Nevanac®

S01BC10
 
 

Anvendelsesområder

 • Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation forbundet med kataraktoperation.
 • Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem forbundet med kataraktoperation hos patienter med diabetes.

Dispenseringsform

Øjendråber, suspension. 1 ml indeholder 1 mg eller 3 mg nepafenac. 

Doseringsforslag

Forebyggelse og behandling af postoperativ smerte og inflammation forbundet med kataraktoperation 

 • Voksne
  • Øjendråber 1 mg/ml. 1 dråbe 3 gange dgl.
  • Øjendråber 3 mg/ml. 1 dråbe 1 gang dgl.
  • For begge styrker gælder indgift i 2-3 uger, første gang dagen før operation.
  • Der bør dryppes en ekstra dråbe 30-120 min. før operation.

 

Reduktion af risikoen for postoperativt makulært ødem efter kataraktoperation hos patienter med diabetes 

 • Voksne
  • Øjendråber 1 mg/ml. 1 dråbe 3 gange dgl.
  • Øjendråber 3 mg/ml. 1 dråbe 1 gang dgl.
  • For begge styrker gælder indgift i max 60 dage, første gang dagen før operationen.
  • Der bør dryppes en ekstra dråbe 30 til 120 minutter før operation.

 

Bemærk: 

 • Erfaring savnes vedr. børn og unge under 18 år.

Instruktioner

Sådan bruger du øjendråber

 
  
 
 

Kontraindikationer

 • Allergi over for indholdsstofferne
 • Tidligere overfølsomhedsreaktioner over for ASA/NSAID, da der er risiko for krydsallergi.

Forsigtighedsregler

 • Blødningstendens
 • Kan skjule tegn på infektion
 • Ved langvarig anvendelse øges risikoen for alvorlige hornhindebivirkninger
 • Sollys bør undgås
 • Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Kontaktlinser bør fjernes før applikation og tidligst indsættes 15 min. efter applikation, se Kontaktlinsebrug ved øjendråber og salve.

Bivirkninger

Systemorganklasse Potentielt alvorlige bivirkninger Oftest ikke alvorlige bivirkninger
Ikke almindelige (0,1-1 %)
Øjne Corneal abrasio*, Keratitis* Øjenirritation, Øjenlågsirritation
Vaskulære sygdomme Hypertension
Sjældne (0,01-0,1 %)
Øjne Allergisk conjunctivitis, Choroideal effusion, Conjunctivitis, Iritis, Korneal uklarhed*, Øjensmerter Blefaritis, Konjunktival hyperæmi, Tåreflåd, Øjengener, Øjenkløe, Øjentørhed
Mave-tarm-kanalen Kvalme, Opkastning
Immunsystemet Hypersensitivitet
Nervesystemet Svimmelhed Hovedpine
Hud og subkutane væv Kontaktdermatitis Allergisk dermatitis, Cutis laxa
Ikke kendt hyppighed
Øjne Ardannelse i cornea, Corneal udtynding**, Corneaperforation, Keratitis ulcerosa, Sløret syn, Synsforstyrrelser, Synstab

*Bivirkningsfrekvensen kan variere afhængigt af patientens helbredsmæssige status (primært ved eksisterende diabetes). 

**Ved brug af NSAID lokalt efter grå stær-operation er alvorlig corneal udtynding i meget sjældne tilfælde rapporteret. Patienter med påvist nedbrydning af hornhinde-epitel skal straks ophøre med behandlingen. 

Interaktioner

Samtidig brug af topikale NSAID-præparater, topikale steroider samt andre lægemidler, som forlænger blødningstiden, kan øge den potentielle risiko for helingsproblemer. 

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 

Se også Klassifikation - graviditet 

Referencer: 1550, 3966

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske absorption er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. Donors tappeegnethed afhænger af den tilgrundliggende sygdom.

Farmakodynamik

NSAID. Hæmmer cyclooxygenase og dermed dannelsen af prostaglandiner, som reducerer inflammatoriske reaktioner og smerter efter kirurgiske indgreb, traumer eller andre ikke-infektiøse tilstande.  

Farmakokinetik

Prodrug, som passerer cornea og omdannes til det aktive stof amfenac.  

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Omrystes omhyggeligt før brug. 

  

Holdbarhed 

Efter anbrud: 

Øjendråber 1 mg/ml. Kan opbevares højst 1 måned ved stuetemperatur (højst 30°C) beskyttet mod lys. 

Øjendråber 3 mg/ml. Kan opbevares højst 1 måned ved stuetemperatur (højst 25 °C) beskyttet mod lys. 

Firma

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml 118616
5 ml (2care4)
197,55 39,51
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml 140788
5 ml (Orifarm)
196,55 39,31
(B) øjendråber, suspension 1 mg/ml 141063
5 ml
198,95 39,79
(B) øjendråber, suspension 3 mg/ml 148278
3 ml (Orifarm)
400,00 133,33
(B) øjendråber, suspension 3 mg/ml 155806
3 ml (2care4)
397,20 132,40
(B) øjendråber, suspension 3 mg/ml 195092
3 ml
Udgået 29-05-2023

Referencer

1550. SPC, Lægemiddelstyrelsen. , http://www.produktresume.dk (Lokaliseret 17. marts 2023)


3966. SPC, EMA. European Medicines Agency. , https://www.ema.europa.eu/en/medicines/field_ema_web_categories%253Aname_field/Human/ema_group_types/ema_medicine (Lokaliseret 17. marts 2023)

 
 

Revisionsdato

06.08.2019. Priserne er dog gældende pr. mandag den 29. maj 2023
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...