Pulmicort Turbohaler

Pulmicort Turbuhaler
R03BA02
 
 

Syntetisk glukokortikoid beregnet til lokal behandling i luftvejene. 

Anvendelsesområder

Dispenseringsform

Inhalationspulver. 1 dosis indeholder 100 mikrogram, 200 mikrogram eller 400 mikrogram budesonid. 

Doseringsforslag

Astma 

Voksne og børn over 6 år 

 • Dosis afhænger af astmaens sværhedsgrad og graden af astmakontrol.
 • Hos patienter som ikke i forvejen har været i behandling med inhalationssteroid, anbefales det at starte med lavdosis (200-400 mikrogram i døgnet for voksne og 100-200 mikrogram i døgnet for børn) eller middeldosis (400-800 mikrogram i døgnet for voksne og 200-400 mikrogram i døgnet for børn).
 • Højst anbefalede dosis er 1.600 mikrogram i døgnet for voksne og 800 mikrogram for børn over 6 år.
 • Ved over 400 mikrogram i døgnet deles dosis i to daglige doseringer.

Kan anvendes i lav dosis sammen med korttidsvirkende β2-agonist (SABA) ved p.n. behandling (trin 1 og 2 i GINA behandlingsguideline) (2518)

 

KOL 

Voksne 

 • Middeldosis anvendes sammen med langtidsvirkende inhaleret β2-agonist.
Referencer: 2518

Instruktioner

Film med instruktion i brugen af turbohaler kan ses på Spirocort® Turbuhaler®.  

 

Forsigtighedsregler

 • For at nedsætte risikoen for oral candidiasis efter brug af inhalationssteroid bør mund og svælg skylles med vand, som bør spyttes ud for at nedsætte systemiske effekter.
 • Forsigtighed ved lungetuberkulose og ved svampe eller virusinfektioner i luftvejene.
 • Ved høje doser kan ses påvirkning af binyrebarkfunktionen, som dog normalt er uden klinisk betydning. 
 • Større risiko for systemisk påvirkning ved nedsat leverfunktion.
 • DXA-scanning til ældre patienter, som gennem længere tid behandles med højdosisinhalationssteroid, kan overvejes - især ved tilstedeværelse af andre risikofaktorer for osteoporose.
 • Der bør indtages tilstrækkeligt calcium og vitamin D under behandlingen.
 • Ved længerevarende behandling af børn med inhaleret steroid bør barnets højde måles ca. en gang årligt.
 • Pludselig seponering af indiceret behandling med inhalationssteroid øger risikoen for eksacerbationer.

Bivirkninger

Almindelige (1-10 %) Oral candidiasis.
Halsirritation, Hoste, Hæshed.
Ikke almindelige (0,1-1 %) Katarakt, Sløret syn.
Muskelkramper.
Tremor.
Angst, Depression.
Sjældne (0,01-0,1 %) Systemiske steroidbivirkninger  (fx binyrebarkinsufficiens og væksthæmning).
Allergiske reaktioner  (herunder anafylaktisk reaktion og angioødem).
Adfærdsforstyrrelse  (især hos børn), Hyperaktivitet, Nervøsitet, Talebesvær.
Bronkospasme.
Purpura.
Meget sjældne (< 0,01 %) Glaukom.
Ikke kendt hyppighed Aggressivitet.

 

 • Paradoks bronkospasme ses i sjældne tilfælde ved inhalation.
 • Der er set øget risiko for pneumoni hos KOL-patienter (særlig ved sværere KOL) efter påbegyndt behandling med lokalt glukokortikoid.
 • Specielt ved behandling med høje doser i længere tid, kan der være risiko for systemisk påvirkning med bl.a. binyrebarksuppresion, Cushings syndrom, fald i knogletæthed og i mere sjældne tilfælde (især hos børn) psykisk påvirkning i form af fx depression, angst og aggressivitet.
 • Central serøs chorioretinopati er forekommet idiosynkratisk ved behandling med glukokortikoider (herunder lokalbehandling).

Interaktioner

Lægemidler, der hæmmer CYP3A4, og grapefrugtjuice kan øge den systemiske virkning af budesonid. Dosisjustering kan være nødvendig ved kombination med potente hæmmere af CYP3A4 (fx itraconazol). Se endvidere tabel 2 i Elimination og cytokrom P450-systemet

Graviditet

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Der er for inhalationsbehandling data for mere end 10.000 1. trimester-eksponerede uden tegn på overhyppighed af uønsket fosterpåvirkning. 

Referencer: 3711, 3869, 3870

Se også Klassifikation - graviditet

Amning

Kan om nødvendigt anvendes.

Baggrund: Den systemiske eksponering er ringe. 


Se endvidere

Bloddonor

Må tappes. NB: Hvis donor ikke er i en stabil fase med sin astma, herunder er symptomfri på aktuel behandling, bør donor gives karantæne (fx 4 uger).

Farmakodynamik

Lokalt virkende glukokortikoid. Virker antiinflammatorisk. Den nøjagtige virkningsmekanisme er ikke fuldt klarlagt. Glukokortikoider hæmmer en række celletyper (fx mastceller, lymfocytter, makrofager og eosinofile, basofile og neutrofile granulocytter) samt frigørelsen af flere mediatorer (fx histamin, eicosanoider, leukotriener, cytokiner), der er involverede i den inflammatoriske reaktion. Ved inhalationsbehandling i terapeutiske doser vil de systemiske virkninger normalt være ringe. 

Farmakokinetik

 • Absorberes fra luftvejene.
 • Sekundær absorption fra mave-tarmkanalen kan forekomme. Oral biotilgængelighed 11%.
 • Metaboliseres i leveren ved udtalt first pass-metabolisme til inaktive metabolitter.
 • Plasmahalveringstid ca. 2 timer.

Egenskaber, håndtering og holdbarhed

Håndtering 

Se instruktioner for anvendelse.  

Rengøring:  

 • Mundstykke og inhalator aftørres med en ren tør klud.
 • Undgå brug af vand eller anden væske.

Indholdsstoffer

Budesonidinhalationspulver  100 mikrogram/dosis  (2care4) inhalationspulver  200 mikrogram/dosis  (Orifarm) inhalationspulver  200 mikrogram/dosis  (2care4) inhalationspulver  400 mikrogram/dosis  (Orifarm) inhalationspulver  400 mikrogram/dosis  (2care4)

Hjælpestoffer

Se » indlægsseddel vedr. udseende, evt. farvestoffer og hjælpestoffer i » Parallelimporterede dispenseringsformer/pakninger.

Pakninger, priser, tilskud og udlevering

Tilskud Udlevering Disp.form og styrke Vnr. Pakning Pris Pris enh.   Pris DDD.  
(B) inhalationspulver 100 mikrogram/dosis  (2care4) 067723
200 doser
273,70 1,37 10,95
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (Orifarm) 003228
100 doser
162,70 1,63 6,51
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (2care4) 067705
100 doser
171,35 1,71 6,85
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (Turbuhaler)   (Orifarm) 490243
200 doser
182,00 0,91 3,64
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (2care4) 034839
200 doser
Udgået 27-12-2021
(B) inhalationspulver 200 mikrogram/dosis  (2care4) 067714
200 doser
Udgået 20-09-2021
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (Turbuhaler)   (Orifarm) 490268
100 doser
436,00 4,36 8,72
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (2care4) 063597
100 doser
414,95 4,15 8,30
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (Turbuhaler)   (Orifarm) 024970
200 doser
697,50 3,49 6,98
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (Orifarm) 490284
200 doser (2x100)
745,00 3,73 7,45
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (2care4) 051122
200 doser
698,75 3,49 6,99
(B) inhalationspulver 400 mikrogram/dosis  (2care4) 117527
200 doser (2x100)
Udgået 18-10-2021

Substitution

inhalationspulver 100 mikrogram/dosis
Budesonid "Paranova" (Parallelimport), Budesonid, inhalationspulver 100 mikrogram/dosis
Spirocort Turbuhaler AstraZeneca, Budesonid, inhalationspulver 100 mikrogram/dosis
 
inhalationspulver 200 mikrogram/dosis
Budesonid "Paranova" (Parallelimport), Budesonid, inhalationspulver 200 mikrogram/dosis Genordn. B
Spirocort Turbuhaler AstraZeneca, Budesonid, inhalationspulver 200 mikrogram/dosis Genordn. B
 
inhalationspulver 400 mikrogram/dosis
Budesonid "Paranova" (Parallelimport), Budesonid, inhalationspulver 400 mikrogram/dosis Genordn. B
Spirocort Turbuhaler AstraZeneca, Budesonid, inhalationspulver 400 mikrogram/dosis Genordn. B
 

Referencer

2518. GINA. Global Strategy for Asthma management and Prevention. The Global Initiative for Asthma. 2021; , https://ginasthma.org/ (Lokaliseret 20. april 2020)


3711. Janusinfo. Region Stochholm. 2021; , https://janusmed.sll.se/fosterpaverkan (Lokaliseret 28. oktober 2021)


3870. Gluck PA, Gluck JC. A review of pregnancy outcomes after exposure to orally inhaled or intranasal budesonide. Curr Med Res Opin. 2005; 21(7):1075-84, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16004676 (Lokaliseret 11. juli 2019)


3869. Norjavaara E, de Verdier MG. Normal pregnancy outcomes in a population-based study including 2,968 pregnant women exposed to budesonide. J Allergy Clin Immunol. 2003; 111(4):736-42, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12704351 (Lokaliseret 11. juli 2019)

 
 

Revisionsdato

12.10.2020. Priserne er dog gældende pr. mandag den 10. januar 2022
Der kan forekomme forskelle mellem lægemiddelbeskrivelsen og indlægssedlen. Det skyldes, at Medicin.dk kan have suppleret Lægemiddelstyrelsens og medicinproducentens information med andre kilder. Medicin.dk har det fulde ansvar for lægemiddelbeskrivelserne.
Gå til toppen af siden...