Tostran

G03BA03
 
 
Androgen.

Anvendelsesområder

Substitutionsbehandling ved mandlig testosteronmangel som er bekræftet af kliniske symptomer og ved laboratorieanalyser.  

Se endvidere:

Dispenseringsform

Gel. 1 tube indeholder 60 g gel svarende til 1.200 mg testosteron. 

Doseringsforslag

Voksne og ældre mænd 

Initialt. 3 g gel (60 mg testosteron) én gang dgl. 

Ét tryk på beholderens stempel giver 0,5 g gel, som indeholder 10 mg testosteron. 

Dosis justeres efter testosteronkoncentrationen i plasma, højst 4 g gel dgl. 

 

Bemærk: 

 • Appliceres på ren og tør hud på begge skuldre, begge overarme, indersiden af låret eller maven.
 • Må ikke appliceres i genitalområdet.
 • Erfaring savnes vedr. behandling børn og unge under 18 år. Behandling af børn i præpuberteten skal foregå med forsigtighed.

Nedsat nyrefunktion

Forsigtighed

 • GFR 0-30 ml/min.

  Tæt monitorering tilrådes. Ved alvorlige komplikationer i form af ødem med eller uden kongestivt hjertesvigt seponeres behandlingen straks. 

Beregn eGFR for patienter > 17 år: Beregning af eGFR ud fra CKD-EPI–formlen 

Nedsat leverfunktion

Forsigtighed ved stærkt nedsat leverfunktion. 


Se endvidere

Kontraindikationer

 • Cancer prostatae.
  Testosteronbehandling kan næppe fremkalde cancer prostatae, men testosteron kan stimulere cancer prostataeceller til forøget vækst. Cancer prostatae bør derfor udelukkes, før testosteronbehandling indledes.
 • Brystkarcinom.

Forsigtighedsregler

 • Der er risiko for overføring af testosteron ved tæt hudkontakt, se medfølgende vejledning.
 • Ved svær hjerteinsufficiens
 • Iskæmisk hjertesygdom og kredsløbsinsufficiens samt ved koagulationsforstyrrelser
 • Hypertension
 • Hos ældre mænd over 65 år kan sædvanlig dosering medføre serum- testosteronniveau over normalt referenceniveau, idet der også bør tages hensyn til, at det fysiologiske testosteronniveau falder med alderen.
 • Hos patienter, der får langvarig testosteronbehandling, skal hæmoglobin og hæmatokrit, leverfunktionsprøver og lipidprofil monitoreres regelmæssigt.
 • Bør sædvanligvis ikke anvendes af kvinder på grund af risiko for virilisering.
 • Androgener kan medføre et fald i total T4-plasmakoncentrationer. Koncentrationen af de frie thyroideahormoner forbliver dog uændret, og der er ikke observeret kliniske tegn på thyroidea-dysfunktion.

Bivirkninger

Hyppigt ses reaktioner på applikationsstedet (10%) i form af erytem.  

Almindelige (1-10%) Diarré.
Hypertension, Perifere ødemer, Væskeretention.
Forhøjet hæmatokritværdi, Forhøjet hæmoglobin, Polycytæmi.
Elektrolytforstyrrelser, Gynækomasti, Mastalgi.
Muskelkramper.
Hovedpine, Hukommelsesbesvær, Humørforstyrrelser, Svimmelhed.
Acne, Alopeci, Hudkløe, Tør hud, Urticaria, Øget svedtendens.
Hypersensitivitet.
Forhøjet PSA, Hæmning af spermatogenese, Prostatahypertrofi, Øget libido.
Sjældne (0,01-0,1%) Priapisme.

Hos børn ses desuden påvirkning af væksten, idet der initialt ses vækstacceleration afhængig af alder for start af behandling, og sekundært ses væksthæmning, når epifyselinjerne lukker.  

Interaktioner

 • Androgener kan forbedre glucosetolerancen og nedsætte behovet for insulin og andre antidiabetika.
 • Høje doser af androgener kan øge effekten af antikoagulerende midler. Derfor er tæt monitorering af INR påkrævet, og reduktion af AK-dosis kan være nødvendig.
 • Samtidig administration af ACTH eller kortikosteroider kan øge risikoen for ødemer, især hos patienter med hjerte- eller leversygdomme.

Doping

Anvendelse af testosteron medfører diskvalifikation af den sportsudøvende. 

Farmakodynamik

Naturligt androgen.  

Farmakokinetik

 • 9-14% absorberes, resten forbliver på huden som aktivt hormon.
 • Steady state efter ca. 2 dage.
 • Metaboliseres i leveren via CYP3A4 til aktive metabolitter (estradiol og dihydrotestosteron).

Indholdsstoffer

Hjælpestoffer

Andre:
Carbomer 1382 : gel 2 %
Ethanol : gel 2 %
Isopropylalkohol : gel 2 %
Oleinsyre : gel 2 %
Propylenglycol : gel 2 %
Renset vand : gel 2 %
Trolamin : gel 2 %

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris i kr. Pris DDD
(A) gel 2 % 064488
60 g
409,05 17,04
(A) gel 20 mg/g  (Orifarm) 040488
60 g
432,00 18,00
(A) gel 20 mg/g  (Paranova Danmark) 474386
60 g
410,40 17,10
 
 

Revisionsdato

2018-06-08. Priserne er dog gældende pr. mandag den 7. oktober 2019
Der kan forekomme forskelle mellem præparatbeskrivelsen og oplysningerne i produktresumeet og/eller indlægssedlen. Det skyldes, at pro.medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og producentens præparatinformationer med andre kilder. Pro.medicin.dk har det fulde ansvar for præparatbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...