Voltaren® øjendråber, opløsning

S01BC03
 
 

Anvendelsesområder

 • Svejseøjne
 • Postoperativ inflammation
 • Smertelindring ved læsioner i cornea, dog højst i 2 døgn
 • Forebyggelse af cystoid makulært ødem og miosis i forbindelse med kataraktoperation
 • Kan forsøges ved kronisk iritis som vedligeholdelsesbehandling for at nedsætte steroidforbruget.

Dispenseringsform

Voltaren® Ophtha, øjendråber i enkeltdosisbeholdere. 1 ml indeholder 1 mg diclofenacnatrium. 

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 1 mg diclofenacnatrium. 

Doseringsforslag

Før øjenoperationer 

Voksne. 1 dråbe i det afficerede øje 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operation. 

 

Efter operationer og ved læsioner i cornea 

1 dråbe 3-5 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Hvis smerterne ved svejseøjne vedvarer mere end 1 døgn, skal patienten søge læge eller skadestue for at udelukke anden årsag.
 • For yderligere information vedr. korrekt brug af øjenmidler, se øjendråber.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne
 • Tidligere overfølsomhedsreaktioner på ASA, paracetamol eller NSAID (undtagen COX-2-hæmmere), da der er risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Øjendråber, opløsning, flerdosisbeholder: Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.
 • Ved smertelindring efter hornhindelæsioner bør behandling kun vare højst 2 døgn, da symptomer på keratitis kan maskeres.
 • NSAID kan øge risikoen for blødning i øjenvæv under operation. Forsigtighed anbefales ved brug af diclofenac øjendråber til patienter med kendt blødningstendens eller til patienter som får lægemidler, der kan forlænge blødningstiden.
 • Kan ligesom andre inflammationshæmmende midler skjule tegn på bakteriel og viral infektion.
 • Forsigtighed ved svær overfølsomhedsreaktion på mesalazin-derivater og COX-2-hæmmere, selvom risikoen for krydsallergi er lav.

 

Bivirkninger

Risikoen for bivirkninger i cornea kan være øget hos patienter, der har gennemgået komplicerede eller gentagne øjenoperationer inden for kort tid, haft defekter i cornea-epitelet, diabetes mellitus, sygdomme i øjets overflade (fx tørre øjne) eller reumatoid artrit. Topikale NSAID-præparater skal anvendes med forsigtighed hos disse patienter.  

Langvarig anvendelse af topikale NSAID-præparater kan øge risikoen for, at der opstår alvorlige bivirkninger i cornea. 

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Almindelige (1-10 %)
Øjne Conjunctivitis, Okulær hyperæmi, Sløret syn Øjenkløe
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hud og subkutane væv Fotosensibilitet
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Corneal abrasio, Keratitis
Ikke kendt hyppighed
Øjne Allergisk conjunctivitis, Allergiske reaktioner i øjet, Corneal udtynding Konjunktival hyperæmi, Øjenlågserytem, Øjenlågsirritation
Immunsystemet Urticaria
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø, Forværret astma Hoste, Rhinitis
Hud og subkutane væv Eksem Hudkløe, Hududslæt

Ved brug af NSAID lokalt efter grå stær-operation er alvorlig corneal udtynding i meget sjældne tilfælde rapporteret. Patienter med påvist nedbrydning af hornhinde-epitel skal straks ophøre med behandlingen. 

Interaktioner

Anden medicin sammen med Voltaren® øjendråber, opløsning
Potentialet for interaktioner med andre lægemidler er meget lavt.

Graviditet

Ingen restriktioner.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.
Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe.  


Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID. Hæmmer cyclooxygenase og dermed dannelsen af prostaglandiner, som reducerer inflammatoriske reaktioner og smerter efter kirurgiske indgreb, traumer eller andre ikke-infektiøse tilstande. 

Farmakokinetik

Passerer cornea. Den systemiske absorption er ringe. 

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

 • Højst 1 måned efter anbrud.
 • Efter anbrud af enkeltdosisbeholderen bør øjendråberne anvendes straks.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 1 mg/ml  (2care4) 045459
5 ml
174,20 34,84

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

20.06.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 18. september 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...