Champix®

Udgået: 07.02.2022
N07BA03
 
 
Middel til anvendelse ved rygeophør. Partiel agonist af nicotin-acetylkolinreceptorerne.

Anvendelsesområder

Rygeophør 

Se endvidere:

Dispenseringsform

Tabletter. 1 tablet (filmovertrukken) indeholder 0,5 mg eller 1 mg vareniclin (som tartrat). 

Doseringsforslag

 • Dag 1-3: 0,5 mg 1 gang dgl.
 • Dag 4-7: 0,5 mg 2 gange dgl.
 • Derefter 1 mg 2 gange dgl.


Behandlingen påbegyndes normalt 1-2 uger før rygestop. Behandlingsvarighed normalt 12 uger. Ved risiko for tilbagefald kan der behandles yderligere 12 uger med 1 mg 2 gange dgl.  

Alternativt kan patienten gradvist trappe ud af rygningen under de første 12 ugers behandling. Behandlingen fortsættes derefter i yderligere 12 uger med 1 mg 2 gange dgl. 

 

Bemærk: 

 • Ved kraftige bivirkninger kan dosis midlertidigt eller permanent nedsættes til 0,5 mg 2 gange dgl.
 • Erfaring savnes vedr. patienter under 18 år.
 • Ved tidligere forgæves behandlingsforsøg eller ved tilbagefald kan behandlingen forsøges gentaget.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering

 • GFR 0-30 ml/min.

  Voksne. Initialdosis på dag 1-3 nedsættes til 0,5 mg 1 gang dgl. Herefter vedligeholdelsesdosis 1 mg 1 gang dgl.  

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Seponering

Risiko for seponeringssymptomer (bl.a. øget rygetrang irritabilitet, depression) og gradvis seponering kan overvejes. 

Forsigtighedsregler

 • En række psykiske symptomer (bl.a. aggressivitet, angst, depression, psykoser, suicidaladfærd) er set ved rygeophør med og uden brug af hjælpemidler. Symptomerne forekommer hyppigere hos personer med psykiske lidelser i anamnesen. Et større studie har ikke vist øget risiko for psykiske symptomer relateret til anvendelse af vareniclin.
 • Forsigtighed ved:
  • Kardiovaskulære lidelser
  • Psykiatriske lidelser i anamnesen
  • Kramper i anamnesen eller risiko for nedsat krampe-tærskel. Erfaring savnes ved epilepsi.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Meget almindelige (> 10 %)
Mave-tarm-kanalen Kvalme
Nervesystemet Hovedpine
Psykiske forstyrrelser Abnorme drømme, Søvnløshed
Luftveje, thorax og mediastinum Nasopharyngitis
Almindelige (1-10 %)
Mave-tarm-kanalen Abdominalsmerter, Tandsmerter Diarré, Dyspepsi, Flatulens, Gastro-øsofageal refluks, Meteorisme, Mundtørhed, Obstipation, Opkastning, Smagsforstyrrelser
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Svimmelhed Træthed
Lever og galdeveje Leverpåvirkning
Infektioner og parasitære sygdomme Infektion i nedre luftveje
Undersøgelser Vægtøgning
Metabolisme og ernæring Nedsat appetit, Øget appetit
Knogler, led, muskler og bindevæv Artralgi, Rygsmerter Myalgi
Psykiske forstyrrelser Somnolens
Luftveje, thorax og mediastinum Dyspnø Hoste, Sinuitis, Smerter i thorax
Hud og subkutane væv Hudkløe, Hududslæt
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Hjerte Angina pectoris, Myokardieinfarkt Palpitationer, Takykardi, Øget hjertefrekvens
Øre og labyrint Tinnitus
Øjne Conjunctivitis, Øjensmerter
Mave-tarm-kanalen Hæmatokeksi, Stomatitis Gastritis, Gingivale smerter, Ructus, Ændring i tarmmotilitet
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Letargi Kraftesløshed, Temperaturstigning, Utilpashed
Infektioner og parasitære sygdomme Svampeinfektioner, Virale infektioner Influenzalignende symptomer
Metabolisme og ernæring Hyperglykæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Kramper, Muskelkramper
Nervesystemet Hypæstesi, Tremor
Psykiske forstyrrelser Aggressivitet, Angst, Depression, Hallucinationer, Humørforstyrrelser, Suicidaltanker, Tankeforstyrrelser Rastløshed
Nyrer og urinveje Hyppig vandladning, Nykturi
Det reproduktive system og mammae Menoragi, Nedsat libido, Øget libido
Luftveje, thorax og mediastinum Dysfoni, Luftvejsinflammation, Luftvejsobstruktion Halsirritation, Nasalsekretion, Rhinitis, Tilstoppede bihuler, Ubehag i brystet
Hud og subkutane væv Erytem Acne, Øget svedtendens  (bl.a. om natten)
Vaskulære sygdomme Hypertension Hedeture
Sjældne (0,01-0,1 %)
Blod og lymfesystem Trombocytopeni
Hjerte Atrieflimren
Øjne Myopi, Skotom Fotofobi, Misfarvning af sclera, Pupildilatation, Tåreflåd
Mave-tarm-kanalen Hæmatemese Belægninger på tungen, Smerter i svælg og strube, Unormal afføring
Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet Cyster Kuldefornemmelse
Immunsystemet Angioødem
Undersøgelser Abnorm sædtest, Ekg-forandringer, Glucosuri Øget CRP
Metabolisme og ernæring Diabetes, Hypocalcæmi
Knogler, led, muskler og bindevæv Costochondritis, Ledstivhed, Øget muskeltonus
Nervesystemet Koordinationsbesvær
Psykiske forstyrrelser Adfærdsforstyrrelse, Bradyfreni, Dysartri, Psykose Søvnforstyrrelser, Søvngængeri
Nyrer og urinveje Polyuri
Det reproduktive system og mammae Seksuelle forstyrrelser Udflåd
Luftveje, thorax og mediastinum Snorken
Hud og subkutane væv Alvorlige hudreaktioner  (herunder erythema multiforme og Stevens-Johnsons syndrom)
Vaskulære sygdomme Cerebrovaskulære tilfælde
Ikke kendt hyppighed
Nervesystemet Bevidsthedstab  (forbigående)
 • Rygeophør kan i sig selv give anledning til en række symptomer, og det kan være vanskeligt at skelne mellem disse symptomer og bivirkninger af behandlingen.

Interaktioner

Vareniclin kan øge effekten af alkohol. 

Graviditet

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Baggrund: Der er ikke humane data, som tillader et meningsfyldt risikoestimat. 

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Bør ikke anvendes, utilstrækkelige data.

Se endvidere

Bloddonor

Må ikke tappes. (5 døgns karantæne).

Farmakodynamik

Partiel selektiv agonist til α4β2-nicotinreceptorerne. Den agonistiske virkning er mindre end nicotins, men affiniteten til receptorerne er større. Ved tilstedeværelsen af nicotin virker vareniclin således som en kompetitiv antagonist til nicotin. Herved nedsættes abstinenssymptomer som rygetrang, og nydelsen ved rygning formindskes. 

Farmakokinetik

 • Absorberes næsten fuldstændigt fra mave-tarmkanalen.
 • Steady state efter 4 dage.
 • Plasmahalveringstid ca. 24 timer.
 • Udskilles hovedsageligt uomdannet gennem nyrerne.

Indholdsstoffer

Vareniclinfilmovertrukne tabletter  0,5 mg + 1 mgfilmovertrukne tabletter  1 mg

Hjælpestoffer

Farve:
Indigotin (indigocarmin) (E132) : filmovertrukne tabletter 1 mg
Titandioxid (E171) : filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg (filmovertrukne tabl. 0,5 mg) , filmovertrukne tabletter 1 mg

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg 400848
11 + 42 stk. (blister) (Parano
Udgået 07-02-2022
(B) filmovertrukne tabletter 1 mg 551510
56 stk. (blister) (Paranova)
Udgået 24-01-2022

Foto og identifikation

Filmovertrukne tabletter  0,5 mg + 1 mg  (Startpakke - 0,5 mg)

Præg:
CHX 0.5,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Hvid
Mål i mm: 5 x 9
filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg (Startpakke - 0,5 mg)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  0,5 mg + 1 mg  (Startpakke - 1 mg)

Præg:
CHX 1.0,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,5 x 10
filmovertrukne tabletter 0,5 mg + 1 mg (Startpakke - 1 mg)
 
 
 

Filmovertrukne tabletter  1 mg

Præg:
CHX 1.0,
Kærv: Ingen kærv
Farve: Lyseblå
Mål i mm: 5,5 x 10
filmovertrukne tabletter 1 mg
 
 
 
 
 

Revisionsdato

04.05.2022. Priserne er dog gældende pr. mandag den 27. juni 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...