Champix®

Champix Startpakke
N07BA03
 
 
Middel til anvendelse ved rygeophør. Partiel agonist af nicotin-acetylkolinreceptorerne.

Anvendelsesområder

Rygeophør 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,5 mg eller 1 mg vareniclin (som tartrat). 

Doseringsforslag

 • Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang dgl.
 • Dag 4-7: 0,5 mg 2 gange dgl.
 • Derefter 1 mg 2 gange dgl.


Behandlingen påbegyndes normalt 1-2 uger før rygestop. Behandlingsvarighed normalt 12 uger. Ved risiko for tilbagefald kan der behandles yderligere 12 uger med 1 mg 2 gange dgl.  

Alternativt kan patienten gradvist trappe ud af rygningen under de første 12 ugers behandling. Behandlingen fortsættes derefter i yderligere 12 uger med 1 mg 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Ved kraftige bivirkninger kan dosis midlertidigt eller permanent nedsættes til 0,5 mg 2 gange dgl.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Risiko for seponeringssymptomer (bl.a. øget rygetrang irritabilitet, depression) og gradvis seponering kan overvejes.
 • Ved tidligere forgæves behandlingsforsøg eller ved tilbagefald kan behandlingen forsøges gentaget.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Initialdosis på dag 1-3 nedsættes til 0,5 mg 1 gang dgl. Herefter vedligeholdelsesdosis 1 mg 1 gang dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Forsigtighedsregler

 • En række psykiske symptomer (bl.a. aggressivitet, angst, depression, psykoser, suicidaladfærd) er set ved rygeophør med og uden brug af hjælpemidler. Symptomerne forekommer hyppigere hos personer med psykiske lidelser i anamnesen. Et større studie har ikke vist øget risiko for psykiske symptomer relateret til anvendelse af vareniclin.
 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære lidelser
  • Psykiatriske lidelser i anamnesen
  • Kramper i anamnesen eller risiko for nedsat krampe-tærskel. Erfaring savnes ved epilepsi.

Bivirkninger

Meget almindelige (> 10 %) Kvalme.
Hovedpine.
Abnorme drømme, Søvnløshed.
Nasopharyngitis.
Almindelige (1-10 %) Abdominalsmerter, Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser, Tandsmerter.
Svimmelhed, Træthed.
Leverpåvirkning.
Infektion i nedre luftveje.
Vægtøgning.
Nedsat appetit, Øget appetit.
Artralgi, Myalgi, Rygsmerter.
Somnolens.
Dyspnø, Hoste, Sinuitis, Smerter i thorax.
Hudkløe, Hududslæt.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Angina pectoris, Myokardieinfarkt.
Tinnitus.
Conjunctivitis, Øjensmerter.
Hæmatokeksi, Stomatitis.
Letargi.
Svampeinfektioner, Virale infektioner.
Hyperglykæmi.
Kramper, Muskelkramper.
Hypæstesi, Tremor.
Aggressivitet, Angst, Depression, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Suicidaltanker, Tankeforstyrrelser.
Dysfoni, Luftvejsinflammation, Luftvejsobstruktion.
Erytem.
Hypertension.
Sjældne (0,01-0,1 %) Trombocytopeni.
Atrieflimren.
Myopi, Skotom.
Hæmatemese.
Cyster.
Angioødem.
Abnorm sædtest, Ekg-forandringer, Glucosuri.
Diabetes, Hypocalcæmi.
Costochondritis, Ledstivhed, Øget muskeltonus.
Koordinationsbesvær.
Adfærdsforstyrrelse, Bradyfreni, Dysartri, Psykose.
Seksuelle forstyrrelser.
Alvorlige hudreaktioner  (herunder erythema multiforme og Stevens-Johnsons syndrom).
Cerebrovaskulære tilfælde.
Ikke kendt hyppighed Bevidsthedstab  (forbigående).
 • Rygeophør kan i sig selv give anledning til en række symptomer, og det kan være vanskeligt at skelne mellem disse symptomer og bivirkninger af behandlingen.

Interaktioner

Vareniclin kan øge effekten af alkohol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Partiel selektiv agonist til α4β2-nicotinreceptorerne. Den agonistiske virkning er mindre end nicotins, men affiniteten til receptorerne er større. Ved tilstedeværelsen af nicotin virker vareniclin således som en kompetitiv antagonist til nicotin. Herved nedsættes abstinenssymptomer som rygetrang, og nydelsen ved rygning formindskes. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Steady state efter 4 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Vareniclinfilmovertrukne tabletter  0,5 mg + 1 mgfilmovertrukne tabletter  1 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 1 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg (filmovertrukne tabl. 0,5 mg) , filmovertrukne tabletter 1 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg 067323
11 + 42 stk. (blister) (Orifar
Udgået 18-10-2021
(B) filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg 130596
11 + 42 stk. (blister)
Udgået 01-11-2021
(B) filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg 389268
11 + 42 stk. (blister) (2care4
Udgået 23-08-2021
(B) filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg 400848
11 + 42 stk. (blister) (Parano
712,20 13,44 29,99
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 026665
56 stk. (blister) (Orifarm)
Udgået 18-10-2021
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 178254
56 stk. (blister) (2care4)
Udgået 13-12-2021
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 551510
56 stk. (blister) (Paranova)
721,60 12,89 25,77
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 596236
56 stk. (blister) (2care4)
Udgået 13-12-2021
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 483607
112 stk. (blister) (2care4)
Udgået 23-08-2021
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 551683
112 stk. (blister)
Udgået 01-11-2021

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  0,5 mg + 1 mg  (Startpakke - 0,5 mg)

Præg:
CHX 0.5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 9
filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg (Startpakke - 0,5 mg)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  0,5 mg + 1 mg  (Startpakke - 1 mg)

Præg:
CHX 1.0,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,5 x 10
filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg (Startpakke - 1 mg)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
CHX 1.0,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,5 x 10
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

09.11.2021. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...