DuoTrav®

S01ED51
 
 

Adrenergt non-selektivt β-receptorblokerende middel (timolol) i kombination med prostaglandin F2α-analog (travoprost). Nedsætter det intraokulære tryk ved at reducere kammervandsproduktionen og udløbsmodstanden gennem trabekelværket. 

Anvendelsesområder

Forhøjet intraokulært tryk hos patienter med åbenvinklet glaukom eller okulær hypertension, som reagerer utilstrækkeligt på topikale β-blokkere eller prostaglandinanaloger. 

Dispenseringsform

Øjendråber, opløsning. 1 ml indeholder 40 mikrogram travoprost og 5 mg timolol (som maleat). 

Doseringsforslag

Voksne 

 • 1 dråbe 1 gang dgl. morgen eller aften.


Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Ved nasolakrimal okklusion i 2 minutter reduceres den systemiske absorption.
 • Ved kombinationsbehandling med andre øjenmidler skal præparaterne appliceres med et tidsinterval på mindst 5 min. for at undgå, at dosis skylles ud på grund af det øgede tåreflåd efter første dråbe.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

 

Kontraindikationer

På grund af risiko for absorptive bivirkninger af timolol: 

 • astma
 • svær kronisk obstruktiv lungesygdom
 • syg-sinus-syndrom herunder AV-blok af 2. eller 3. grad, der ikke kontrolleres af pacemaker
 • sinoatrialt blok
 • manifest hjerteinsufficiens
 • tilstande med udtalt bradykardi og/eller hypotension
 • kardiogent shock
 • corneadystrofi
 • alvorlig allergisk rhinitis
 • allergi over for β-blokkere.

Forsigtighedsregler

 • Til børn må præparatet kun anvendes med forsigtighed på grund af risiko for systemiske bivirkninger.
 • Svært regulerbar diabetes mellitus
 • Hjerte-kar-sygdomme (fx koronarsklerose)
 • Alvorlige vaskulære lidelser
 • Kan forværre myasthenia gravis
 • På grund af manglende erfaring bør travoprost anvendes med forsigtighed ved
  • inflammatoriske øjenlidelser
  • neovaskulær inflammatorisk lukketvinklet eller medfødt glaukom
  • åbenvinklet glaukom hos patienter med pseudophaki og pigmentglaukom
  • hypertyroidisme
 • Travoprost kan gradvis ændre øjenfarven ved at øge antallet af melanosomer (pigmentgranula) i melanocyterne. Før behandling påbegyndes, skal patienterne informeres om, at denne farveændring i øjet kan være permanent. Ændring af irisfarven sker langsomt, og den vil først ses måneder eller år efter påbegyndt behandling.
 • Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

 

 

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Okulær hyperæmi.
Almindelige (1-10 %) Keratitis, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Øjenirritation, Øjenkløe, Øjensmerter, Øjentørhed.
Ubehag efter instillation.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Bradykardi*.
Allergisk conjunctivitis, Celler i det forreste kammer, Conjunctivitis, Corneaødem, Iritis.
Svimmelhed.
Hypersensitivitet.
Kontaktdermatitis.
Dyspnø*.
Hypertension, Hypotension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Arytmier, AV-blok*, Hjertestop*, Ventrikelflimren.
Choroidealøsning**, Corneaerosion, Cyclitis**, Distichiasis, Dobbeltsyn, Intraokulær blødning, Konjunktival blødning, Lysfænomener**.
Forværring af gastro-duodenale ulcera**.
Smerter i ekstremiteter.
Nervøsitet*.
Bronkospasme, Dysfoni, Respirationsdepression*.
Alopeci, Debuterende eller forværret psoriasis*.
Cerebral iskæmi*, Raynauds syndrom*.
Ikke kendt hyppighed Hjerteinsufficiens*.
Tinnitus**.
Corneal abrasio, Enoftalmi**, Maculaødem, Ptose.
Abdominalsmerter*.
Svimmelhed*.
Anafylaktisk reaktion*.
Hukommelsesbesvær*, Paræstesier*.
Angst**, Depression*, Hallucinationer*.
Inkontinens**.
Astma.
Cerebrovaskulære tilfælde*, Perifere ødemer, Synkope*.

* Topikalt administrerede oftalmologiske præparater absorberes i det systemiske kredsløb. Timolol kan forårsage bivirkninger, som ses ved systemiske ß-blokkere, men forekomsten af bivirkninger med øjenmidlerne er lavere end for systemisk administration. De nævnte bivirkninger omfatter reaktioner set inden for gruppen af oftalmologiske ß-blokkere.  

** Potentielt kan disse bivirkninger forekomme, da de er set ved monoterapi med travoprost øjendråber. 

*** Choroidealøsning er rapporteret ved samtidig administration af præparater, der nedsætter produktionen af kammervæske.  

 

Interaktioner

 • Øget risiko for hypotension og bradyarytmier ved samtidig administration af:
 • β-blokkere kan øge den hypoglykæmiske virkning af antidiabetiske midler og sløre tegn og symptomer på hypoglykæmi.

 

Bemærk: Oftalmologiske β-blokkere kan blokere effekten af systemiske beta-agonister, fx adrenalin. Anæstesiologen skal informeres, hvis patienten får timolol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data. Diskrepans mellem medicin.dk og produktresumé.

Baggrund: Der er ingen data, men på grund af virkningsmekanismen frarådes anvendelse. 

Referencer: 1550, 3711, 3966, 4206

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

Timolol 

 • β1- og β2-adrenoceptorantagonist, der nedsætter det intraokulære tryk sandsynligvis som følge af nedsat kammervandsproduktion.
 • Har ingen signifikant sympatomimetisk, direkte myokardinal-nedsættende eller lokalbedøvende (membranstabiliserende) virkning.

Travoprost 

 • Prostaglandin F2-analog. Selektiv prostaglandin FP-receptoragonist, som reducerer det intraokulære tryk ved at øge kammervandsafløbet via trabekelværket og de uveosklerale veje.

Maksimal reduktion af det intraokulære tryk opnås efter ca. 12 timer, og signifikant trykreduktion opretholdes i mindst 24 timer.  

 

Farmakokinetik

Timolol 

 • Absorberes systemisk i nogen grad.

Travoprost 

 • Travoprost er en prodrug, som ved passage gennem cornea hydrolyseres til den farmakologisk aktive travoprostsyre.
 • Maksimal koncentration i kammervæsken efter 1-2 timer.
 • Halveringstid fra kammervæsken ca. 1,5 timer.
 • Den systemiske absorption er ringe.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Holdbarhed 

Højst 1 måned efter anbrud. 

Indholdsstoffer

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 193160
2,5 ml (Orifarm)
Udgået 04-10-2021
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 573177
2,5 ml
264,20 105,68
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 124870
3 x 2,5 ml
751,90 100,25
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 135934
3 x 2,5 ml (2care4)
Udgået 04-10-2021
(B) øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml 571979
3 x 2,5 ml (Orifarm)
230,00 30,67

Substitution

øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml
Travoprost/Timolol "Stada" STADA Nordic, Timolol, Travoprost, øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml
Travoprost/Timolol Medical Val Medical Valley, Timolol, Travoprost, øjendråber, opløsning 40 mikrog/ml+5 mg/ml
 

Referencer

3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. 2019; , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 7. december 2021)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. 2019; , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 18. december 2018)


4206. Pellegrino M, D'Oria L, De Luca C et al. Glaucoma Drug Therapy in Pregnancy: Literature Review and Teratology Information Service (TIS) Case Series. Curr Drug Saf. 2018; 13:3-11, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29086700 (Lokaliseret 25. januar 2019)

 
 

Revisionsdato

04.11.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 24. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...