DuoTrav®

S01ED51
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel (timolol) i kombination med prostaglandin F2α-analog (travoprost). Nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen og udløbsmodstanden gennem trabekelværket. 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på topikale β-blokkere eller prostaglandinanaloger. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 40 mikrogram travoprost og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. morgen eller aften.


Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Ved kombinationsbehandling med andre øjenmidler skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol: 

 • astma
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
 • sinoatrialt blok
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • kardiogent shock
 • corneadystrofi
 • alvorlig allergisk rhinitis
 • allergi over for β-blokkere.

Forsigtighedsregler

 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Svært regulerbar diabetes
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser
 • Kan forværre myasthenia gravis
 • På grund af manglende erfaring bør travoprost anvendes med forsigtighed ved
  • inflammatoriske øjenlidelser
  • neovaskulær inflammatorisk lukketvinklet eller medfødt glaukom
  • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom
  • hypertyroidisme
 • Travoprost kan gradvis ændre øjenfarven ved at øge antallet af melanosomer (pigmentgranula) i melanocyterne. Før behandling påbegyndes, skal patienterne informeres om, at denne farveændring i øjet kan være permanent. Ændring af irisfarven sker langsomt, og den vil først ses måneder eller år efter påbegyndt behandling.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

 

 

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Øjne Okulær hyperæmi
Almindelige (1-10 %)
Øjne Keratitis, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjensmerter Øjenirritation, Øjenkløe, Øjentørhed
Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer Ubehag efter instillation
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Bradykardi*
Øjne Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer, Conjunctivitis, Corneaødem, Iritis Astenopi, Blefaritis, Fotofobi, Konjunktivalt ødem, Tåreflåd, Øjenlågserytem, Øjenlågsødem
Immunsystemet Hypersensitivitet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø*
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis Hypertrikose, Periokulær hyperpigmentering
Vaskulære sygdomme Hypertension, Hypotension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Hjerte Arytmier, AV-blok*, Hjertestop*, Ventrikelflimren
Øjne Choroidealøsning**, Corneaerosion, Cyclitis**, Distichiasis, Dobbeltsyn, Intraokulær blødning, Konjunktival blødning, Lysfænomener** Meibomitis, Ændring af øjenvipper  (bl.a. vækst)
Mave-tarm-kanalen Forværring af gastro-duodenale ulcera**
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Træthed
Immunsystemet Urticaria*
Undersøgelser Forhøjet ALAT, Forhøjet ASAT
Metabolisme og ernæring Tørst*
Knogler, led, muskler og bindevæv Smerter i ekstremiteter
Psykiske forstyrrelser Nervøsitet*
Nyrer og urinveje Misfarvning af urinen
Luftveje, thorax og mediastinum Bronkospasme, Dysfoni, Respirationsdepression* Halsirritation, Hoste, Nasal irritation, Orofaryngeale smerter
Hud og subkutane væv Alopeci, Debuterende eller forværret psoriasis* Misfarvning af huden
Vaskulære sygdomme Cerebral iskæmi*, Raynauds syndrom*
Ikke kendt hyppighed
Hjerte Hjerteinsufficiens* Palpitationer, Takykardi
Øre og labyrint Tinnitus**
Øjne Corneal abrasio, Enoftalmi**, Maculaødem, Ptose Fordybning af øjenlågets sulcus, Konjunktival pigmentering
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter* Diarré*, Kvalme*, Mundtørhed*, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Kraftesløshed*
Immunsystemet Anafylaktisk reaktion*
Knogler, led, muskler og bindevæv Myalgi*
Nervesystemet Hukommelsesbesvær*, Paræstesier*, Svimmelhed*
Psykiske forstyrrelser Angst**, Depression*, Hallucinationer* Mareridt*, Søvnløshed*
Nyrer og urinveje Inkontinens**
Det reproduktive system og mammae Brystsmerter, Nedsat libido*
Luftveje, thorax og mediastinum Astma Bronkial hyperreaktivitet*
Hud og subkutane væv Hududslæt*
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde*, Perifere ødemer, Synkope*

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere.  

** Potentielt kan disse bivirkninger forekomme, da de er set ved monoterapi med travoprost øjendråber. 

*** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

 

Interaktioner

Anden medicin sammen med DuoTrav®, komb.
 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.

 

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4206

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.
Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Bloddoner
Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Alkohol

Alkohol: Alkohol og DuoTrav® påvirker ikke hinanden.Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Alkohol og DuoTrav® påvirker ikke hinanden. 

Følg dog altid Sundhedsstyrelsens anbefalinger

Farmakodynamik

Timolol 

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Travoprost 

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.

Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.  

 

Farmakokinetik

Timolol 

 • Absorberes systemisk i nogen grad.

Travoprost 

 • Travoprost er en prodrug, som ved passage gennem cornea hydrolyseres til den farmakologisk aktive travoprostsyre.
 • Maksimal koncentration i kammervæsken efter 1-2 timer.
 • Halveringstid fra kammervæsken ca. 1,5 timer.
 • Den systemiske absorption er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholds- og hjælpestoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml
DuoTrav
136456
2,5 ml (2care4)
183,70 73,48
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml
DuoTrav
573177
2,5 ml
185,05 74,02
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml
DuoTrav
124870
3 x 2,5 ml
745,75 99,43
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml
DuoTrav
135934
3 x 2,5 ml (2care4)
744,40 99,25

Referencer

3711. Janusinfo. Janusmed (Fosterpåverkan). Region Stochholm. 2021, https://janusmed.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 22. februar 2022)


4206. Pellegrino M, D'Oria L, De Luca C et al. Glaucoma Drug Therapy in Pregnancy: Literature Review and Teratology Information Service (TIS) Case Series. Curr Drug Saf. 2018; 13:3-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086700 (Lokaliseret 24. februar 2022)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

16.10.2023. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. november 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...