UV-bestråling bør undgås under behandlingen.

Bivirkninger

Almindelige (1-10%) Reaktioner og ubehag på applikationsstedet.
Erytem, Forværring af rosacea, Hudirritation, Hudkløe, Tør hud.
Ikke almindelige (0,1-1%) Paræstesier.

Interaktioner

  • Interaktioner med systemiske lægemidler er usandsynlig, idet absorptionen af metronidazol ved lokal anvendelse på huden er lav.
  • En disulfiram-lignende reaktion er imidlertid rapporteret hos et fåtal patienter, som har indtaget metronidazol samtidig med alkohol.
  • Der er rapporter om, at metronidazol givet oralt kan forstærke virkningen af warfarin og andre coumarin-antikoagulantia, hvilket resulterer i en forlænget protrombintid. Effekten på protrombintiden af metronidazol anvendt lokalt er ikke kendt.

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. For systemisk behandling med metronidazol er data for mange tusinde 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3737, 3966, 152, 3736, 1550, 3738

Se endvidere klassifikation - graviditet. 

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger dog af udbredelse og lokalisation af hudaffektion.

Farmakodynamik

Metronidazol har antibakteriel og antiprotozoisk effekt over for et stort antal patogene mikroorganismer. Virkningsmekanismen ved rosacea er ikke kendt, men farmakodynamiske oplysninger tyder på, at effekten er af antibakteriel og/eller antiinflammatorisk art. 

Farmakokinetik

Den systemiske absorption er ringe. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(B) creme 1% 004612
25 g
110,15

Substitution

creme 1%
Metronidazol "2care4" (Parallelimport), Metronidazol, creme 1%
Metronidazol "Orifarm" (Parallelimport), Metronidazol, creme 10 mg/g
Metronidazol "Paranova" (Parallelimport), Metronidazol, creme 10 mg/g
 

Referencer

152 Diav-Citrin O, Shechtman S, Gotteiner T et al Pregnancy outcome after gestational exposure to metronidazole: a prospective controlled cohort study Teratology 2001 63(5) 186-92 2016 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11320529


1550 SPC, Lægemiddelstyrelsen 2018 http://www.produktresume.dk


3711 Janusinfo JanusInfo http://janusinfo.se 2019 https://janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan.4.72866553160e98a7ddf1ce6.html


3736 Piper JM, Mitchel EF, Ray WA Prenatal use of metronidazole and birth defects: no association Obstet Gynecol 1993 82(3) 348-52 2018 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8355932


3737 Czeizel AE, Rockenbauer M A population based case-control teratologic study of oral metronidazole treatment during pregnancy Br J Obstet Gynaecol 1998 105(3) 322-7 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9532994


3738 Koss CA, Baras DC, Lane SD et al Investigation of metronidazole use during pregnancy and adverse birth outcomes Antimicrob Agents Chemother 2012 56(9) 4800-5 2019 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22751543


3966 SPC, EMA European Medicines Agency 2018 https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine

 
 

Revisionsdato

2018-09-10. Priserne er dog gældende pr. mandag den 4. november 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...